The Contribution and Philosophical Development of the Reformational Philosopher, Dirk H. Th. Vollenhoven

In: Philosophia Reformata

Reformational philosophy as developed by Dirk Vollenhoven and Herman Dooyeweerd took the stage against the background of Reformational thought as seen in the work of Abraham Kuyper. Together they developed a systematic elaboration of Kuyper’s notion of sphere sovereignty. However, whereas Kuyper had largely developed his insights in a social context, Vollenhoven and Dooyeweerd carried this basic insight through far more rigorously and comprehensively than had their pioneering predecessor. They built on the foundations laid by Kuyper and elaborated his social vision to develop a philosophy of the created order as a whole that would take full account of the totality of human experience. In this article I shall outline Vollenhoven’s philosophical development.

 • BrilK.A. editor (1982) Vollenhoven’s Laatste Werk 1970–1975V.U. BoekhandelAmsterdam.

 • BrilK.A. and BoonstraP.J. editors (2000) Vollenhoven Schematische Kaarten: Filosofische Concepties in Probleemhistorisch VerbandDe Zaak HaesAmstelveen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DengerinkJ.D. (1986) De Zin van de Werkelijkheid: Een Wijsgerige Benaderingv.u. UitgeverijAmsterdam.

 • DooyeweerdH. (1922) ‘Staatsbemoeiing en individueele vrijheid (discussiebijdrage)’Handelingen van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts Vol. 731–385963.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DooyeweerdH. (1923) ‘Kosmos en Logos’, in ‘Roomsch-katholiek en Anti-Revolutionaire Staatkunde’ Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme 1800 – heden V.U.Amsterdam.

  • Export Citation
 • DooyeweerdH. (1935) De Wijsbegeerte der WetsideeH.J. ParisAmsterdam.

 • DooyeweerdH. (1953) A New Critique of Theoretical Thought 4 VolsH.J. ParisAmsterdam.

 • DooyeweerdH. (1958) ‘De verhouding tussen wijsbegeerte en theologie en de strijd der faculteiten’Philosophia Reformata Vol. 231–214984.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DooyeweerdH. (1960) ‘Van Peursen’s critische vragen bij A New Critique of Theoretical ThoughtPhilosophia Reformata Vol. 2597150.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DooyeweerdH. (1971) ‘Na vijf en dertig jaren’Philosophia Reformata Vol. 36112.

 • DooyeweerdH. (1973) ‘Introduction by the Editor in Chief … [to The Idea of a Christian Philosophy: Essays in Honour of D. H. Th. Vollenhoven]’Philosophia Reformata Vol. 38516.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DooyeweerdH. (1977) ‘[ Interview by Pieter Boeles in 1975]’ in Acht Civilisten: Gesprekken met Beekhuis Dooyeweerd Dorhout Mees Kisch Langemeijer Petit Pitlo Veegens edited by van DunnéJ.M.. 3767W. E. J. Tjeenk WillinkZwolle.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FriesenJ.G. (2015) Neo-Calvinism and Christian Theosophy: Franz von Baader Abraham Kuyper Herman Dooyeweerd Aevum Books Calgary.

 • FriesenJ.G. (2005/2006) ‘The investigation of Dooyeweerd and Vollenhoven by the curators of the Free University’, http://www.members.shaw.ca/hermandooyeweerd/Curators.html accessed 1 November 2014.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GaffinR.B. and OliphintK.S. editors (1995) Cornelius Van Til centennial commemorative issue, Westminster Theological JournalVol. 57 (1).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HarinckG. (2004) “Het zwarte schaap van de gereformeerde theologie’. Over V. Hepp’ In de Marge Vol. 327.

 • HendersonR.D. (1994) Illuminating Law: The Construction of Herman Dooyeweerd’s Thought 1918–1928Buijten & SchipperheijnAmsterdam.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HeppV.H. (1936–1937) Dreigende Deformatie (4 Vols; I. Diagnose; ii. Het voortbestaan de onsterfelijkheid en de substantialiteit van de ziel; iii. De vereniging van de beide naturen van Christus; iv. De algemene genade) J.H. Kok Kampen.

 • HöffdingH. (1916) La Philosophie de Bergson Exposé et Critiqué Traduit d’après l’Édition Danoise avec un Avant-propos par Jacques de CoussangeLibrairie Félix AlcanParis.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • IveJ.G.A. (2012) ‘A Critically comparative Kuyperian analysis and a Trinitarian ‘perichoretic’ reconstruction of the Reformational philosophies of Dirk H. Th. Vollenhoven and Herman Dooyeweerd’PhD Thesis King’s College London London.

  • Export Citation
 • KokJ.H. (1992) Vollenhoven: His Early DevelopmentDordt College PressSioux Center, IA.

 • KokJ.H. (2007) ‘Woltjer on classical antiquity’ in In the Phrygian Mode: Neo-Calvinism edited by SweetmanRobert4164University Press of AmericaLanham, Maryland.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KokJ.H. editor (forthcoming) Vollenhoven Reader.

 • NorelO. (1920) ‘Prof Gunning als wijsgeerig denker’Stemmen des Tijds Vol. 969–80139160.

 • PuchingerG. (1961) ‘Dr D.H.Th. Vollenhoven’ in Perspectief edited by van DijkW.K.8798J.H. KokKampen.

 • SeerveldC.G. (1973) ‘Biblical wisdom underneath Vollenhoven’s categories for philosophical historiography’Philosophia Reformata Vol. 38127143.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SteenH. (1937) Philosophia DeformataJ.H. KokKampen.

 • StellingwerffJ. (1990) De Vrije Universiteit na Kuyper: de Vrije Universiteit van 1905 tot 1955: Een halve eeuw Geestesgeschiedenis van een Civitas academicaJ.H. KokKampen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • StellingwerffJ. (1992) D. H. Th. Vollenhoven 1892–1978: Reformator der WijsbegeerteTen HaveBaarn.

 • StellingwerffJ. (2006) Geschiedenis van de Reformatorische WijsbegeerteStichting voor Reformatorische WijsbegeerteAmersfoort.

 • StraussD.F.M. (2009) Philosophy: Discipline of DisciplinesPaideia PressGrand Rapids.

 • TolA. (1992a) ‘Vollenhoven als systematicus’Beweging Vol. 56 (5) 9196.

 • TolA. (1992b) ‘Vollenhovens sytematische wijsbegeerte’ in Vollenhoven als Wijsgeer: Inleidingen en Teksten edited by TolA. and BrilK.A.1135Buijten & SchipperheijnAmsterdam.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TolA. (1995) ‘Time and change in Vollenhoven’Philosophia Reformata Vol. 6099120.

 • TolA. (2005) ‘Foreword’ in Introduction to Philosophy edited by J.H. Kok and A. Tol ii–xxxii Dordt College Press Sioux Center ia.

 • TolA. (2010a) Philosophy in the Making: D.H.Th. Vollenhoven and the Emergence of Reformed Philosophy Dordt College Press Sioux Center ia.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TolA. (2010b) ‘Algemene inleiding’ in D.H.Th. Vollenhoven Isagôgè Philosophiae 1930–1945: Tekstkritische Uitgave Filosofie in de Traditie van de Reformatie edited by TolA.965V.U. UitgeverijAmsterdam.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TolA. and BrilK.A. editors (1992) Vollenhoven als wijsgeer: Inleidingen en tekstenBuijten & SchipperheijnAmsterdam.

 • Van der WaltB.J. (1989) Antheunis Janse van Biggekerke (1890–1960). Morgenster van ‘n Reformasie in die Twintigste Eeuw Reeks F2: Studiestukke van die Instituut vir Reformatoriese Studie. Nommer 48; Potschefstroomse: Universiteit vir Christelijke Hoër Onderwys.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van DeursenA.T. (2008) The Distinctive Character of the Free University in Amsterdam 1880–2005: A Commemorative History translated by H.B. Morton Wm B. Eerdmans Publishing Company Grand Rapids Michigan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VerburgM.E. (1989) Herman Dooyeweerd: Leven en Werk van een Nederlands Christen-WijsgeerTen HaveBaarn.

 • Vollenhoven D.H.Th. (1914a) ‘[Review of]: F. van Eeden Paul’s ontwakenOpbouw Vol. 1 47.

 • Vollenhoven D.H.Th. (1914b) ‘Sirius en siderius’Opbouw Vol. 1129132.

 • Vollenhoven D.H.Th. (1916) ‘Gereformeerd blijven? … Waarom niet?’Opbouw Vol. 3 233–245 258271.

 • Vollenhoven D.H.Th. (1918) ‘De wijsbegeerte der wiskunde van theïstisch standpunt’Vrije UniversiteitAmsterdam.

 • Vollenhoven D.H.Th. (1919) ‘Paedagogiek en paedagogie’.

 • Vollenhoven D.H.Th. (1920) ‘[Press release; lecture]: “Paedogogiek en paedagogie”’ De School met den Bijbel Vol. 17 (27) 449.

 • Vollenhoven D.H.Th. (1921a) ‘Hegel op onze lagere scholen?’Paedagogisch tijdschrift voor het Christelijk Onderwijs Vol. 1477–8799106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollenhoven D.H.Th. (1921b) ‘[Letter to F.W. Grosheide 16 November 1921]’ in Vollenhoven Archives vol. 4 Folder 1921 Amsterdam: Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantism 1800-hedenV.U.Amsterdam.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollenhoven D.H.Th. (1921c) ‘Iets over het stelsel van Bergson Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme 1800-hedenV.U.Amsterdam.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollenhoven D.H.Th. (1924) ‘[Letter of 24 February 1924 to A. Janse]’ in A. Janse Archive 157 Vol. 8 V.U. Amsterdam.

 • Vollenhoven D.H.Th. (1926a) Logos en Ratio: Beider Verhouding in de Geschiedenis der Westersche Kentheorie J.H. Kok Kampen. (Translated with an introduction by A. Tol: Reformed Epistemology: The Relation of Logos and Ratio in the History of Western Epistemology Dordt College Press Sioux Center ia 2013).

 • Vollenhoven D.H.Th. (1926b) ‘Enkele grondlijnen der kentheorie’Stemmen des Tijds Vol. 15380401.

 • Vollenhoven D.H.Th. (1926c) ‘Kentheorie en natuurwetenschap’ Orgaan der Christelijke Vereniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland Vols 2 & 4 53–64 147–197.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollenhoven D.H.Th. (1926d) ‘Philosophia systematica I (Kentheorie) 1926–7’.

 • Vollenhoven D.H.Th. (1927) ‘Philosophia systematica ii (27ms)’.

 • Vollenhoven D.H.Th. (1928) ‘Draft syllabus [Proto Isagôgè Philosophiae]’.

 • Vollenhoven D.H.Th. (1929) Isagôgè PhilosophiaeAmsterdam.

 • Vollenhoven D.H.Th. (1930) Isagôgè PhilosophiaeThejaAmsterdam.

 • Vollenhoven D.H.Th. (1931a) Isagôgè PhilosophiaeThejaAmsterdam.

 • Vollenhoven D.H.Th. (1931b) ‘The significance of Calvinism for the reformation of philosophy, 1’The Evangelical Quarterly Vol. 3387403.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollenhoven D.H.Th. (1932) De Noodzakelijkheid eener Christelijke LogicaH.J. ParisAmsterdam.

 • Vollenhoven D.H.Th. (1933) Het Calvinisme en de Reformatie van de WijsbegeerteH.J. ParisAmsterdam.

 • Vollenhoven D.H.Th. (1938a) ‘Objectief’ (38p)’, M.V.C.W. Vol. 245.

 • Vollenhoven D.H.Th. (1938b) ‘Realisme en nominalisme’ M.V.C.W. Vol. 3 6.

 • Vollenhoven D.H.Th. (1938c) ‘Realisme en nominalisme’Philosophia Reformata Vol. 365–83150165.

 • Vollenhoven D.H.Th. (1939a) Proeve eener Ordening van Wijsgeerige Concepties vier-en-twintigste Wetenschappelijke Samenkomst; Vrije UniversiteitG.F. HummelenAssen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollenhoven D.H.Th. (1939b) Isagôgè Philosophiae.

 • Vollenhoven D.H.Th. (1940) ‘Anhypostatos?’Philosophia Reformata Vol. 56579.

 • Vollenhoven D.H.Th. (1941a) ‘Historia Philosophiae (ii – Geschiedenis der wijsbegeerte na Christus. Eerste stuk: Toeneemende synthese. Deel i: De wijsbegeerte uit den tijd der patres)’.

 • Vollenhoven D.H.Th. (1941b) Richtlijnen ter Orientatie in de Gangbare Wijsbegeerte Publicaties van de Reunisten-Organisatie vanN.D.D.D. Amsterdam.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollenhoven D.H.Th. (1943/1967) Isagôgè Philosophiae. Filosofisch Instituut der Vrije UniversiteitAmsterdam.

 • Vollenhoven D.H.Th. (1947) ‘De makro- en mikrokosmos bij de voor-socratische subjectivisten’Philosophia Reformata Vol. 1297129.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollenhoven D.H.Th. (1948a) ‘Hoofdlijnen der logica’Philosophia Reformata Vol. 1359118.

 • Vollenhoven D.H.Th. (1948b) Hoofdlijnen der logicaJ.H. KokKampen.

 • Vollenhoven D.H.Th. (1950) Geschiedenis der wijsbegeerte: band 1: Inleiding en geschiedenis der Griekse wijsbegeerte voor Platoon en AristotelesWeverFraneker.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollenhoven D.H.Th. (1957) Inleiding tot de Wijsgeerige AnthropologieThejaAmsterdam.

 • Vollenhoven D.H.Th. (1958) ‘Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte’Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie Vol. 5112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollenhoven D.H.Th. (1960) ‘In memoriam Antheunis Janse 1890–1960’, Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte May 1–2.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollenhoven D.H.Th. (1961) ‘De consequent probleemhistorische methode’Philosophia Reformata Vol. 26134.

 • Vollenhoven D.H.Th. (1973) ‘Concepten voor het laatste artikel 1973’ in D.H.Th. Vollenhoven Archive vol. 31 Historisch Doumentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme 1800-heden v.u. Amsterdam.

 • Vollenhoven D.H.Th. (1992a) ‘Norm en natuurwet (1951)’ in Vollenhoven als wijsgeer: Inleidingen en teksten edited by TolA. and BrilK.A.5564Buijten & SchipperheijnAmsterdam.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollenhoven D.H.Th. (1992b) ‘Divergentierapport I (1953)’ in Vollenhoven als wijsgeer: Inleidingen en teksten edited by TolA. and BrilK.A.107117Buijten & SchipperheijnAmsterdam.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollenhoven D.H.Th. (1992c) ‘Levens-eenheid (1955)’ in Vollenhoven als wijsgeer: Inleidingen en teksten edited by TolA. and BrilK.A.118133Buijten & SchipperheijnAmsterdam.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollenhoven D.H.Th. (1992d) ‘Getuigen in de wetenschap (1959)’ in Vollenhoven als wijsgeer: Inleidingen en teksten edited by TolA. and BrilK.A.134–151Buijten & SchipperheijnAmsterdam.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollenhoven D.H.Th. (1992e) ‘Problemen rondom de tijd (1963)’ in Vollenhoven als wijsgeer: Inleidingen en teksten edited by TolA. and BrilK.A.160198Buijten & SchipperheijnAmsterdam.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollenhoven D.H.Th. (1992f) ‘Problemen van de tijd in onze kring (1968)’ in Vollenhoven als wijsgeer: Inleidingen en teksten edited by TolA. and BrilK.A.199223Buijten & SchipperheijnAmsterdam.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollenhoven D.H.Th. (2000) Schematische Kaarten edited by BrilK.A. and BoonstraP.J.De Zaak HaesAmstelveen.

 • Vollenhoven D.H.Th. (2005a) Wijsgerig WoordenboekDe Zaak HaesAmstelveen.

 • Vollenhoven D.H.Th. (2005b) The Problem-Historical Method and the History of Philosophy edited by BrilK.A.De Zaak HaesAmstelveen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollenhoven D.H.Th. (2005c) Introduction to Philosophy edited by J.H. Kok and A. Tol Dordt College Press Sioux Center ia.

 • Vollenhoven D.H.Th. (2010) Isagôgè Philosophiae 1930–1945: Textkritische uitgave Filosofie in de traditie van de Reformatie edited by A. Tol v.u. Uitgeverij Amsterdam.

 • Vollenhoven D.H.Th. (2011) Gastcolleges Wijsbegeerte. Erfenis voor het hedenDe Zaak HaesAmstelveen.

 • WoltersA.M. (1971) ‘An essay on the idea of “Problemgeschichte”’Vrije UniversiteitAmsterdam.

 • WoltersA.M. (1985) ‘The intellectual milieu of Herman Dooyeweerd’ in The Legacy of Herman Dooyeweerd: Reflections on Critical Philosophy in the Christian Tradition edited by McIntireC.T.119University Press of AmericaLanham.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10

  Dooyeweerd‘Introduction by the Editor in Chief’7. Dooyeweerd’s letter to Ridderbos of 16 January 1924 quoted in Henderson 1994 46–47.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13

  This is discussed further in Ive 201231–133.

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 183 170 8
Full Text Views 167 159 0
PDF Downloads 10 8 0