Browse results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • History of Linguistics & Philosophy of Language x
  • All content x
  • Primary Language: Dutch x
Clear All

P.J. Zoetmulder

De Taal van het Adiparwa vormt de enige algemene studie van de Oud-Javaanse grammatica. Dit in 1950 voor het eerst verschenen overzicht baseert zich op de tekstuitgave van het Oud-Javaanse prozageschrift Adiparwa, zoals H.H. Juynboll die in 1906 uitgaf. Deze tekst is door haar betrekkelijke eenvoud bij uitstek geschikt om te dienen als uitgangspunt voor verdere studie van het Oud-Javaans.
In het boek worden morfologie en syntaxis grondig geanalyseerd. Deze analyse is ondanks de ontwikkelingen in de studie van de taalkunde en het Oud-Javaans nog steeds waardevol. Naast de waarde als grammatica heeft deze uitgave groot nut als handleiding bij de vertaling van het Adiparwa; honderden zinnen uit dit prozastuk zijn voorzien van een passende Nederlandse vertaling.
Deze heruitgave is mede gericht op studenten die voor het eerst kennis maken met het Oud-Javaans. Met de andere werken die Professor Zoetmulder op zijn wetenschapsterrein publiceerde wil dit boek de belangstelling stimuleren voor en de aanzet geven tot nieuwe studie naar de Oud-Javaanse grammatica.