The Development of the Principle of Distributed Authority, or Sphere Sovereignty

In: Philosophia Reformata
View More View Less
 • 1 1Independent scholar Rogerh201@gmail.com

Purchase instant access (PDF download and unlimited online access):

$30.00

The article traces the articulation of the principle of distributed authority, or sphere sovereignty, and its background in politics and theology. It considers the two Dutch national leaders who used and developed it most as well as noting some of its earlier sources. An account is given of the way the principle of distributed authority arose and what it meant to the thinkers and leaders of the Anti-Revolutionary (movement and) Party in the Netherlands. The principle and its articulation is chronicled through the long struggle for the distribution of educational, ecclesiastical, and political authority (sovereignty) to those people active in various areas, each understood as sovereign spheres. The article shows the crucial role played by Kuyper in the step by step formulation of the principle, thereby laying to rest rival claims. Finally, the article suggests that the principle had great importance in Herman Dooyeweerd’s thought and in the development of his philosophy.

 • Althusius J. (1610, 2nd ed.), Politica Methodice Digesta, Atque Exemplis Sacris et Profanis Illustrata, Groningen.

 • Bishop S., and Kok J., editors (2013), On Kuyper: A Collection of Readings on the Life, Work & Legacy of Abraham Kuyper, Dordt College Press, Sioux Center.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dooyeweerd H., (1922), ‘Letter to J.J.C. van Dijk of the Kuyper Foundation,’ in G. Puchinger (1961), ‘Dr. Herman Dooyeweerd,’ in Perspectief, Feestbundel van de jongeren bij het vijfentwintig jarig bestaan van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte , edited by van Dijk W.K., 4752, J.H. Kok, Kampen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dooyeweerd H. (1924), ‘Het Calvinistisch beginsel der souvereiniteit in eigen kring als staatkundig beginsel,’ in Nederland en Oranje, Vol. 4 (12), I, 185–189; ii, 8–15; iii, 27–31; iv, 71–76.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dooyeweerd H. (1973), ‘Introduction by the editor in chief,’ Philosophia Reformata, Vol. 38 (1), 516.

 • Friesen J.G. (2016), ‘Dooyeweerd’s Idea of Modalities: The Pivotal 1922 Article,’ Philosophia Reformata, Vol. 81 (2), 113155.

 • Goslinga A. (1937), Briefwisseling van Mr G. Groen van Prinsterer Met Dr A. Kuyper 1864–1876, J.H. Kok, Kampen.

 • Groen van Prinsterer G. (1868), Ongeloof en Revolutie, eene reeks van historische voorlezingen, H. Höveker, Amsterdam. English translation: (1989), Groen Van Prinsterer’s Lectures on Unbelief and Revolution, translated by H. van Dyke, Wedge, Jordan Station, ON.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Groen van Prinsterer G. (1873), Nederlandsche Gedachten, H. Höveker, Amsterdam.

 • Henderson R.D. (1992), ‘How Abraham Kuyper became a Kuyperian,’ Christian Scholar’s Review, Vol. 22 (September), 2235.

 • Henderson R.D. (1994), Illuminating law, The Construction of Herman Dooyeweerd’s Philosophy 1918–1928, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuyper A. (1862), Disquisitio historico-theologica exhibens: J. Calvini et J. à Lasco de Ecclesia sententiarum inter se compositionem, The Hague, Nijhoff (Kuyper’s dissertation).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuyper A. (1867), Wat Moeten Wij Doen: Het Stemrecht Aan Ons Zelven Houden of Den Kerkeraad Machtigen? Vraag Bij De Uitvoering Van Art . 23 (What should we do, keep the right to vote or give it to the church council?), A.J. Blom, Culemborg.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuyper, A. (1868a), ‘De Velden Wit,’ in A. Kuyper (1913), Predicatiën, in de jaren 1867 tot 1873, tijdens zijn predikantschap in het Nederlandsch Hervormde Kerkgenootschap, gehouden te Beest, te Utrecht en te Amsterdam, J.H. Kok, Kampen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuyper A. (1868b), ‘De Vloek der verstandsrichting’ (‘The Curse of the Intellectualistic Trend’), in A. Kuyper (1869), Zestal Leerredenen, B.H. Blankenberg Jr., Amsterdam.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuyper A. (1869a), De “Nuts”-Beweging (The Unbelievable Rise of the Society, To the Common Good), H. Höveker, Amsterdam.

 • Kuyper A. (1869b), ‘De eerste kerkvergadering of de vestiging onzer Hervormde Kerk, en de strijd om haar zelfstandig bestaan’ (‘The Establishment of our Reformed Church and the Struggle for Her Independent Existence’), in Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland, in tafereelen, Vol. 2, edited by B. ter Haar and W. Moll, G. Portielje & Zoon, Amsterdam.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuyper A. (1869c), Het Beroep Op Het Volksgeweten: Rede Ter Opening Van De Algemeene Vergadering Der “Vereeniging Voor Christelijk Nationaal-Schoolonderwijs,” Blankenberg, Amsterdam.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuyper A. (1869d), ‘Vrijmaking der Kerk I’ (‘Emancipation of the Church I’), De Heraut, 9 Nov. 1869.

 • Kuyper A., (1869e), Eenvormigheid, de Vloek van het Moderne Leven, H. de Hoogh, Amsterdam. English translation: Uniformity: The Curse of Modern Life, in Bratt J.D., editor (1998a), Abraham Kuyper: A Centennial Reader, Eerdmans, Grand Rapids, MI; Paternoster Press, Carlisle.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuyper A. (1870a), “Geworteld En Gegrond.” De Kerk Als Organisme En Instituut, de Hoogh, Amsterdam.

 • Kuyper A. (1870b), De Schrift: het woord Gods, Campagne, Tiel.

 • Kuyper A. (1871), De Arbeiderskwestie en de Kerk, een woord over het sociale vraagstuk (The Labour Question and the Church, a word about the social question), van Kesteren, Amsterdam.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuyper A., (1871a), Het Modernisme, Een Fata Morgana op Christelijk Gebied, de Hoogt, Amsterdam. English translation: Modernism: a Fata Morgana in the Christian Domain, in Bratt J.D., editor (1998), Abraham Kuyper: A Centennial Reader, Eerdmans, Grand Rapids, MI; Paternoster Press, Carlisle.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuyper A. (1871b), ‘Vrijmaking der Kerk X’ (‘Emancipation of the Church X’), De Heraut, 1 Dec. 1871.

 • Kuyper, A. (1873), Confidentie: Schrijven Aan Den Weled. Heer J.H. Van Der Linden, H. Höveker, Amsterdam. English translation: Confidentially, in J.D. Bratt, editor (1998a), Abraham Kuyper: A Centennial Reader, Eerdmans, Grand Rapids, MI; Paternoster Press, Carlisle.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuyper, A. (1873a), ‘Vrijheid’ (‘Freedom’), De Standaard, 23 March 1873. Reprinted in A. Kuyper (1913), Predicatiën, in de Jaren 1867–1873, tijdens zijn Predikantschap in het Nederlandsch Hervormde Kerkgenootschap, gehouden te Beest, te Utrecht en te Amsterdam, 402, J.H. Kok, Kampen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuyper A. (1873b), ‘Autoriteit, niet majoriteit!’ (‘Authority, not majority’), De Standaard, 13 Jan. 1873.

 • Kuyper A. (1873c), ‘De Grenzen der Staatsmacht’ (‘The Limits of State Power’), De Standaard, 31 Jan. 1873.

 • Kuyper A. (1873d), ‘De Grenzen der Staatsmacht’ (‘The Limits of State Power’), De Standaard, 6 Feb. 1873.

 • Kuyper A. (1873e), ‘De Grenzen der Staatsmacht’ (‘The Limits of State Power’), De Standaard, 11 Jan. 1873.

 • Kuyper A., (1874), Het Calvinisme, oorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden, Een Nederlandsche Gedachten, B. Van der Land, Amsterdam. English translation: Calvinism: Source and Stronghold of our Constitutional Liberties, translated by Reinder Bruinsma, in J.D. Bratt, editor (1998b), Abraham Kuyper: A Centennial Reader, Eerdmans, Grand Rapids, MI; Paternoster Press, Carlisle.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuyper A. (1876), ‘Constitutioneel’ (‘Constitutional’), De Standaard, 22 Jan. 1876.

 • Kuyper, A. (1879), Ons Program (1879, 1880, 1892, 1896, 1907), Kruyt, Amsterdam. English translation: (2015), Our Program, A Christian Political Manifesto, edited and translated by H. Van Dyke, Lexham Press, Bellingham, WA.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuyper A., (1880), Souvereiniteit in Eigen Kring (Sphere Sovereignty), Kruyt, Amsterdam. English translation: Sphere Sovereignty, in J.D. Bratt, editor (1998), Abraham Kuyper: A Centennial Reader, Eerdmans, Grand Rapids, MI; Paternoster Press, Carlisle.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuyper A. (1888), Calvinisme en de Kunst (Calvinism and Art), J.A. Wormser, Amsterdam.

 • Kuyper A. (1891a), Calvinism and confessional Revision,’ The Presbyterian and Reformed Review, Vol. 7 (July), 369.

 • Kuyper, A. (1891b), Het Sociale Vraagstuk en de Christelijke Religie, J.A. Wormser, Amsterdam. English translation: (2011), The Problem of Poverty, edited and translated by J. Skillen, Dordt College Press, Sioux Center.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuyper, A. (1892), De Verflauwing der Grenzen: Rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit op 20 october 1892, J.A. Wormser, Amsterdam. English translation: The Blurring of the Boundaries, in J.D. Bratt, editor (1998), Abraham Kuyper: A Centennial Reader, Eerdmans, Grand Rapids, MI; Paternoster Press, Carlisle.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuyper A. (1898), Het Calvinisme: Zes Stone-Lezingen (Calvinism: Six Stone-lectures), Höveker & Wormser, Amsterdam/Pretoria.

 • Kuyper A. (1913), Predicatiën, in de Jaren 1867–1873, tijdens zijn Predikantschap in het Nederlandsch Hervormde Kerkgenootschap, gehouden te Beest, te Utrecht en te Amsterdam (Sermons preached in the years 1867–1873 during his pastorate in the Netherlands Hervormde Church in Beesd, Utrecht, and Amsterdam), J.H. Kok, Kampen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Languet Hubert (1574), Vindiciae contra Tyrannos sive de Principis in populum, populique in principem legistima potestate (Defenses [of liberty] against Tyrants).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Opzoomer C.W. (1873), De Grenzen der Staatsmacht (The Limits of State Power), Gebhard, Amsterdam.

 • 3

  Published in May 1874 (Kuyper 1874, 282). This is also the first time Kuyper used the term “Calvinism” in the title of a treatise − soon to be followed by others (Kuyper 1888; 1891a; 1898).

 • 7

  Kuyper 1879, 39 §23: ‘It is my conviction that knowledge of these principles, of a pure or full kind, can nowhere be gained except from a study of God’s Word and research into God’s ordinances. The standards that others have used to test what is correct and incorrect are unsatisfactory, and as far as I can judge, neither history, legal studies, nor the systems of philosophers have a reliable point of departure to offer for knowledge of the true, virtuous, eternal legal principles. Not in history! Because even though we gladly agree that in morals, manners, habits and customs, a national awareness of justice is expressed − and every piece of legislation that fails to take past history into account will be baseless − hence, history can never be the touchstone of the principles, because they exemplify a relative application of the principle, but never formulate the principles themselves; and even if this constitutes no objection, there is nothing in the application that offers us a guarantee against the corrupting and denaturing of the principles.’

 • 10

  This was cited in Henderson 1994, note 133.

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 219 89 10
Full Text Views 199 9 1
PDF Downloads 33 7 1