Uit en thuis: waarom is het allemaal zo moeilijk?

Een dokter beziet de wereld en onderzoekt haar kwalen in vijftig landen en vier continenten

Author: Mettrop
Voorwoord

Deel I: Basis en achtergrond
Hoe en waar ik mijn ervaringen opdeed
Enkele uitgangspunten
De aarde geplaatst in ruimte en tijd
Over de kwalen van de wereld

Deel II: De kwalen van de wereld
1. De kwalen van de derde wereld
2. De kwalen van de rest van de wereld en van de wereld als geheel
3. Overbevolking en geboortenbeperking

Deel III: Therapie en prognose
Inleiding
Waarom is het allemaal zo moeilijk?
Therapie, of: wat doen we eraan?
Prognose, of: wat zijn de vooruitzichten van onze patiënt - de wereld?

Nabeschouwing
Literatuur