A. van der Rijst, Curiositas wordt wetenschap. Onderzoek naar de verandering in het wetenschapsbegrip van de 11e tot en met de 15e eeuw en de consequenties voor de hedendaagse wetenschap. ISBN 9090137661. (Niet in de handel).

in Philosophia Reformata
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

A. van der Rijst, Curiositas wordt wetenschap. Onderzoek naar de verandering in het wetenschapsbegrip van de 11e tot en met de 15e eeuw en de consequenties voor de hedendaagse wetenschap. ISBN 9090137661. (Niet in de handel).

in Philosophia Reformata

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 12 12 3
Full Text Views 1 1 1
PDF Downloads 1 1 1
EPUB Downloads 0 0 0