Geweld in de West

Een militaire geschiedenis van de Nederlandse Atlantische wereld, 1600-1800

Series:

In Geweld in de West bieden tien auteurs onder redactie van Victor Enthoven, Henk den Heijer en Han Jordaan een overzicht van het Nederlandse militaire optreden in het Atlantische gebied tussen 1600 en 1800. De verovering van Indiaanse gebieden, de strijd tussen rivaliserende Europese machten en de gewelddadige slavenhandel zijn diep verankerd in de Atlantische geschiedenis. Ook Nederland heeft daaraan zijn steentje bijgedragen, maar daar is weinig over bekend. In dit boek worden diverse aspecten van die militaire aanwezigheid belicht. Zo wordt de inzet van niet-Nederlandse strijdkrachten overzee beschreven en wordt ingegaan op gewelddadige excessen die zich hebben afgespeeld. De thema’s militaire organisaties, militaire expedities en militaire cultuur vormen het hart van deze Atlantische studie.

E-Book : List price

EUR €123.00USD $151.00
Biographical Note
Victor Enthoven is verbonden aan de Vrije Universiteit. Hij heeft meerdere publicaties over de Atlantische wereld verzorgd, waaronder Riches from Atlantic Commerce: Dutch Transatlantic Trade and Shipping, 1585-1817 (Brill, 2003).

Henk den Heijer is hoogleraar maritieme geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij is gespecialiseerd in Atlantische geschiedenis en heeft daarover veelvuldig gepubliceerd, onder meer De geschiedenis van de WIC (Walburg Pers, 1994).

Han Jordaan is verbonden aan de Universiteit Leiden en het KITLV in Leiden. Zijn meest recente publicatie is ‘Patriots, privateers and international politics: The myth of the conspiracy of Jean Baptiste Tierce Cadet’, in: Wim Klooster en Gert Oostindie (red.), Curaçao in the Age of Revolutions, 1795-1800 (KITLV Press, 2011).
Readership
Geïnteresseerden in de Nederlandse geschiedenis van de Nederlandse expansie in het Atlantische gebied in de vroegmoderne tijd.
Index Card
Collection Information