A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries

Series: 

A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries is a subseries of Avant-Garde Critical Studies providing a comprehensive overview and in-depth analysis of the cultural manifestations of the avant-garde in the Nordic countries from 1900-2010s.
Due to its success and the continued need to decenter the avant-garde we are continuing the format of the Cultural History of the Avant-Garde in a Companion Series, poignantly called: A Cultural History of the Avant-Garde: A Companion Series. Here you can explore more regions covered.
Series Editors:
Tania Ørum
"With The Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1900-1925, the Nordic Network for Avant-garde studies has presented a generally impressive first volume of a cultural history of the avant-garde in Northern Europe on which continuation we will wait with excitement. We really wish for both the network and the publisher that they will have the necessary long breath to bring cultural history of northern European avant-garde to its end."
By Stephan Michael Schröder (Köln), Nordeuropaforum, 2014 pp. 42-46.
Full tekst available: http://edoc.hu-berlin.de/nordeuropaforum/2014-/schroeder-stephan-michael-42/PDF/schroeder.pdf

“The subseries’ emphasis on cultural history, rather than a narrower focus on art history, […] is particularly apt in a Nordic context, where a distinct set of model welfare states emerged in the twentieth century that helped generate funding, space, resources, and networks for, and public debates on, experimental arts, as these were deemed vital to the health and welfare of a modern democratic society. […] While the scope and heterogeneity of the volume is imposing, its thoughtful organization into seven coherent sections makes it an accessible, dynamic, and useful scholarly reference work for anyone with an interest in avant-garde movements in, from, and including the Nordic region.” - Ursula Linqvist, Gustav Adolphus College, USA, in: Recherche Littéraire/Literary Research, 2017, pp. 193-198

"Serien A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries er utrolig viktig, både i seg selv og som en del av en økt oppmerksomhet rundt nordisk modernisme. I dette andre bindet, som strekker seg fra 1950 til 1975, får vi essays om nordisk kunst fra Öyvind Fahlström til den alternative Melodi Grand Prix. Blant de 85 (!) essayene beskrives Galleri Køpcke i København, Pistolteatern i Stockholm, De skandinaviske situasjonistene (selvfølgelig), Morten Krohgs periode som intendant på Kunstnernes Hus i Oslo, Lene Adler Pedersen og Bjørn Nørgaards kvinnelige kristus-performance på Børsen i København, Kjartan Slettemarks passprosjekt med portrettet til Nixon, og enormt mye annet. Når de to siste bindene foreligger vil vesentlige deler av det 20. århundres nordiske avantgarde være beskrevet i dette bokverket. [...] Den virkelige revolusjonen kommer imidlertid når dette blir pensum for kommende kunstnere og kunsthistorikere. Da vil endelig den Paris- og New York-sentrerte fortellingen om modernismen kunne erstattes med en bredere, global fortelling, der også Norden inngår." - Jonas Ekeberg, in: Kunstkritikk [www.kunstkritikk.dk/artikler/24-desember-jonas-ekeberg-2/]
  • Collapse
  • Expand