DE BEZIELING VAN DE BURGERS VOOR DE EUROPESE WAARDENGEMEENSCHAP

in Philosophia Reformata
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Willen de lidstaten kunnen beantwoorden aan de politieke, rechtsstatelijke en sociale ambities van de Europese Unie, dan moet er iets gaan veranderen bij de overheidsstructuur in Brussel, Straatsburg en Luxemburg. Dan moet er weer aandacht komen voor de ‘ziel van Europa’. Vormen de Europese Gemeenschappen, begonnen om oorlog te voorkomen, alleen maar een vrije markt? Is de Europese Unie slechts een geografisch afgebakende ruimte voortgedreven door het grootkapitaal, of is het ook iets meer? Wat delen de burgers van Europa eigenlijk met elkaar? In de EU is het besef doorgedrongen dat het in een club van vijfentwintig lidstaten, die nog onvoldoende is doordrongen van de ‘idee Europa’, belangrijk is om te praten over gemeenschappelijke waarden.

DE BEZIELING VAN DE BURGERS VOOR DE EUROPESE WAARDENGEMEENSCHAP

in Philosophia Reformata

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 8 8 4
Full Text Views 5 5 2
PDF Downloads 6 6 3
EPUB Downloads 0 0 0