The 1961 Constitutional Referendum in Turkey

In: Sociology of Islam
View More View Less
 • 1 Istanbul Kültür University
 • 2 Istanbul Kültür University

Purchase instant access (PDF download and unlimited online access):

€29.95$34.95

The 1961 referendum on the new constitution was the first referendum held in the history of the Turkish republic. However, no deeper analysis of this phenomenon has been conducted in the English-language academic literature. This paper undertakes that objective. The new constitution was drafted and adopted under anti-democratic conditions. The post-coup era was a missed opportunity for instituting a stronger democracy. The referendum was the last nationwide vote in which traditional actors played significant roles in determining voting behavior. The notables and major landowners of the under-developed provinces led the masses to vote in favor of the new constitution. Starting in 1965, politics in Turkey became ideology-centered and class-oriented, thus causing the influence of traditional actors to diminish. Although the campaign for votes to support the referendum dominated the political scene in 1961, the electorate showed its distance from the coup anyway.

 • Açıkel Fethi. (2006) “Entegratif toplum ve muarızları: “Merkez-çevre’ paradigması üzerine eleştirel notlarToplum ve Bilim 105: 3069.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ahmad Feroz (1977). Turkish Experiment in Democracy 1950–1975. London: Westview Press.

 • Akgün Seçil Karal (2009). 27 Mayıs: Bir Ihtilal, Bir Devrim, Bir Anayasa.Ankara: ODTÜ Yayıncılık.

 • Aydemir Şevket Süreyya (1993). İhtilalin Mantığı ve 27 Mayıs İhtilali. İstanbul: Remzi Kitabevi.

 • Aydın, Suavi. (2006) “Paradigmada tarihsel toplumun sınırları: Merkez çevre temellendirmeleri üzerine düşünceler” Toplum ve Bilim 105: 70–95.

 • CHP (1960). CHP’nin Anayasa Komisyonu’nun Anketine Cevabı. Ankara: CHP Araştırma ve Yayın Bürosu.

 • Cumhuriyet, May-June 1961.

 • Demirel Tanel (2011). Türkiye’nin Uzun On Yılı: Demokrat Parti İktidarı ve 27 Mayıs Darbesi . İstanbul. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Faik Bediî (1967). Ihtilâlciler Arasinda Bir Gazeteci. İstanbul: DünyaYayınları.

 • Gönenç, Levent. (2006) “2000’li yıllarda merkez-çevre ilişkilerini yeniden düşünmek” Toplum ve Bilim 105: 129–152.

 • Gözler Kemal (1988). “ Halkoylamasının Değeri,” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 40: 108109.

 • İpekçi Abdi, , and Coşar Ömer Sami (1965). İhtilâlin İçyüzü. İstanbul: Uygun Yayınevi.

 • Karakartal Bener (1984). “ Bir Siyasal Katılma Türü Olarak Referandum ve 1961 Türk Anayasa Referandumu.” İktisat Fakültesi Mecmuası 38: 161180.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Karpat, Kemal. (1959). Turkey’s Politics: The Transition to a Multi-Party System Princeton: Princeton University Press.

 • Kili Suna, (1998). “1961 Anayasası ve Devlet Anlayışı.” In 27 Mayıs 1960 Devrimi, Kurucu Meclis ve 1961 Anayasası, edited by Suna Kili, 5170. Milliyet, May–June 1961. İstanbul: Boyut Kitapları.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Koçak, Cemil. (2010). Türkiye’de İki Partili Siyasi Sistemin Kuruluş Yılları(1945–1950)İkinci Parti. İstanbul: İletişim Yayınları.

 • Mardin, Şerif. (1973) “Center-Periphery Relations: A Key To Turkish Politics?” Daedalus 102: 169–190.

 • McLaren, Lauren M. (2008). Constructing Democracy in Southern Europe: a Comparative Analysis of Italy, Spain, and Turkey London: Routledge.

 • Milliyet, May-June 1961.

 • Onuş Sinan (2003). Parola: İnkılap: 27 Mayıs’I Yapanlar Anlatıyor. İstanbul: Kaynak.

 • Owen Roger, and Pamuk Şevket (1998). A History of Middle East Economies in the Twentieth Century. London: I.B. Tauris.

 • Özbudun, Ergun. Contemporary Turkish Politics: Challenges to Democratic Consolidation London: Lynne Riener Publishers (2000).

 • Özbudun, Ergun and Ömer Faruk Gençkaya. (2009) Democratization and the Politics of Constitution-Making in Turkey. Budapest: Central European University Press.

 • Pulur Hasan (11 July 1961). “İşte O Yalan Bu Gerçek,” Milliyet.

 • Sayarı, Sabri and Yılmaz Esmer, (2002) Politics, Parties and Elections in Turkey Boulder and London: Lynne Rienner Publishers.

 • Soysal Mümtaz (1969). 100 Soruda Anayasanın Anlamı. İstanbul: Gerçek Yayınevi.

 • Tanör Bülent (2007). Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, 1789–1980. İstanbul: YKY.

 • TÜİK. Halk Oylaması Sonuçları 2007, 1988, 1987, 1982, 1961. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Mayıs 2008.

 • TÜİK. Milletvekili Genel Seçimleri, 1923–2011. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, 2012.

 • Tuncer Erol. (2003) Osmanlı’dan Günümüze Seçimler (1877–2002). Ankara: TESAV Yayınları.

 • Varol Ozan O. (2012). “The Democratic Coup d’Etat.” Harvard International Law Journal 53: 292356.

 • Weiker Walter F. (1963). The Turkish Revolution 1960–1961: Aspects of Military Politics. Washington: Brookings Institution.

 • Yilmaz Hakan. (1997) “Democratization from Above in Response to the International Context: Turkey, 1945–1950” in New Perspectives on Turkey 17: 137.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6

  Şerif Mardin, “Center-Periphery Relations: A Key To Turkish Politics?” Daedalus 102 (1973): 169–190. After Mardin’s article, a rich literature on center-periphery emerged throughout the years. The journal of Toplum ve Bilim devoted its 105th issue to the center-periphery approach. Three of the articles should be noted from this special volume: Fethi Açıkel, “Entegratif toplum ve muarızları: “Merkez-çevre’ paradigması üzerine eleştirel notlar” Toplum ve Bilim 105 (2006): 30–69; Suavi Aydın, “Paradigmada tarihsel toplumun sınırları: Merkez çevre temellendirmeleri üzerine düşünceler” Toplum ve Bilim 105 (2006): 70–95; Levent Gönenç, “2000’li yıllarda merkez-çevre ilişkilerini yeniden düşünmek” Toplum ve Bilim 105 (2006): 129–152.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22

  Hasan Pulur, “İşte O Yalan Bu Gerçek” Milliyet, July 11, 1961.

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 146 71 27
Full Text Views 189 8 0
PDF Views & Downloads 17 9 0