Zwolse boeken voor een markt zonder grenzen 1477-1523, met een catalogus van de verschenen edities en gegevens over de bewaard gebleven exemplaren

in Quaerendo
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

Zwolse boeken voor een markt zonder grenzen 1477-1523, met een catalogus van de verschenen edities en gegevens over de bewaard gebleven exemplaren

in Quaerendo

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 7 7 3
Full Text Views 15 15 13
PDF Downloads 3 3 1
EPUB Downloads 0 0 0