Spiegel van de Zuiderzee

Geschiedenis en cartobibliografie van de Zuiderzee en het Hollands Waddengebied

Series: 

Spiegel van de Zuiderzee (Mirror of the Zuiderzee. History and Cartobibliography of the Zuiderzee and the Dutch Waddenzee) is an extensive, richly illustrated and beautifully designed work which for the first time describes and depicts all nautic maps of the Dutch Zuiderzee until the completion of the dike which created the IJsselmeer (former Zuiderzee) in 1932.
"In dit kloeke boekwerk – een kilo of vier – worden voor het eerst alle gedrukte nautische kaarten van deze gebieden beschreven, van 1583 tot de voltooiing van de Afsluitdijk in 1932. Het is dus een echt pioniersproject. Vier auteurs hebben het prachtboek samengesteld." - Wim Wirtz, in: De Volkskrant (2-1-2010)
"Het boek kan met recht een pionierswerk worden genoemd. (...) Bij de samenstelling van dit standaardwerk hebben de vier hoofdauteurs nauw samengewerkt met de staf van URU-Explokart van de Universiteit van Utrecht. Ook is dankbaar gebruik gemaakt van een aantal deskundige gastauteurs waardoor het boek belangrijk aan meerwaarde heeft gewonnen." - Ina Eggink, in De Telegraaf (24-12-2009)
Inhoud
Woord vooraf
Verantwoording

Deel I. Inleiding
1. De Zuiderzee: ontstaan, expansie en afsluiting door Erik Walsmit
1.1 Inleiding
1.1.1. Van Flevo Lacus naar Zuiderzee
1.1.2. De verbeelding van het vroegere Zuiderzeegebied
1.1.3. Wat wordt er verstaan onder de Zuiderzee en Waddenzee?
1.2 Stormvloeden teisteren het Zuiderzeegebied
1.2.1. Stormvloeden in de zestiende en zeventiende eeuw
1.2.2. Onderzoek tot beteugeling van de zeegaten
1.2.3. Nog meer stormvloeden
1.2.4. Indijkingen langs de Zuiderzeekusten en eilanden tot 1932
1.2.5. De mens in het tegenoffensief
1.3 De zeegaten
1.3.1. Het Marsdiep
1.3.2. Het Eierlandse Gat of Vlielander Diep
1.3.3. Het Vlie of de Vliestroom

2. Zuiderzee-eilanden door Jan van Broekhoven
2.1 Urk en Schokland
2.1.1. Het middeleeuwse Urk en Schokland
2.1.2. Urk en Schokland: Waypoints op de Zuiderzee
2.1.3. Landverlies en kustverdediging
2.1.4. Naar een eenzijdige economische structuur
2.2 Marken
2.2.1. Het middeleeuwse Marken
2.2.2. Overschakeling van veeteelt op visserij en scheepvaart
2.2.3. Het ontstaan van de werven
2.2.4. Marken en de vaarweg van Amsterdam naar open zee
2.2.5. Voortgaande afhankelijkheid van de visserij
2.3 Wieringen
2.3.1. De gouw Wiron
2.3.2. Het eiland Wieringen
2.3.3. Vaarwegen rond Wieringen
2.3.4. De vaarweg onder Wieringen langs
2.3.5. Wieringen na de opening van het Groot Noordhollandsch Kanaal

3. Zuiderzeehavens door Peter Sigmond
3.1 Inleiding
3.2 Ontwikkeling van havensteden vanaf de Late Middeleeuwen
3.3 Bloeiperiode van de Hollandse havensteden
3.4 Ontwikkeling van de havensteden in Friesland en Overijssel
3.5 Amsterdam, havenstad van de Republiek
3.6 Internationale zeevaart versus beurt- en vrachtvaart
3.7 Verzanding van de havens, een continu probleem
3.8 De achttiende eeuw, verval van de scheepvaart
3.9 Wat over bleef was de visserij
3.10 Strijd om de grootste zeehaven

4. Navigatie en betonning op de Zuiderzee
4.1 Navigatie op de Zuiderzee door W.F.J. Mörzer Bruyns
4.1.1 Inleiding
4.1.2 Navigatie omstreeks 1500
4.1.3 Navigatie door Nederlanders in de zestiende eeuw
4.1.4 Navigatie op de Zuiderzee
4.1.5 De rol van loodsen
4.1.6 Samenvatting
4.2 Betonning en bebakening van de zeegaten en Zuiderzee en het innen van het paalgeld door Erik Walsmit
4.2.1 Inleiding
4.2.2 Paalgeld
4.2.3 De rol van Harlingen bij de betonning
4.2.4 Tonnen, bakens, kapen en vuurtorens
4.2.5 Buiten- en binnenvuren
5. ’De verovering eener nieuwe provincie’ Plannen voor afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee door Ben de Pater

5.1 Inleiding
5.2 Een panacee voor Nederlandse kwalen
5.3 ’Herdijking van eener ingebroken polder’: Van Diggelen
5.4 Ondernemers aan zet
5.5 Staat krijgt voortouw
5.6 Een geheimzinnig ’waterbouwtoestel’
5.7 De Zuiderzeevereniging en haar Ingenieur-chef Lely
5.8 De vereniging als propagandamachine
5.9 Een lange mars door de politiek
5.10 De laatste loodjes

6.De ontwikkeling van de maritieme cartografie van de Zuiderzee en de zeegaten door Hans Kloosterboer en Erik Walsmit
6.1 Inleiding
6.2 Leeskaarten
6.3 De glorietijd van de zeemansgidsen en zeeatlassen
6.3.1 Uitgevers
6.3.2 Navolging en samenwerking: Lootsman  Goos, Janssonius en Doncker
6.4 De Zuiderzee in buitenlandse zeeatlassen en zeemansgidsen
6.4.1 Engeland
6.4.2 Frankrijk
6.5 Hydrografische karteringen van de Zuiderzee vanaf de achttiende eeuw

Deel II. Cartobibliografie
Inleiding
Methodiek van de kaartbeschrijvingen
Rubricering
Kaartbeschrijving
1. Zuiderzee
2. Waddenzee
3. Marsdiep
4. Eierlandse Gat
5. Marsdiep en Vliestroom, inclusief het Eierlandse Gat
6. Vliestroom
7. Vliestroom en Amelander Gat
8. Gedetailleerde kaarten van kleine deelgebieden van de Zuiderzee

Bijlagen
Bijlage 1. Uitgevers, atlassen en kaarten
Bijlage 2. De datering van gedrukte zeekaarten: ontwikkeling van het kaartbeeld op atlaskaarten, 1583 – 1800 door Hans Kloosterboer
Inleiding
Marsdiep
Vliestroom
Combinatie van de resultaten voor Marsdiep en Vlie
Bijlage 3. Kenmerken Zuiderzeekaarten Z1 en Z3 van Waghenaer en van hun staten en varianten
Bijlage 4. Kenmerken Zuiderzeekaarten Z21 en Z27 van Van Keulen en van hun staten
Bijlage 5. Kenmerken van de staten en varianten van kaart M10 van Texel en de Horst van Johannes van Keulen
Bijlage 6. Lijst van hydrografische kaarten uitgegeven door het Ministerie van Marine
Bijlage 7. Lijst van gebruikte termen

Registers
English summary: The mapping of the Zuiderzee
Literatuur
Alfabetische lijst van musea, bibliotheken, archieven en andere instellingen.
Lijst van kaarttitels
Persoonsnamenregister
Fotoverantwoording
Auteurs
  • Collapse
  • Expand