Browse results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for

  • Open accessible content x
  • Status (Books): Temporarily Out of Stock x
Clear All
Roofbouw en overleven in een Caraïbische plantagekolonie, 1750-1863
Plantages en slaven vormden meer dan twee eeuwen de kern van de Surinaamse maatschappij. Surinaams contrast biedt op basis van een bijna tienjarig onderzoek van Nederlands, Surinaams en Engels archiefmateriaal over enkele honderden plantages de meest uitvoerige en diepgaande studie over deze tweeëenheid.
De studie schetst een levendig en gedetailleerd beeld van de Surinaamse samenleving in de achttiende en negentiende eeuw. Aangetoond wordt dat er meerdere plantagesectoren waren- koffie, suiker en katoen—die structureel van elkaar verschilden en ieder een geheel eigen geschiedenis hebben gekend. Ook wordt uitvoerig stilgestaan bij de strijd tegen het water die het leven op de meeste Surinaamse plantages verzwaarde. Voor het grootste deel van de Surinaamse bevolking was de plantage behalve werk- ook woonplaats. Daarom wordt niet alleen de arbeid, maar ook de leefwereld van de plantagebewoners beschreven. Dat daarbij de meeste aandacht uitgaat naar de levenswijze en bestaansstrijd van de slaven ligt voor de hand: zij vormden nu eenmaal de overgrote meerderheid van de bevolking en waren van generatie op generatie gebonden aan de plantages. Surinaams contrast toont voorts aan dat de Surinaamse samenleving voortdurend in beweging was en veranderde. Roofbouw en overleven kenmerkten, in wankel evenwicht, de Surinaamse plantagemaatschappij.
In hoeverre Suriname in dit en in andere opzichten afweek van het algemene Caraïbische patroon wordt duidelijk uit de vele vergelijkingen die worden gemaakt met andere plantagekoloniën in de regio.
Full text (Open Access)
Author: Karl J. Pelzer
Anderhalve eeuw bijbelvertaling en taalkunde in de Indonesische talen. II: 1900-1970
An Approach to the Environmental Relations of an Eastern Indonesian Community
Author: Roy F. Ellen
This book is about the pattern of settlement and ecology of the Nuaulu, a group of sedentary swidden cultivators and hunters of southcentral Seram (Eastern Indonesia). It has three inter-related aims: to describe and account for nuaulu settlement; to outline and exemplify a suitable method of assessing the fine inter-action of cultural and ecological variables in small scale communities; and to explore the usefulness of a generative form of analysis in this respect. The fieldwork among the Nuaulu was undertaken between December 1969 and May 1971, and again for three months in 1973. After some basic introductory information, the analysis proceeds by first examining the residential component of the settlement patterns in terms of the processes which determine its location, form and composition. Next, the role of non-domesticated resources in local ecology and the processes of settlement generation in the domesticated component of the Nuaulu environment is investigated. In the final section the general theoretical and methodological issues raised in the introduction are examined in the light of the preceeding analysis.
Colonial Policy and the Agrarian Struggle in East Sumatra 1863-1947
Author: Karl J. Pelzer
Author: A.F. Marks
The subject of the present study concerns the relationships between men and women and the composition of household groups among the lower Afro-American strata of the society of Curaçao. The material on which it is based was collected in Curaçao in the course of a 15-month period of fieldwork in 1965 and 1966.
Author: M.O. Woelders
A Structural Analysis of Malay Language Legal Codes from Bengkulu
Author: David S. Moyer
This study is directed towards providing basic background material for the understanding of South Sumatran social organisation. To this end, four legal codes from the first half of the nineteenth century are presented and analysed. The method used in the analysis is a modification of that used by Levi-Strauss for the analysis of myth. The author concludes by stating: "Out of these detailed analyses the most significant phenomenon to emerge is the fact that a relatively small number of formal properties are distributed through a large number of structures within a single legal code, and because of their formal similarities these structures are mutually reinforcing".
Author: L. Onvlee