Een zwarte vrijstaat in Suriname (deel 2)

De Okaanse samenleving in de negentiende en twintigste eeuw

Séries:

In 2011 verscheen Een zwarte vrijstaat in Suriname; De Okaanse samenleving in de 18e eeuw. Het vertelt de geschiedenis van slaven die in de achttiende eeuw de plantages ontvluchtten om diep in het regenwoud, in het zuidoosten van Suriname, een nieuwe samenleving op te bouwen. Deze Marrons, zoals de ontsnapte slaven werden genoemd, sloten in 1760 een vredesverdrag met de planters. Zij noemden zich Okanisi. Hier, in dit tweede deel van deze historie, wordt verslag gedaan van de gebeurtenissen zoals die zich na 1800 afspeelden in de onafhankelijke gemeenschappen van Okaanse Marrons. Het is een bewogen geschiedenis van profetische bewegingen, heksenvervolgingen, en de opkomst van een eigen, inheemse, kerk. Al deze voor buitenstaanders exotische gebeurtenissen speelden zich af in een samenleving die hecht was geïntegreerd in het economische leven van de Guiana’s. In de twintigste eeuw vinden de eerste grote botsingen plaats tussen de Okanisi en het koloniale en postkoloniale bestuur van Suriname. Soms ging het om een staking die het economische leven van de kolonie dreigde te verlammen; later, eind jaren tachtig, toen Suriname onafhankelijk was, zorgde de opstand van enkele honderden Okaanse jongeren, en de gedoogsteun van de bevolking, voor een kritieke situatie in de jonge republiek. In deze eeuw zijn het voornamelijk conflicten over het behoud van het oude grondgebied, en zijn natuurlijke hulpbronnen, die de oude vrijstaat bedreigen.

In Een zwarte vrijstaat in Suriname, deel 2, Van Wetering and Thoden van Velzen relate the history of the Okanisi after their successful escape into the South American rainforest and the signing of a peace treaty with Dutch planters in 1760.
Following Part 1, which deals with their struggle for freedom, this volume describes the emergence of an autonomous Okanisi Maroon state; its integration into the economic life of the Guiana’s, but also its internal development, as it manifested itself through prophetic movements, anti-witchcraft purges and the rise of a native church. Predominantly based on oral sources, this book charts a previously undocumented history and provides a unique insight into a culture emerging from the roots of slavery.

E-Book List price

EUR  102,00 €Dollar américain  126,00 $
Note biographique
Wilhelmina van Wetering, promoveerde in 1973 (Universiteit van Amsterdam) op een boek over het hekserijgeloof van de Okanisi. Zij schreef taltijke artikelen over de Surinaams Creoolse bevolkingsgroep in Nederland en publiceerde twee monografieën over de Okaanse Marrons, waaronder In the Shadow of the Oracle (Waveland, 2004).

H.U.E. Thoden van Velzen promoveerde in 1966 aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde twee boeken over de Okanisi waaronder The Great Father and the Danger (Foris, 1988).


Wilhelmina van Wetering, Ph.D.(1973, Amsterdam School for Social Science Research), published many articles on the Creole community in the Netherlands and two monographs on the Okanisi Maroons, including In the Shadow of the Oracle (Waveland, 2004).

H.U.E. Thoden van Velzen, Ph.D. (1966, Amsterdam School for Social Science Research), published two monographs on the Okanisi Maroons, including The Great Father and the Danger (Foris, 1988).

Table of contents
Lijst van kaarten en afbeeldingen ix
Woord vooraf xi
1 In de ban van het orakel 1
2 De Okaanse wereld: De visie van antropologen 21
3 Suriname: Een wingewest van de Republiek 53
4 De lange negentiende eeuw van de Okanisi: Politieke en
economische verhoudingen 65
5 Dikii: Martelaar en superman 93
6 Een rijzende ster, 1860-1890 117
7 Het religieus imperium van da Labi Gumasaka, 1890-1914 135
8 De terugkeer van Dikii, 1905-1930 173
9 De grote staking van de vrachtvaarders, 1921 201
10 De priesters en de angst voor heksen, 1961-1972 225
11 Akalali, hervormer en vernietiger, 1972-1979 253
12 Oorlog, 1986-1992 273
13 Demonen, 2006 311
14 Het einde van een civilisatie 323
Woordenlijst 333
Bibliografie 343
Register 355
Readership
Lezers geïnteresseerd in de geschiedenis en de huidige positie van Marron gemeenschappen in het Caraïbisch gebied en Zuid-Amerika.

All interested in the history and contemporary position of Maroon societies in the Caribbean and South America.
Index Card
Package Info