Zelandia Comitatus

Geschiedenis en cartobibliografie van de provincie Zeeland tot 1860

Series: 

On Shortlist Zeeuwse Boekenprijs 2011.

In Dutch with English summary.
Dit onderzoek naar gedrukte kaarten van de provincie Zeeland geeft een compleet overzicht en een duidelijke systematische analyse van alle gedrukte kaarten van het oude Graafschap Zeeland. Er wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling van het landschap door de eeuwen heen en het steeds veranderende beeld van de cartografie van de eilanden door verschuivende zandbanken, inpolderingen, bedijkingen, stormvloeden en overstromingen, ook van de periode voordat er gedrukte kaarten waren. Bovendien is in de inleiding een overzicht opgenomen van de geschiedenis van de provincie Zeeland in het algemeen. Met 129 kaartbeschrijvingen en meer dan 400 afbeeldingen in kleur geeft dit boek een prachtige blik op het karakteristieke, direct herkenbare cartografische beeld van deze dynamische provincie.
Met dit werk hebben Dick Blonk en Joan Blonk-Van der Wijst een waardig opvolger voltooid van hun eerste boek, Hollandia Comitatus, met de cartobibliografie van het Graafschap Holland.

Prices from (excl. shipping):

$199.00
Hardback
Preface
Woord vooraf
Inleiding
Geschiedenis van Zeeland

De kartering van Zeeland in de periode 1549 tot 1860
1 Jacob van Deventer
a Jacob van Deventer en zijn kartering van de Noordelijke Nederlanden
b De wandkaart van Zeeland van Jacob van Deventer in de uitgave van Willem Silvius
c Vóór Van Deventer
2 De kaarten van Zeeland in de atlassen van Christiaan Sgrooten
3 De wandkaart van Zeeland van Visscher en Roman
4 De kartering van Zeeland door de Hattinga’s
5 Kaarten in de Franse tijd
6 De choro-topographische kaart van Krayenhoff
7. Metrische nauwkeurigheid van de provinciekaarten van Zeeland
Door Elger Heere
Indeling van de kaarten

Zeeland door de eeuwen heen
Het veranderend beeld van Zeeland zoals dit is weergegeven op kaarten

Cartobibliografie
1 Methodiek van de kaartbeschrijving
2 Kaartbeschrijvingen
1 1549/60 A 1 Jacob van Deventer, Willem Silvius
2 1570 A 1 Abraham Ortelius
3 vóór 1573 A 1 Gerard en Cornelis de Jode
4 vóór 1573 A 1 Anoniem, Cornelis de Jode
5 1576 A 1 T homasso Porcacchi, Girolamo Porro
6 1577 A 1 A braham Ortelius, Filips Galle
7 1579 A 1 Frans Hogenberg, Michael von Eitzing
8 1581 A 1 L odovico Guicciardini, Christoffel Plantijn
9 1585 A 1 Gerard Mercator
10 1588/90 A 1 Frans Hogenberg
11 1589 A 1 Joannes en Baptista van Doetecum, Henricus Hondius, Frederick de Wit 154
12 1590 A 1 Joannes en Baptista van Doetecum, Henricus Hondius
13 1592 A 1 Mathias Quad, Joan Bussemacher
14 ca. 1595 A 1 A rnold en Hendrik Floris van Langren, Claes Jansz. Visscher
15 1598 A 1 Barent Langenes, Cornelis Claesz., Petrus Bertius
16 1598 A 1 Zacharias Heyns
17 1598 A 1 A braham Ortelius, Compagnia Bresciana
18 ca. 1600/17 A 1 A noniem, Pieter van den Keere, Claes Jansz. Visscher
19 ca. 1600 A 1 BenjaminWright, Cornelis Claesz., Claes Jansz. Visscher
20 1601 A 1 Abraham Ortelius, Filips Galle
21 1601 A 1 Abraham Ortelius, Johannes Keerbergen
22 1607 A 1 Jodocus Hondius I
23 1609 A 1 Lodovico Guicciardini, Cornelis Claesz.
24 1613 A 1 Lodovico Guicciardini, Jean Franc Le Petit
25 1616 A 2 Abraham Goos
26 1616 A 1 Petrus Bertius, Jodocus Hondius II, Lodovico Guicciardini
27 1630 A 1 Jan Evertsz. Cloppenburch
28 1632 A 2 Pieter Verbiest
29 1633 A 2 Christophe Tassin
30 1635 A 2 Willem Jansz Blaeu, Vlaanderen en Zeeland
31 1635 A 2 Willem Jansz. Blaeu Zeeland
32 1635 A 2 Jacob Aertsz. Colom
33 ca. 1636 A 2 Cornelis Danckerts
34 1636 A 2 Claes Jansz. Visscher
35 1636 A 2 Pieter Verbiest
36 1636 A 2 Johannes Janssonius
37 1638 A 2 Willem Jansz. Blaeu Vlaanderen en Zeeland, Wandkaart
38 1648 A 2 Johannes Janssonius, Pieter van der Aa
39 1654 A 2 Caspar Merian, Zeeland
40 1654 A 2 Caspar Merian, Vlaanderen en Zeeland
41 1654 B Claes Jansz. Visscher, Nicolaas Visscher, Zacharias Roman
42 na 1658 B1 Nicolaas Visscher
43 1662 B1 Joan Blaeu
44 1667 B1 A braham van den Broeck, Petrus Scriverius
45 ca. 1670 B1 Frederick de Wit
46 1672 Pierre Duval
47 1674 B1 Guillaume Sanson, Alexis Hubert Jaillot
48 1674 B1/2 Carel Allard
49 1678 A 1 Johann H. Seyfried, Johann Hoffmann
50 1685 B1 Hendrick Doncker
51 1692 B1 Guillaume Sanson, Alexis Hubert Jaillot, Pieter Mortier
52 1692 B1 Jacobus Harrewijn, Jacques Peeters
53 1692 B1 Vincenso Coronelli Zeeland
54 1692 A 2 Vincenso Coronelli Zeeland en Vlaanderen
55 ca. 1695 B2 A lexis Hubert Jaillot, Pieter Mortier, Reinier en Josua Ottens
56 1696 B2 Mattheus Smallegange
57 1697 A 1 Abraham Ortelius, Domenico Lovisa
58 1706 A 1 Vincenso Coronelli
59 1709 B1 Jacques Harrewijn, Francisco Laso
60 1713 B1 Pieter van der Aa
61 1725 B2 François Halma, Isaak Tirion
62 1731-40 B2 Matthäus Seutter, Tobias Conrad Lotter
63 1739 B1 Jacobus Harrewijn, F. Desbruslins, Jaime Certa
64 1739 B2 Hendrik de Leth 290
65 1747 B1 George-Louis Le Rouge, folio
66 1748 B2 George-Louis Le Rouge, wandkaart
67 1748 B2 George-Louis Le Rouge, klein formaat
68 1748 B1 Gilles Robert Vaugondy
69 1748 B2 Johannes Covens, Pieter Mortier
70 voor 1753 B2 J. Keizer, Fam. Ottens, Elwe en Langeveld, Maaskamp
71 1753 C Hattinga’s, Isaak Tirion
72 1764 Jacques Nicolas Bellin
73 1767 Theodorus Crajenschot, Jan van Jagen, Holtrop
74 1770 C Willem Albert Bachiene, Jan van Jagen
75 1776 L . Schenk Jansz.
76 1784 John Stockdale
77 ca. 1784 Johann F. von Schönfeld
78 1785 Lorenz Hübner
79 1785 B2 L .S. de la Rochette, G. Palmer
80 1785 B2 L .S. de la Rochette, J. Turpin
81 1785 B2 Franz Ludwig Güssefeld
82 1785 C Christiaan Weigel, Adam Gottlieb Schneider
83 1787 C J. Covens en Zoon
84 1791 B2 Franz Johann Joseph von Reilly
85 1791 C J.C. de Roeder, Jan van Jagen, Johannes Allart
86 1792 C Jacobus Kok, J.C. de Roeder, Jan van Jage
87 1795 B2 Giovanni Maria Cassini
88 1799 C M ortier, Covens en Zoon
89 1800 C David du Mortier en Zoon
90 1806/26 D C.R.Th. Krayenhoff
91 na 1801 C Willem Holtrop
92 1808 A . Loosjes Pzn, J.M. Verkuyl, D. Veelwaard
93 1809 A . Loosjes Pzn.
94 na 1809 A noniem
95 1809 Robert Scott
96 1810 D James Ridgeway
97 1818 D F.J. Weygand, C. van Baarsel en Zoon
98 1821 D Pieter Nicolaas Muyt
99 1822 A nthonie van Zwaamen
100 1822 D Ambroise Tardieu
101 1823 D Johan. de Kanter, Johannes ab Utrecht Dresselhuis, Gebr. Abrahams
102 1826 D J. Immerzeel jr.
103 1830 D D . Veelwaard, P.J. Prinseen, Even F. Bohn
104 ca. 1832 D Philippe Vandermaelen
105 1836 D D . Veelwaard jr., Mortier, Covens en Zoon
106 1836 D H. Sluyters, P. van der Poel, H.J. Backer
107 1838 D L orraine Ainé, Binet, H. Reding
108 1839 D H.J. Backer, J. van Houtrijve jr.
109 1840 D Van Baarsel en Tuyn, F.J. Weygand en Beuster
110 1840 D F. Desterbecq
111 1840 D Philippe Vandermaelen
112 1841 D H. Reding, F. Desterbecq, A.P. van Langenhysen, P.J. Mendel
113 1842 D H.I. van den Hout, W. Bal, D. Buddingh
114 1843 D J. Jaeger, J. Oomkens J. Zoon
115 1843 D A . Gouka, E. Hendrikse
116 1844 D Alexander Vuillemin, A.R. Fremin
117 1845 D P. de Giorgi
118 1846-73 D J. Schuitemaker
119 ca. 1845/46 D Johannes Hermanus van de Weyer
120 1846 J. Oomkens Jzn.
121 1848 D H. Reding, J.F. Schoevers Azn.
122 ca. 1850 D Gebr. Abrahams, T. Hooiberg
123 ca. 1850 D Julius Jaeger, J. Oomkens J. Zoon
124 1852 D C.L. Brinkman, Ver. Nederlands Onderwijzersgenootschap
125 1856 D F.C. Brugsma, J.H. van de Weyer, J.B. Wolters
126 ca. 1856 D A. Braakensiek
127 ca. 1859 D A.L. Scholten, J.H. van de Weyer
128 1859 D Th. Duvotenay, Ch Dyonnet, M.J.L.A. Thiers
129 1860 D A. Magielse en J.J. Brandt

Historische kaarten
H-1 1715 Mattheus Gargon
H-2 1715 Mattheus Gargon
H-3 1679 Menso Alting
H-4a1/2 1551 Jan Reygersbergh
H-4a3 1781 Jacobus Ermerins
H-4b1 1696 M. Smallegange
H-4b2 1776 L. Schenk Jansz.
H-4b3 1715 Mattheus Gargon
H-5 1836 J. ab Utrecht Dresselhuis

Deelkaarten
I Walcheren
1 1598 Zacharias Heyns
2 1635 Jacob Aertz. Colom
3 ca. 1655 Nicolaas Visscher, Zacharias Roman, Wed. Ottens en Zoon
4 1662 Joan Blaeu
5 na 1757 Conrad Lotter
6 1753 W.C.C. en A. Hattinga, Isaak Tirion
7 1809 Robert Rowe
8 1810 J. Stratford
9 1829 Gebr. Abrahams, A.G. van Prooyen
10 1852 P. Lampert
II Zuid-Beveland
1 1598 Zacharias Heyns
2 1753 W.T. Hattinga, Isaak Tirion
3 1858 J.W.F. Conrad
III Noord-Beveland
1 1753 D .W.C. en A. Hattinga, Isaak Tirion
IV Noord- en Zuid-Beveland
1 1662 Joan Blaeu
2 1832 Johannes AB Utrecht Dresselhuis
V Schouwen-Duiveland
1 1598 Zacharias Heyns
2 1725-1755 Wed. Ottens en Zoon
3 1748 Corn. D. Kanter, Isaak Tirion
4 1753 D.W.C. en A. Hattinga, Isaak Tirion
5 1791 Franz. Johann Joseph von Reilly
VI Tholen
1 1753 W.T. Hattinga, Isaak Tirion
VII Walcheren en Noord-Beveland
1 1791 Franz. Johann Joseph von Reilly
VIII Walcheren en Zuid-Beveland
1 1748 Louis Crepy
IX Schouwen-Duiveland en Tholen
1 1662 Joan Blaeu 456
X Noord- en Zuid-Beveland en Tholen
1 1725-1755 Wed. Ottens en Zonen
XI Zuid-Beveland, Tholen Wolphaartsdijk, Sint-Philipsland
1 1791 Franz. Johann Joseph von Reilly
XII S taats/Zeeuws-Vlaanderen
1 ca. 1650 M. van Lochom
2 1656 Nicolaas Visscher, Wed. Ottens en Zoon
3 na 1677 Nicolaas Visscher
4 1703 Nicolas de Fer
5 1708 Eugène Henri Fricx
6 1712-1745 Mortier en Covens en Mortier
7 1747 Isaak Tirion
8 1791 Franz. Johann Joseph von Reilly
9 1794 Mortier, Covens en Zoon
10 1819 L. de Pauw, D. Veelwaard

Summary
Alfabetische lijst van bibliotheken
Verantwoording van de afbeeldingen
Alfabetische lijst van kaarttitels
Literatuur
Alfabetisch register van persoonsnamen
  • Collapse
  • Expand