ORIËNTATIE ALS JOURNALISTIEKE KERNTAAK

in Philosophia Reformata
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

In de oriëntatiefunctie van de journalistiek gaat het om het wegwijs maken van het publiek in een veranderende wereld. In deze oriëntatie is de bewustheid van het eigen wereldbeeld essentieel. Er wordt in het denken over de oriëntatiefunctie bewust gekozen voor een fundamentele doordenking vanuit de (christelijke) ethiek. Journalistiek is namelijk niet alleen een maatschappelijk, maar vooral ook een ethisch gebeuren. Daarom zijn basisgegevens als dat communicatie een scheppingsgave van God is en dat elk mens een roeping heeft, van groot belang. Vanuit diezelfde achtergrond is er aandacht voor de functie van het wereldbeeld van een journalist, de nieuwswaarden en de vraag naar “goed en slecht” nieuws.

Philosophia Reformata

International Philosophical Journal of Christianity, Science, and Society

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 6 6 2
Full Text Views 0 0 0
PDF Downloads 0 0 0
EPUB Downloads 0 0 0