Changes in state-society relations from the First World War to the National Independence Struggle (1914-1923)

in Turkish Historical Review
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

This article compares and contrasts state-society relations during wartime, first under the Ottoman government during the First World War and, secondly, under the Ankara government during the National War of Liberation, and concludes that while the Ottoman government did attempt to address the great hardships faced by the population in this period, the Ankara government placed more emphasis both on the importance of the people, the halk, and on the development of a social state.

Changes in state-society relations from the First World War to the National Independence Struggle (1914-1923)

in Turkish Historical Review

Sections

References

 • 1

  Toprak ZaferTürkiye’de “Milli İktisat” (1908-1918) (Ankara: Yurt Yayınları1982) p. 208; Çavdar Tevfik Milli Mücadele’ye Başlarken Sayılarla Durum ve Genel Görünüm II (İstanbul: Yeni Gün Basın Yayıncılık 2001) p. 50-61.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2

   See Horne John (ed.)State Society and Mobilization in Europe During the First World War (Cambridge: Cambridge University Press1997).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3

  Erden Ali FuadBirinci Dünya Savaşı’nda Suriye Hatıraları (İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları2006) p. 228.

 • 9

  Sarısaman Sadık“I. Dünya Savaşı’nda Türkler ve İnsan Hakları”Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi14/41 (1998) p. 548.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10

  Yalman Ahmet EminTurkey in the World War (New Haven: Yale University Press1930) p. 254.

 • 15

  ATASE K: 1868D: 174 F:5/1-4 2 Kanun-ı sani 1331 (15 January 1916).

 • 16

  BOA MF.MKT 1223/62 7 March 1917.

 • 18

  Selvi HalukMilli Mücadele’de Erzurum (Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları2000) pp. 18-19.

 • 23

  Özgül CemilHeyet-i Temsiliye’nin Ankara’daki Çalışmaları (27 Aralık 1919-23 Nisan 1920) (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları1989) pp. 43-8.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29

  Atatürk Mustafa KemalNutuk (1919-1927) (Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları2003) pp. 303-8.

 • 34

  BCA 30.18.1.1/1.13.14 30 June 1920.

 • 36

  MüderrisoğluKurtuluş Savaşı Mali Kaynakları pp. 245-9.

 • 37

  Sürmeli SerpilMilli Mücadele’de Tekâlif-i Milliye Emirleri (Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları1998).

 • 38

  Yılmaz Veli1. Dünya Harbi’nde Türk-Alman İttifakı ve Askeri Yardımlar (İstanbul: Kastaş Yayınları1993).

 • 39

  TKA 578/68 4 June 1915.

 • 40

  TKA 177/13 19 May 1915.

 • 41

  TKA 314/57 11 December 1914.

 • 42

  TKA 101/114 25 December 1914.

 • 48

  Criss Nur Bilgeİşgal Altında İstanbul 1918-1923 ( İstanbul: İletişim Yayınları2000) p. 51.

 • 57

  ÖğünVilayât-ı Şarkiye Mültecileri pp. 206-12.

 • 63

  TKA 850/193 20 June 1921.

 • 68

  Düstur Tertip 3 Cilt 2 p. 177.

 • 83

  BCA 30.18.1.1/ 1.3.18 7 July 1920.

 • 85

  Düstur 3. Tertip Cilt 1 p. 160.

 • 86

  Düstur 3. Tertip Cilt 3 p. 42.

 • 88

  BCA 30.18.1.1/3.24.19 15 June 1921.

 • 89

  BCA 30.18.1.1/4.43.7 4 January 1922.

 • 95

  BCA 30.18.1.1/3.28.17 3 July 1921.

 • 96

  BCA 180.9.0.0./6.33.1 5 July 1923BCA 180.9.0.0./64.318.1 21 August 1923 BCA 180.9.0.0./64.319.1 15 August 1923 BCA 180.9.0.0./64.321.1 19 September 1923 BCA 180.9.0.0./65.322.1 1 October 1923. BCA 180.9.0.0./65.323.1 22 October 1923 BCA 180.9.0.0/65.324.1 6 November 1923.

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 45 43 1
Full Text Views 53 53 0
PDF Downloads 13 13 0
EPUB Downloads 6 6 0