Browse results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for :

  • Linguistics x
  • Primary Language: Dutch x
Clear All

Edited by Osse, Frings and Zitman-Elferink

Al tientallen jaren HET zoölogisch, medisch-anatomisch woordenboek voor universiteiten en hogescholen.
De termen komen uit de vakgebieden fysiologie, genetica, immunologie, embryologie, oecologie, evolutie, taxonomie, morfologie en medische anatomie.
Technische Termen geeft een bondige omschrijving van de meest gebruikte woorden. Ter verbetering van het begrip is ook de etymologische herleiding gegeven.
In de negende, herziene druk van Technische Termen is een groot aantal termen vervangen en veel nieuwe termen zijn toegevoegd om het woordenboek weer in overeenstemming te brengen met het huidige spraakgebruik en de vakliteratuur. Er zijn ongeveer 1500 nieuwe termen opgenomen. Daarmee omvat het woordenboek nu 5500 termen van cellulair tot organischmaal niveau.
Het woordenboek is vooral geschikt voor de eerste studiejaren biologie, medicijnen, gezondheidswetenschappen en pedagogiek.

Series:

Edited by Joost Baneke

Dit is het verslag van de lezingen die gehouden zijn op de tweede studiedag die door de Stichting Psychoanalyse en Cultuur is georganiseerd, op 21 september 1991 in de Rode Hoed te Amsterdam. Hoewel Sigmund Freud over zichzelf schreef dat hij niet veel van muziek begreep, blijken er toch tal van raakvlakken te zijn tussen psychoanalyse en muziek. Zoals Christa Widlund in haar inleiding opmerkt: “Muziek heeft haar wortels in het primair proces-denken, dat is bijvoorbeeld te zien aan het feit, dat we fenomenen die we uit de droom kennen - zoals omkering, verdichting, transpositie - letterlijk in de muziek terugvinden. Muziek grijpt terug op de allervroegste, zelfs pre-natale ervaringen met de moeder: ritmische, lichamelijke belevingen van gewiegd worden, gekoppeld aan geluiden, aan een stem met emotionele kenmerken. We zouden dus kunnen zeggen: bij het musiceren of naar muziek luisteren gaan we terug naar een belevingswijze van vroeger …”

Nadere informatie over de activiteiten van de Stichting Psychoanalyse en Cultuur kan men krijgen via het secretariaat van de Stichting: Olympiaplein 71’’, 1077 CP Amsterdam.

Persoonlijkheid en personage

Over de grenzen van psychoanalyse en literatuur. Een discussie tussen pscyhoanalitici en literatuurwetenschappers

Series:

Edited by Joost Baneke and Hein de Jong

Met zicht op zee

Zeewetenschappelijk onderzoek in de lage landen na 1800

Series:

Edited by Annemarie de Knecht-van Eekelen and G. Vanpaemel

Noordelijke kristallijne gidsgesteenten.

Een beschrijving van ruim tweehonderd gesteentetypen (zwerfstenen) uit Fennoscandinavië

Zandstra

Het ontstaan van Frieslands noordhoek

Een fysisch-geografisch onderzoek naar de holocene ontwikkeling van een zeekleigebied

Jakob Willem Griede

Crombag