Natuurinclusieve landbouw in de praktijk

Hoe ziet natuurinclusieve landbouw eruit in de praktijk? Wat weten we over de effecten op bodem, water, biodiversiteit en klimaat? Hoe integreer je maatregelen voor een natuurinclusieve bedrijfsvoering? Deze vragen worden beantwoord in dit boek bomvol ervaringen van agrariërs en onderzoekers van CLM Onderzoek en Advies en Louis Bolk Instituut. In samenwerking met Hogeschool van Hall Larenstein en Aeres Warmonderhof is deze ervaring praktijkrijp gemaakt voor het leslokaal.

Dit boek is tot stand gekomen met subsidie van LNV. Het boek komt in maart 2024 digitaal gratis beschikbaar via Groenkennisnet.

Prices from (excl. shipping):

$48.60
Hardback
Ton van Schie is communicatiespecialist bij het Louis Bolk Instituut. Met zijn ervaring in de uitgeverijwereld draagt hij bij om kennis te ontsluiten voor doelgroepen zoals boeren, onderwijs, adviseurs en beleidsmakers.

Diederik Sleurink is docent en onderzoeker Dier- en veehouderij bij Van Hall Larenstein University of Applied sciences.

Boki Luske werkt landbouwbreed aan het thema biodiversiteit bij het Louis Bolk Instituut. Daarbij werkt zij aan onderzoeksprojecten met boeren, maar ook met natuurorganisaties.

Bas Tinhout is expert natuurinclusieve landbouw en natuurbescherming. In zijn werk bij CLM Onderzoek en Advies heeft hij bijgedragen aan natuurmonitoring in het agrarisch gebied en het onderzoeken en praktijkrijp paken van maatregelen om de biodiversiteit te versterken.

Margot Veenenbos is adviseur bij CLM Onderzoek en Advies.

Voor studenten en ondernemers met belangstelling voor natuurinclusief boeren biedt het boek praktische kennis over de werkwijze van natuurinclusief boeren. Voorbeeldbedrijven, organisaties voor boerennatuur en verwijzingen naar het internet helpen boeren verder naar meer praktische kennis om neergaande lijnen te keren in aantallen insecten, weide- en akkervogels en ander leven.
Jorg Tönjes in: Nieuwe Oogst, 10 mei 2024
Docenten en studenten van MBO- en HBO-instellingen op het gebied van landbouw, toegepaste biologie, bos- en natuurbeheer en andere cursusen en opleidingen rondom duurzaam landgebruik.
  • Collapse
  • Expand