KAN GOD EEN GOEDE VERKLARING ZIJN? OVER THEÏSTISCHE VERKLARINGEN IN DE WETENSCHAP

in Philosophia Reformata
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Veel wetenschappers, filosofen en theologen zijn van mening dat God nooit opgevoerd mag worden als verklaring voor een verschijnsel. Eén argument dat ze hiervoor aandragen is dat het op de een of andere manier in de aard van wetenschap zit dat God er geen rol in kan spelen. In dit artikel ga ik in op een specifieke versie van dit argument. Ik vraag me af of de aard van wetenschappelijke verklaringen uitsluit dat God als verklaringsgrond wordt genoemd. Om die vraag te beantwoorden ga ik na of de door wetenschapsfilosofen ontwikkelde standaardmodellen van wetenschappelijk verklaren ruimte bieden aan theïstische verklaringen. Dat blijkt inderdaad zo te zijn, enige kwalificaties daargelaten. De conclusie moet dan ook luiden dat de aard van wetenschappelijke verklaringen niet zodanig is dat theïstische verklaringen uitgesloten zijn.

KAN GOD EEN GOEDE VERKLARING ZIJN? OVER THEÏSTISCHE VERKLARINGEN IN DE WETENSCHAP

in Philosophia Reformata

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 11 11 3
Full Text Views 2 2 2
PDF Downloads 2 2 2
EPUB Downloads 0 0 0