Browse results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • Systematic Theology x
  • Primary Language: Dutch x
Clear All

De Exterritoriale Openbaring

De Openbaringsopvatting achter de fundamentalistische Schriftbeschouwing

J.A. Montsma

Pneuma-Christologie: Een oud antwoord op een actuele vraag?

Een dogma-historisch onderzoek naar de preniceense pneuma-christologie als mogelijke uitweg in de christologische problematiek bij Harnack, Seeberg en Loofs en in de meer recente literatuur

Gerrit Cornelis van de Kamp