De gouverneurs van de Nederlandse Antillen sinds 1815

Editor: Geert Oostindie
Met de opheffing van het land de Nederlandse Antillen verdwijnt ook het ambt van gouverneur van de Nederlandse Antillen, een ambt dat in de afgelopen twee eeuwen van grote betekenis is geweest voor de zes eilanden en het Koninkrijk. Dit boek biedt een portrettengalerij van de dertig mannen die sinds 1815 het Koninkrijk als gouverneur dienden. Van iedere gouverneur—Nederlanders tot 1962, sindsdien Antillianen—wordt de levensloop geschetst, met nadruk op de ambtsperiode; het ambtsportret completeert de biografie. De levensschetsen geven een beeld van de (post)koloniale verhoudingen en de ontwikkelingen op de eilanden, maar bieden vooral informatie over achtergrond, macht en onmacht, visie en functioneren van de gouverneurs. In de inleiding worden de ontwikkelingen van het ambt en van het profiel van de gouverneur geschetst tegen de achtergrond van de staatkundige ontwikkeling van de Antillen: van kolonie via autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederland tot de eindfase, waarin het land uiteenviel in zes eilanden met elk een eigen staatkundige positie binnen het Koninkrijk. Een kunsthistorische toelichting op de geschilderde portrettengalerij besluit het boek.
De gouverneurs van de Nederlandse Antillen werd geschreven in opdracht van het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen. Vier historici—Aart G. Broek, Ronald Donk, Wim Renkema en Dirk J. Tang—schreven de portretten, kunsthistorica Renske van der Zee belichtte de schilderijen. Gert Oostindie leidde het project en tekende voor de inleiding.
Dit boek kwam mede tot stand door financiële bijdragen van het Ministerie van Algemene Zaken, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Prins Bernhard Cultuurfonds Nederlanse Antillen en Aruba, de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en de Maduro & Curiel’s Bank.

Hardback : List price

EUR  €36.00USD  $44.00
Biographical Note
Gert Oostindie (1955) is directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te Leiden en hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit Leiden.
Table of contents
De gouverneurs van de Nederlandse Antillen: taken, omgeving en profi el sinds 1815 Gert Oostindie ............................................................11 Slavernij en koloniale experimenten, 1815-1866 Wim Renkema ............................................................25 A. Kikkert, 1816-1819 .............................................27 P.R. Cantz’laar, 1820-1828 ......................................33 I.J. Rammelman Elsevier sr., 1828-1836 ...................39 R.F. van Raders, 1836-1845 ....................................45 R.H. Esser, 1845-1848 ...........................................51 I.J. Rammelman Elsevier jr., 1848-1854 ...................57 R.F.C. van Lansberge, 1856-1859 ...........................65 J.D. Crol, 1859-1866 .............................................73 Dood tij, 1866-1919 Ronald Donk ..............................................................79 A.M. de Rouville, 1866-1870 ......................................81 H.F.G. Wagner, 1870-1877 .........................................87 H.B. Kip, 1877-1880 ..................................................93 J.H.A.W. van Heerdt tot Eversberg, 1880-1882 ..........99 N. van den Brandhof, 1882-1890 .............................105 Ch.A.H. Barge, 1890-1901 .......................................111 J.O. de Jong van Beek en Donk, 1901-1909 .............117 Th .I.A. Nuyens, 1909-1919 ......................................123 Modernisering, 1919-1951 Dirk J. Tang ...................................................................... 129 O.L. Helfrich, 1919-1921 ................................................. 131 N.J.L. Brantjes, 1921-1928 ............................................... 137 L.A. Fruytier, 1929-1929 .................................................. 143 B.W.Th . van Slobbe, 1929-1936 ....................................... 149 G.J.J. Wouters, 1936-1942 ................................................ 155 P.A. Kasteel, 1942-1948 .................................................... 161 L.A.H. Peters, 1948-1951 ................................................. 169 Statutaire autonomie, 1951-2010 Aart G. Broek .................................................................... 175 A.A.M. Struycken, 1951-1956 .......................................... 177 A.B. Speekenbrink, 1957-1961 ......................................... 183 N. Debrot, 1962-1970 ...................................................... 189 B.M. Leito, 1970-1983 ..................................................... 195 R.A. Römer, 1983-1990 .................................................... 201 J.M. Saleh, 1990-2002 ...................................................... 207 F.M.d.l.S. Goedgedrag, 2002-2010 .................................. 213 De geschilderde gouverneursportretten Renske van der Zee ........................................................... 219 Technische gegevens .................................. 227 Bibliografie .......................................................... 229 Personenregister ............................................. 243 Verantwoording en dankwoord ..... 248 Over de auteurs .............................................. 249
Index Card