Browse results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • International Law: General Interest x
  • All content x
  • Primary Language: Dutch x
Clear All

A. Massier and M. Termorshuizen-Arts

Bestaat uit drie kleinere deelwoordenboeken, namelijk: Belastingrecht (700 in-gangen), Arbeidsrecht (350 ingangen) en Inter-rechtsorden- of conflictenrecht (150 ingangen). Belasting- en arbeidsrecht zijn ondanks hun publiekrechtelijke karakter opgenomen gelet op de nauwe samenhang met het verbintenissenrecht en het handelsrecht, en hun belang voor de Nederlandse doelgroep van het woordenboek.
Het Indonesisch-Nederlands Woordenboek Privaatrecht is samengesteld onder eindredactie van Ab Massier en Marjanne Termorshuizen-Arts. Het kwam tot stand in het kader van het Indonesisch-Nederlands Juridisch Woordenboek Project (1993-2000) dat, gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Justitie, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, werd uitgevoerd aan het Centre for International Legal Cooperation (CILC) te Leiden. Het woordenboek bestaat uit zes delen*: Goederenrecht, Verbintenissenrecht, Handelsrecht, Personen- en familierecht, Burgerlijk procesrecht, en Belastingrecht /Arbeidsrecht/Interrechtsorden- of conflictenrecht.

H. van Katwijk and A. Dekker

In 1985 werd de Nederlandse Raad voor Juridische Samenwerking met Indonesië opgericht. De Raad gaf aan de ontsluiting van Indonesische rechtsbronnen hoge prioriteit. Plannen hiertoe waren inmiddels ontwikkeld door het Van Vollenhoven Instituut voor Recht en Bestuur in Niet-Westerse Landen van de Rijksuniversiteit te Leiden. Dit project voorzag in het opbouwen van een databestand van juridische artikelen en jurisprudentie uit Nederlands-Indië vanaf de invoering van de codificatie en de reorganisatie van het rechtswezen in 1848 tot aan de overdracht van de souvereiniteit aan het in 1949 onafhankelijk geworden Indonesië met een uitloop in de jaren vijftig. Het Indisch Tijdschrift van het Recht en de Mededelingen van het Documentatiebureau voor Overzees Recht vormden de bronnen van het databestand. Het Indisch Tijdschrift van het Recht omdat het het langst verschenen (1849-1950) en meest gezaghebbende juridische periodiek van Nederlands-Indië was, de Mededelingen omdat het veel belangrijk materiaal uit de periode 1950-1958 bevat.
Het databestand diende als basis voor dit register. Het doel ervan is het vergroten van de toegankelijkheid van de Nederlands-Indische jurisprudentie, in Indonesië allereerst ten behoeve van de rechtsontwikkeling en rechtspraktijk, in Nederland ten behoeve van onderzoek en onderwijs.
In dit register zijn 1515 geannoteerde rechterlijke uitspraken beschreven. Deze zijn systematisch ingedeeld en daarna chronologisch geplaatst. Vier registers bieden extra zoekingangen, te weten één register op annotatoren, één op trefwoorden, één op relevanle wetsartikelen en één op rechterlijke instanties. Voor Indonesisch- en Engelstalige gebruikers zijn vertalingen van de vele Nederlandse rechtskundige termen, gebruikt in het trefwoordenregister, opgenomen.

A. Dekker and H. van Katwijk

In Recht en rechtspraak in Nederlands-Indië wordt een overzicht verschaft van het ingewikkelde rechtsstelsel van Nederlands-Indië, zoals dat van 1848 tot 1950 functioneerde, en dat voor een groot deel is overgenomen door de Republiek Indonesia. Tot nu toe bestond zo’n beknopt overzicht niet. Het is bedoeld voor hen, die voor het eerst kennis maken met het recht van Nederlands-Indië en behoefte hebben aan een overzicht van de hoofdlijnen van het stelsel en de belangrijkste rechterlijke instellingen. Het is geschreven voor (rechts) historici, antropologen en andere geïnteresseerden in het Nederlands-Indische rechtsstelsel.
Recht en rechtspraak in Nederlands-Indië is een bewerking van een inleiding geschreven voor het boek Nederlands-Indische jurisprudentie: Register op de geannoteerde rechtspraak in het “Indisch Tijdschrift van het Recht” (1949-1950) en de “Mededelingen van het Documentatiebureau voor Overzees Recht” (1950-1958). Dit boekje kwam tot stand naar aanleiding van een opdracht voor een documentatieproject dat voor de Nederlandse Raad voor Juridische Samenwerking met Indonesië te Leiden werd uitgevoerd door het Van Vollenhoven Instituut van Rijksuniversiteit te Leiden.

H. van Katwijk and A. Dekker

In 1985 werd de Nederlandse Raad voor Juridische Samenwerking met Indonesië opgericht. De Raad gaf aan de ontsluiting van Indonesische rechtsbronnen hoge prioriteit. Plannen hiertoe waren inmiddels ontwikkeld door het Van Vollenhoven Instituut voor Recht en Bestuur in Niet-Westerse Landen van de Rijksuniversiteit te Leiden. Dit project voorzag in het opbouwen van een databestand van juridische artitikelen en jurisprudenlie uit Nededands-Indië vanaf de invoering van de codificatie en de reorganisatie van het rechtswezen in 1848 tot aan de overdracht van de souvereiniteit aan het in 1949 onafhankelijk geworden Indonesië, met een uitloop in de jaren vijftig. Het Indisch Tijdschrift van het Recht en de Mededelingen van het Documentatiebureau voor Overzees Recht vormden de bronnen van het databestand. Het Indisch Tijdschrift van het Recht omdat het het langst verschenen (1849-1950) en meest gezaghebbende juridische periodiek van Nederlands-lndië was, de Mededelingen omdat het veel belangrijk materiaal uit de periode 1950-1958 bevat.
Het databestand diende als basis voor dit register. Het doel ervan is het vergroten van de toegankelijkheid van de Nederlands-Indische juridische tijdschriftliteratuur, in Indonesië allereerst ten eerst ten behoeve van de rechtsontwikkeling en rechtspraktijk, in Nederland ten behoeve van onderzoek en onderwijs.
In dit register zijn 1338 verhandelingen beschreven. Deze zijn systematisch ingedeeld en daarna chronologisch geplaatst. Een trefwoorden- en een auteursregister bieden extra zoekingangen. Voor Indonesisch- en Engelstalige gebruikers zijn vertalingen van de vele Nederlandse rechtskundige termen, gebruikt in het trefwoordenregister, opgenomen.