Snellen om namen

De Marind Anim van Nieuw-Guinea door de ogen van de missionarissen van het Heilige Hart, 1905-1925

Author:
In 1905 stichtten de Tilburgse Missionarissen van het Heilig Hart hun eerste missiepost bij de Marind Anim aan de zuidwestkust van Nieuw-Guinea. Ze werden getuige van de snelle, dramatische teloorgang van een oude cultuur, waarvan ze de diepzinnige kosmologie, de complexe initiatieceremonies, de spectaculaire kunst en de intensieve koppensnellerij gedetailleerd vastlegden in woord en beeld. ‘Het zijn echte mensen, verstandige mensen, met een heerlijke taal, ongeschreven literatuur, smaak voor het goede en schone’, schreef de ene missionaris. ‘Hoe diep, onpeilbaar diep de mensen hier gevallen zijn’, ‘walgelijk’, ‘beesten zijn er nog achtenswaardig bij’, schreef een andere. Verbijstering en fascinatie, bestrijding en bestudering gingen hand in hand.
Raymond Corbey kreeg toestemming de bijzondere foto’s uit het archief van de congregatie te publiceren. Met deze ruimschoots toegelichte, unieke foto’s vormt Snellen om namen een document voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis en cultuur van Nieuw-Guinea.

Prices from (excl. shipping):

Prof.dr. R.H.A. Corbey is verbonden aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg en aan de Faculteiten Archeologie en Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden.
  • Collapse
  • Expand