Browse results

You are looking at 1 - 10 of 35 items for :

  • Open accessible content x
  • Primary Language: Dutch x
Clear All

In het land van de overheerser

I: Indonesiërs in Nederland 1600-1950

Harry A. Poeze

Komodo

Het eiland, het volk en de taal

Jilis A.J. Verheijen

Harry A. Poeze

Het Sultanaat Palembang 1811-1825

Een bijdrage tot de studie van de Maleise geschiedschrijving

Series:

M.O. Woelders

De eerste moslimse vorstendommen op Java

Studiën over de staatkundige geschiedenis van de 15de en 16de eeuw

H.J. de Graaf and Theodore G.Th. Pigeaud

In Leijdeckers voetspoor

Anderhalve eeuw bijbelvertaling en taalkunde in de Indonesische talen. I: 1820-1900

J.L. Swellengrebel

Mannen in het draagnet

Mens- en wereldbeeld van de Nalum (Sterrengebergte)

S. Hylkema

De Uma-taal (West Midden-Celebes)

Spraakkunstige schets en teksten

S.J. Esser

Edited by J. Noorduyn

Van isolatie naar integratie

De Surinaamse Marrons en hun afstammelingen. Officiële documenten betreffende de Djoeka's (1845-1863)

Silvia W. de Groot

Een Engelstalige uitgave van Van isolatie naar integratie is verschenen als Deel 80 (1977, ISBN 9789024719624) in de reeks Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde.