Browse results

You are looking at 1 - 10 of 147 items for :

  • Brill | Hes & De Graaf x
  • Primary Language: Dutch x
Clear All

Brabantia Ducatus

Geschiedenis en Cartobibliografie van het Hertogdom Brabant tot 1795

Series:

Mario Dorigo and Mathieu Franssen

Deze inventarisatie van de gedrukte kaarten van het hertogdom Brabant omvat alle kaarten die gepubliceerd zijn tussen 1536, wanneer voor het eerst een kaart van Brabant wordt vermeld, en 1795, toen het feodale hertogdom werd opgeheven. De cartobibliografie betreft uitsluitend gedrukte kaarten, zowel houtsneden als koperdiepdrukken. In vier introductiehoofdstukken worden achtereenvolgens de geschiedenis van het hertogdom, de cartografie van het hertogdom, de wijzingen in het kaartbeeld in de loop van de tijd en de ontwikkeling van de nauwkeurigheid van kaarten met behulp van het programma MapAnalyst beschreven.
De cartobibliografie bevat kaarten van het hele hertogdom, de vier kwartieren, het noorden en het zuiden en een viertal historische kaarten. Alle kaarttitels zijn volledig, aangevuld met een toelichting, de publicatiewijze en een lijst van vindplaatsen, met nadruk op Nederland en België.

This catalogue of printed maps of the Duchy of Brabant includes all the maps published between 1536, the date of the earliest mention of a map of Brabant, and 1795, when the feudal duchy was abolished. It includes woodcuts and intaglio prints. Four introductory chapters discribe the history of the duchy, the catrography of the duchy, the changes in the cartographic image over time and the evolution of the accuracy of the maps over time.
The cartobibliography contains maps of the entire duchy, maps of the four quarters, and maps of the north and south. All map titles are complete and supplemented with explanatory remarks, the manner of publication, and a list of locations where copies can be found, emphasizing the Netherlands and Belgium.
In Dutch, with an English summary.

Kaarten van de Nederlandse Antillen

Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten tot 1900

Series:

W.E. Renkema

Edited by Paula van Gestel-Van het Schip, Ferjan Ormeling and Peter C.J. van der Krogt

This publication systematically categorizes and provides a nearly complete overview of the great variety of maps, both manuscript and printed, that have been made of the Dutch Antilles. The map descriptions are clarified with information on the creators of the maps and the historical background of the map image. The author has extensively studied how and for which reasons these maps were created. The cartobibliography is preceded by an extensive introduction in which the history of the islands and their inhabitants are described.

In Dutch, with an English summary.

Keukenhof: van Keukenduin tot Lentetuin

De wordingsgeschiedenis van Internationale Bloemententoonstelling Keukenhof

Maarten Timmer and Arie Dwarswaard

In 1949 one of the icons of the Dutch identity was founded in the western part of Holland: Keukenhof, nowadays known as the most beautiful spring garden in the world, famous worldwide for its beautiful landscaping with bulbflowers as its main focus.
This book describes the long and interesting history of this institution. Every possible aspect of this colourful history is scrutinously described, thus giving a balanced, complete and most interesting account. Many original illustrations and documents are illustrating this unique story, printed in full colour.
In Dutch, with English summaries.

Wiebe Hogendoorn

This book comprises a series of fifteen Amsterdam Schouwburg set prints from the eighteenth century, accompanied by detailed discussions. Most of these prints have appeared individually in Dutch theatre histories or specialist studies and some of them in foreign theatre histories. However, this is the first publication that includes the complete series, in colour and, what is more, explained from every point of view.
The series of prints in this book gradually came about after the Centenary of the Schouwburg in 1738. In this publication, they are supported by illustrations that can be connected to the set prints and are equally relevant when studying the theatre history of that time.
In cooperation with Ben Albach, Eric Alexander, Tuja van den Berg, Sietske de Jong-Schreuder, Hans de Leeuwe, Bianca M. du Mortier en Rob van der Zalm.

Edited by Henk de Vries

One of the most famous highlights of the classic Spanish literature is the Tragicomedia de Calisto y Melibea by Fernando de Rojas. This tragicomedy, that became known as La Celestina, marks the end of medieval literature and the beginning of the literary renaissance in Spain.
This new Dutch translation by Henk de Vries offers an extensive analysis of the play.

Series:

Paul van den Brink

The main focus of attention in this study are the more than 3000 maps which were published by the Magazine (Tijdschrift) of the Royal Dutch Geographical Society (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap) between 1873 and 1966. These have been divided into four periods, which are discussed in the elaborate introduction and which gives a complete overview of the history of the Society.
The wealth and variation of the cartographical material, which has been published in this leading magazine for almost a century, led worldwide to major interest among collectors and researchers. All maps are extensively described and have been made even more accessible by adding indices on name, area and subject.
In Dutch.

Loek van Aalst and Annigje Hofstede

Here is a book, which for the very first time, gives a thorough synopsis of the Dutch art of furniture making in the late 16th and 17th century. The enormous prosperity in this Dutch golden age naturally had its reflection on for instance the worldwide known art of painting. Also in other art forms, such as architecture, fashion and in particular furniture making there was a wealthy production of beautifully designed and luxuriously executed pieces, which had a style all their own.
Besides a description of the historical, economical and social aspects of the Netherlands in the 17th century, the authors give in this detailed book, an elaborate introduction on the history, construction of furniture and the differences and similarities in the art of furniture making for each province of the Netherlands. In addition to this the specific aspects of each type of furniture from a specific region or area of the Netherlands is described. For each area a meticulous overview is created for each specific type of regional furniture and its appearance. This does not just entail cabinets, but also tables, chests, chairs and the like.
This shows how, in a relatively small country such as the Netherlands, a very rich and varied supply of furniture was created. Furniture of such a quality and aesthetic beauty that some are still used today, and others which are often the price possession of museums, at home and abroad.
Each chapter contains an extensive introduction about a specific type of furniture. This is followed by a catalogue part in which the authors give numerous examples of that specific type of furniture. Together with many illustrations the pieces are described and placed in chronological order. Never before were the hundreds of pieces in this book described and published.
With this publication a thorough reference book has been created with a great deal of useful information about the history of the Dutch art of furniture making in the 17th century. Apart from the enormous amount of knowledge presented in this book, it showcases the love both authors have for their profession.
Apart from the above mentioned contents, the book is complemented with chapters about the art of furniture making in the Netherlands in the 16th century and with chapters about furniture making as a craft, kinds of wood (in particular oak), and furniture construction and techniques.
In Dutch.

Thomas Mattheij

In Dutch with English summary.
Een gedegen beschrijving van het burgerlijk drama in Nederland, een nieuw dramagenre dat zich hier ontwikkelde vanaf de vroege 18e eeuw uit en naast het reeds bestaande classicistische blij- en treurspel. Mattheij beschrijft de introductie van het burgerlijk drama in de Amsterdamse Schouwburg met alle daarbij horende facetten als interne organisatie van de schouwburg, productie, samenstelling van het repertoire en receptie door het publiek. Daarnaast deed hij onderzoek naar de heersende denkbeelden over het burgerlijk drama die de uitvoeringspraktijk in de periode 1738-1788 begeleidden. Resultaat is een gedegen en complete studie en een prachtig naslagwerk voor een ieder die hier meer over wil weten.

Van windhandel tot wereldhandel

Canon van de bloembollen

Maarten Timmer and Arie Dwarswaard

Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur. De bloembollensector in Nederland heeft een rijke geschiedenis. Onderdelen daarvan zijn door de jaren heen meer of minder uitgebreid beschreven. De Canon van de bloembollen gaat in vijftig verhalen in op markante momenten en ontwikkelingen uit de bloembollengeschiedenis. Van Carolus Clusius, via de tulpenwindhandel, drie generaties Krelage en de oprichting van eerst nog niet Koninklijke AVB – de organisatie die in haar 150-jarig bestaan veel heeft betekend voor de sector en de belangenbehartiging van de bloembollencultuur en -handel – naar andere historische momenten voor de sector zoals de oprichting van het Hollandsch Bloembollenkweekers Genootschap, het begin van de gangbare teelt, de oprichting van het scheidsgerecht en de opmars van de drogebloembollenveilingen.
Een prachtig geïllustreerd werk, met vele bijzondere beelden en documenten uit de nationale geschiedenis van een van Nederlands meest karakteristieke (export) producten. Meer informatie kunt u ook vinden op www.windhandeltotwereldhandel.nl.

Zelandia Comitatus

Geschiedenis en cartobibliografie van de provincie Zeeland tot 1860

Series:

Dirk Blonk and Joanna Blonk-van der Wijst

On Shortlist Zeeuwse Boekenprijs 2011.

In Dutch with English summary.
Dit onderzoek naar gedrukte kaarten van de provincie Zeeland geeft een compleet overzicht en een duidelijke systematische analyse van alle gedrukte kaarten van het oude Graafschap Zeeland. Er wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling van het landschap door de eeuwen heen en het steeds veranderende beeld van de cartografie van de eilanden door verschuivende zandbanken, inpolderingen, bedijkingen, stormvloeden en overstromingen, ook van de periode voordat er gedrukte kaarten waren. Bovendien is in de inleiding een overzicht opgenomen van de geschiedenis van de provincie Zeeland in het algemeen. Met 129 kaartbeschrijvingen en meer dan 400 afbeeldingen in kleur geeft dit boek een prachtige blik op het karakteristieke, direct herkenbare cartografische beeld van deze dynamische provincie.
Met dit werk hebben Dick Blonk en Joan Blonk-Van der Wijst een waardig opvolger voltooid van hun eerste boek, Hollandia Comitatus, met de cartobibliografie van het Graafschap Holland.