Geldria Ducatus

Geschiedenis en Cartobibliografie van het Hertogdom Gelderland tot 1860

Series: 

Deze cartobibliografie met bijna 180 kaartbeschrijvingen en meer dan 600 afbeeldingen in kleur bevat een uitgebreid onderzoek naar alle gedrukte kaarten tot 1860 van het hertogdom Gelderland en de kwartieren Nijmegen, Roermond, Veluwe en Zutphen. Er wordt gedetailleerd ingegaan op de geografische, waterstaatkundige en politieke veranderingen die dit deel van de Zeventien Provinciën in de loop van enkele eeuwen heeft ondergaan. Voorafgaand aan de cartobibliografie wordt in een aantal inleidende hoofdstukken, geschreven door verschillende experts, aandacht besteed aan de geschiedenis van dit hertogdom in het algemeen en de karteringen door de verschillende kartografen in het bijzonder. Tevens is een Engelse en een Duitse samenvatting opgenomen.

With approx. 180 map descriptions and over 600 full colour illustrations, this cartobibliography offers a full description of the maps of the Duchy of Gelre and today's province of Gelderland, printed between 1543 and 1860. The introductory chapters give an overview of the history of the duchy and the maps by the various cartographers in particular.
In Dutch, with an English and German summary.

Dieser Kartenbibliographie mit etwa 180 Kartenbeschreibungen und über 600 Abbildungen bietet eine vollständige Beschreibung der LandKarten der heutigen Provinz Gelderland, gedruckt zwischen 1543 und 1860. Die einleitenden Kapitel geben einen Überblick über die Geschichte des Herzogtums und die Karten, insbesondere der verschiedenen Kartographen.
Auf Niederländisch, mit einer englischen und deutschen Zusammenfassung.

Prices from (excl. shipping):

$210.00
Hardback
Dick (Dirk Izaäk) Blonk studied medicine in Utrecht and Rotterdam. After his retirement, he followed a course on historic cartography by professor Günter Schilder, dr. Peter van der Krogt and dr. Paul van den Brink. Together with his wife, he was the author of Hollandia Comitatus: Een kartobibliografie van Holland (2000) and Zeelandia Comitatus: Geschiedenis en cartobibliografie van de provincie Zeeland tot 1860 (2010).
Peter van der Krogt wrote a thesis on the production of terrestrial and celestial globes in the Netherlands and is the author of the series Koeman's Atlantes Neerlandici, a bibliography of atlases published in the Netherlands. He is the Jansonius curator and head of the Explokart research program at the Special Collections at the University of Amsterdam.
  • Collapse
  • Expand