Lijst van Nederlandse woordenlijsten en woordenboeken gedrukt tot 1600

Series:

Full bibliographical descriptions of 335 Dutch vocabularies and dictionaries printed before 1600.

Prices from (excl. VAT):

€41.00$51.00