Heopтoдoкcaлният иcлям в бългapcкитe зeми. Mинaлo и cъвpeмeннocт, written by Nevena Gramatikova

in Turkish Historical Review
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

Heopтoдoкcaлният иcлям в бългapcкитe зeми. Mинaлo и cъвpeмeннocт, written by Nevena Gramatikova

in Turkish Historical Review

References

2

Barkan Ömer Lütfi“Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler. İstilâ Devrinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler”Vakıflar Dergisi 2 (1942) 279–386.

3

Gökbilgin TayyibRumeli’de Yürükler Tatarlar ve Evlâd-ı Fâtihân (İstanbul: Osman Yalçın Matbaası1957).

7

Ocak Ahmet YaşarOsmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler (15.-17. Yüzyıllar) (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları1998).

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 7 7 6
Full Text Views 5 5 5
PDF Downloads 2 2 2
EPUB Downloads 0 0 0