Verzamelaars en volksopvoeders

Musea in Suriname, 1863-2012

Author:
Sinds 150 jaar wordt Surinaams erfgoed bewaard en getoond in musea. Die werden opgericht en geleid door mensen waarvan de achtergrond uiteenliep van planter tot onderwijzer en van wetenschapper tot politieagent. Pepijn Reeser beschrijft hoe en op basis van welke ideeën deze musea tot stand kwamen en hoe ze zich verhielden tot ontwikkelingen in Suriname en Nederland. Steeds weer bleek de behoefte aan eenheid in zowel het koloniale als onafhankelijke Suriname de motor achter vrijwel alle museale initiatieven.
De nadruk ligt op de geschiedenis van het in 2012 vijfenzestigjarige Surinaams Museum, gevestigd in Fort Zeelandia. Het boek bevat een groot aantal afbeeldingen van opstellingen, tentoonstellingen en topstukken uit de museumcollectie. Verzamelaars en volksopvoeders werpt zo nieuw en helder licht op het Surinaamse museumwezen en mag met recht het eerste standaardwerk op dit gebied genoemd worden.

Prices from (excl. shipping):

$41.00
Hardback
Pepijn Reeser (1984) was conservator van het in 2012 opgeheven Nationaal Historisch Museum. Hij studeerde geschiedenis in Nijmegen en publiceerde eerder artikelen over publieksgeschiedenis en politieke geschiedenis.
7 Inleiding: Musea in Suriname

12 1863–1908: MUSEA EN TENTOONSTELLINGEN IN EEN PLANTAGEKOLONIE
17 Het genootschap tot bevordering van kennis
18 Jansen Eijken Sluyters, een plantersfamilie
23 De Surinametentoonstelling van 1876 en het Koloniaal Museum
32 Bibliotheek en archief
40 Natuurhistorie

46 1908–1945: MUSEA EN TENTOONSTELLINGEN VOOR HET ONDERWIJS
51 Het Schoolmuseum
53 Geen museum, wel tentoonstellingen
57 Een museum in tijden van oorlog
64 Chinezen
70 Hindostanen
76 Javanen

82 1945–1965: MUSEA IN DIENST VAN DE WETENSCHAP
85 Wetenschappers in Suriname
89 Onderdak bij de wetenschap
90 Wosuna, Wotro, Sticusa
93 De periode-Geijskes
96 Dr. Geijskes, bioloog en museumdirecteur
104 Archeologie
110 Inheemsen
118 Marrons

124 1965–1980: SHOWROOMS VAN HET VERLEDEN
129 Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam
138 Fort Nieuw Amsterdam
141 Kleine crisis bij het Surinaams Museum
145 Fort Zeelandia en Jim Douglas
146 Jim Douglas, politieman en museumdirecteur
153 Musea in een onafhankelijk land
154 Sponsoren, vrienden en subsidies
160 Meubels
168 Europeanen

176 1980–1995: MUSEA ALS REVOLUTIONAIR EN NATIONAAL INSTRUMENT
179 Militairen en de musea
185 Het ontwikkelen van een museumvisie
186 Fort Zeelandia
189 De moeizame jaren tachtig
195 Herstel van de democratie, herstel van de musea?
200 Beeldende kunst
206 Fotografie
212 Creolen

218 1995–2012: OP ZOEK NAAR HET HART VAN DE SAMENLEVING
225 Terug naar Fort Zeelandia
227 Nieuwe initiatieven
230 Educatie
233 Culturele samenwerking tussen Suriname en Nederland
234 Museumbezoekers
237 Succesvolle samenwerking: Fort Nieuw Amsterdam
239 Verleden en toekomst van de Surinaamse musea

245 Noten
249 Bronvermelding
254 Register
255 Dankwoord
256 Colofon
  • Collapse
  • Expand