Verzamelaars en volksopvoeders

Musea in Suriname, 1863-2012

Sinds 150 jaar wordt Surinaams erfgoed bewaard en getoond in musea. Die werden opgericht en geleid door mensen waarvan de achtergrond uiteenliep van planter tot onderwijzer en van wetenschapper tot politieagent. Pepijn Reeser beschrijft hoe en op basis van welke ideeën deze musea tot stand kwamen en hoe ze zich verhielden tot ontwikkelingen in Suriname en Nederland. Steeds weer bleek de behoefte aan eenheid in zowel het koloniale als onafhankelijke Suriname de motor achter vrijwel alle museale initiatieven.
De nadruk ligt op de geschiedenis van het in 2012 vijfenzestigjarige Surinaams Museum, gevestigd in Fort Zeelandia. Het boek bevat een groot aantal afbeeldingen van opstellingen, tentoonstellingen en topstukken uit de museumcollectie. Verzamelaars en volksopvoeders werpt zo nieuw en helder licht op het Surinaamse museumwezen en mag met recht het eerste standaardwerk op dit gebied genoemd worden.

Hardback : List price

EUR €31.00USD $38.00
Biographical Note
Pepijn Reeser (1984) was conservator van het in 2012 opgeheven Nationaal Historisch Museum. Hij studeerde geschiedenis in Nijmegen en publiceerde eerder artikelen over publieksgeschiedenis en politieke geschiedenis.
Table of contents
7 Inleiding: Musea in Suriname 12 1863–1908: MUSEA EN TENTOONSTELLINGEN IN EEN PLANTAGEKOLONIE 17 Het genootschap tot bevordering van kennis 18 Jansen Eijken Sluyters, een plantersfamilie 23 De Surinametentoonstelling van 1876 en het Koloniaal Museum 32 Bibliotheek en archief 40 Natuurhistorie 46 1908–1945: MUSEA EN TENTOONSTELLINGEN VOOR HET ONDERWIJS 51 Het Schoolmuseum 53 Geen museum, wel tentoonstellingen 57 Een museum in tijden van oorlog 64 Chinezen 70 Hindostanen 76 Javanen 82 1945–1965: MUSEA IN DIENST VAN DE WETENSCHAP 85 Wetenschappers in Suriname 89 Onderdak bij de wetenschap 90 Wosuna, Wotro, Sticusa 93 De periode-Geijskes 96 Dr. Geijskes, bioloog en museumdirecteur 104 Archeologie 110 Inheemsen 118 Marrons 124 1965–1980: SHOWROOMS VAN HET VERLEDEN 129 Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam 138 Fort Nieuw Amsterdam 141 Kleine crisis bij het Surinaams Museum 145 Fort Zeelandia en Jim Douglas 146 Jim Douglas, politieman en museumdirecteur 153 Musea in een onafhankelijk land 154 Sponsoren, vrienden en subsidies 160 Meubels 168 Europeanen 176 1980–1995: MUSEA ALS REVOLUTIONAIR EN NATIONAAL INSTRUMENT 179 Militairen en de musea 185 Het ontwikkelen van een museumvisie 186 Fort Zeelandia 189 De moeizame jaren tachtig 195 Herstel van de democratie, herstel van de musea? 200 Beeldende kunst 206 Fotografie 212 Creolen 218 1995–2012: OP ZOEK NAAR HET HART VAN DE SAMENLEVING 225 Terug naar Fort Zeelandia 227 Nieuwe initiatieven 230 Educatie 233 Culturele samenwerking tussen Suriname en Nederland 234 Museumbezoekers 237 Succesvolle samenwerking: Fort Nieuw Amsterdam 239 Verleden en toekomst van de Surinaamse musea 245 Noten 249 Bronvermelding 254 Register 255 Dankwoord 256 Colofon
Index Card