Kaarten van de Nederlandse Antillen

Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten tot 1900

Series: 

This publication systematically categorizes and provides a nearly complete overview of the great variety of maps, both manuscript and printed, that have been made of the Dutch Antilles. The map descriptions are clarified with information on the creators of the maps and the historical background of the map image. The author has extensively studied how and for which reasons these maps were created. The cartobibliography is preceded by an extensive introduction in which the history of the islands and their inhabitants are described.

In Dutch, with an English summary.

Prices from (excl. shipping):

$227.00
Hardback
Dr. W.E. (Wim) Renkema (1942) studied history and social geography at the Vrije Universiteit in Amsterdam. He worked as a history teacher (including six years in Curaçao), vice principal and deputy rector. In 1981 he obtained his doctorate with a thesis on the Curaçao plantation business in the nineteenth century. Since then he has published several articles on the history of Curaçao and a book on Governor R.F. of Raders, A Life in the West. Van Raders and his activities in Curaçao (Brill, 2009). In examining the cartography of the six Dutch islands in the Caribbean Sea, his interest in old maps and the history of the area came together.
"Magnificent book"
The Daily Herald, St. Maarten, May 30, 2016.

"Renkema’s Kaarten van de Nederlandse Antillen is an impressive survey of map production in the Dutch colonial West Indies. [...] Just as with all other publications in the Explokart series, it is beautifully illustrated in colour. The maps and charts are presented in a handsome and regular format, and each entry is fully described. All map inscriptions have been painstakingly and extensively transcribed by the author. Furthermore, the book is a treasure trove for anyone researching the history of the Netherlands Antilles. Last but not least, although a somewhat weighty tome, it is a pleasure to leaf through."
Sjoerd de Meer (Maritiem Museum Rotterdam), in: Imago Mundi 69:2 2017, p. 259-260.
http://dx.doi.org/10.1080/03085694.2017.1312128
Inhoud

Woord vooraf

1 Inleiding
Zes eilanden: staatkundige verhoudingen
Geografische kenschets van de eilanden
Taal en naamgeving van locaties
Afbakening van het onderzoek
Indeling van het boek

2. Beknopte geschiedenis van de zes Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied
2.1. De Benedenwindse Eilanden
Curaçao in de compagniestijd
Onrust rond 1800
Na 1816
Aruba en Bonaire
Negentiende en twintigste eeuw
2.2. De Bovenwindse Eilanden
Saba
St. Eustatius
St. Maarten

3. De kartering van zes eilanden in de loop van drie eeuwen
3.1 De Benedenwindse Eilanden
3.1.1 Kartering van Curaçao in de compagniestijd
Vroege vermeldingen op kaarten
De oudste kaarten van Curaçao
Gedrukte kaarten uit de achttiende eeuw: de invloed van de firma Van Keulen
Kaarten die in verband met de defensie van het eiland ontstonden
- De aanval van Cassard en gevolgen daarvan
- Cornelis Schrijver en hoe het afliep met zijn voorstellen, 1737-1751
- De versterking van de stad en de havenmond
- Het plan van generaal Van Burmania
- Kaarten van Geerts
- Directeur Rodier en ingenieur Serz
- De jaren tachtig en negentig van de achttiende eeuw
Kaarten van plantages en landerijen
3.1.2 Kartering van Curaçao in de negentiende eeuw
De Napoleontische tijd
De nieuwe kaarten van Abbring
Kaarten ontstaan als gevolg van de missie-Kraijenhoff
Kartografische activiteiten van R.F. baron Van Raders
Navolgers van Van Raders
Hydrografische kaarten
3.1.3 Kartering van Aruba
De kaart van Horst
Van Spengler en zijn navolgers, 1820-1825
De goudvondst op Aruba leidt tot de eerste gedrukte kaarten
En na 1828?
Hydrografische kaarten
3.1.4 Kartering van Bonaire
Vermeldingen op oude kaarten
Abbring en zijn navolgers, 1816-1827
Weinig activiteit in de rest van de negentiende eeuw
Hydrografische kaarten
3.2 De Bovenwindse Eilanden
3.2.1 Eerste vermeldingen op vroege kaarten
3.2.2 De achttiende eeuw
St. Eustatius
St. Maarten
3.2.3 Kaarten uit de negentiende eeuw
Saba
St. Eustatius: Samuel Fahlberg en A.H. Bisschop Grevelink
St. Maarten:
- De periode vóór Fahlberg
- Fahlberg en St. Maarten
- Overzichtskaarten uit de tweede helft van de 19e eeuw; Dornseiffen
- Hydrografische kaarten

Cartobibliografie
Methodiek van de kaartbeschrijving
Beschrijving van kaarten
1. Curaçao C1-C199
2. Aruba A1-A18
3. Bonaire B1-B13
4. Saba SA1-SA7
5. St. Eustatius SE1-SE26
6. St. Maarten SM1-SM56

Summary

Lijsten van opgenomen kaarten (per eiland)

Alfabetische lijst van geraadpleegde bibliotheken, archieven en overige instellingen

Verantwoording van de afbeeldingen

Literatuur

Register van persoonsnamen
  • Collapse
  • Expand