Jan Gerard Palm

Leven en werk van een muzikale patriarch op Curacao

Series: 

Jan Gerard Palm (1831-1906), de oudst bekende componist van Curaçao, heeft in hoge mate de klassieke Curaçaose muziek bepaald. Dit boek verschaft het bijzondere levensverhaal van deze veelzijdige musicus. Als dirigent verzorgde hij talloze uitvoeringen, heel vaak ook van zijn eigen composities. Zijn dansmuziek – walsen,mazurka’s, danza’s en tumba’s – toont zijn talent. Hiernaast schreef hij ook grotere werken voor orkest, voor piano en viool en voor diensten in de synagoge, de protestantse kerk en de vrijmetselaarsloge die frapperen door hun oorspronkelijkheid en, zoals al zijn werk, een eigen Curaçaose identiteit uitdragen. Als een ware muzikale patriarch heeft Jan Gerard Palm zijn stijl en de traditie aan zijn vele leerlingen doorgegeven. Dit boek is gebaseerd op veel nooit eerder gebruikte informatie uit archieven, interviews en oude publicaties. Tezamen met de talloze foto’s en afbeeldingen levert dit een informatief en boeiend boek op over de klassieke Curaçaose muziek, die te lang is vergeten. De CD bij dit boek bevat een unieke selectie van de pianomuziek van Jan Gerard Palm.

Prices from (excl. shipping):

Johannes I.M. (Joop) Halman is hoogleraar Innovatie aan de Universiteit Twente. Evenals mede-auteur Robert Rojer is hij een achterachterkleinzoon van Jan Gerard Palm. Zijn uitgebreid onderzoek leidde tot de opsporing van vele verloren gewaande partituren van Palm. Robert A. Rojer behaalde op achttienjarige leeftijd zijn diploma klassiek piano aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Na deze muzikale bliksemstart besloot Rojer om medicijnen te gaan studeren. In 1999 werd hij benoemd tot hoogleraar klinische geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij bleef echter ook actief als pianist, componist en schrijver over muziek.
Woord vooraf 7 I. Curaçao in de negentiende eeuw 9 Een kleinschalige gemeenschap met een sterke internationale oriëntatie 9 Handel en scheepvaart, landbouw, veeteelt en zoutwinning en nijverheid 11 Willemstad: Otrobanda en Punda in de negentiende eeuw 12 Het acculturatieproces in de negentiende eeuw op Curaçao 17 Muziek en muziekbelevenis in de negentiende eeuw op Curaçao 17 II. Biografie van een muzikale patriarch 23 Jan Gerard Palm: zijn muzikale opleiding en ontplooiing 23 Een dispuut in de negentiende-eeuwse pers over het gebruik van dissonanten 24 Aanleidingen tot het schrijven van composities 28 Over de persoon Jan Gerard Palm 31 III. Muzikale optredens van Jan Gerard Palm 41 Optredens als kapelmeester van de stedelijke schutterij 41 Het Teatro Naar 43 De overdracht van de stoffelijke resten van Pedro Luis Brion aan Venezuela 45 De Buiten Sociëteit of Salon Capriles 46 Optredens in de Fortkerk 48 Optredens als organist in de synagoge Emanu-El en de synagoge Mikvé Israël 51 De Vrijmetselaarsloges Igualdad en De Vergenoeging 55 IV. Talentvolle leerlingen van Jan Gerard Palm 59 Jules François Blasini (1847-1887) 59 Abraham M. Capriles (geboren 1864) 64 Julio Emilio Leyba (1871-1916) 65 Rudolph Theodorus Palm (1880-1950) 67 Johan Antoine (John) Palm (1885-1925) 71 Jean Bernard Antoine Palm (1885-1963) 71 Jacob José Maria Palm (1887-1982) 72 V. De composities van Jan Gerard Palm 79 Karakterisering van de stijl van componeren van Jan Gerard Palm 79 De walsen 81 De danza’s 88 De tumba’s 94 De polka’s 96 Een galope 96 De mazurka’s 97 De marsen 98 De fantasieën 100 De serenades 102 Composities voor de vrijmetselaarsloge 104 Composities gemaakt voor diensten in de synagoge 104 Profane liederen 105 VI. Tot slot 107 Bijlage Overzicht composities van Gerard Palm 109 A Overzicht getraceerde composities van Jan Gerard Palm 110 B Opbouw composities van Jan Gerard Palm 121 Bibliografie 129 Register 133 Verantwoording illustraties 141 Inhoud CD 145
  • Collapse
  • Expand