Browse results

You are looking at 1 - 10 of 106 items for :

  • Linguistics x
  • Primary Language: Dutch x
Clear All

Wiebe Hogendoorn

This book comprises a series of fifteen Amsterdam Schouwburg set prints from the eighteenth century, accompanied by detailed discussions. Most of these prints have appeared individually in Dutch theatre histories or specialist studies and some of them in foreign theatre histories. However, this is the first publication that includes the complete series, in colour and, what is more, explained from every point of view.
The series of prints in this book gradually came about after the Centenary of the Schouwburg in 1738. In this publication, they are supported by illustrations that can be connected to the set prints and are equally relevant when studying the theatre history of that time.
In cooperation with Ben Albach, Eric Alexander, Tuja van den Berg, Sietske de Jong-Schreuder, Hans de Leeuwe, Bianca M. du Mortier en Rob van der Zalm.

Edited by Henk de Vries

One of the most famous highlights of the classic Spanish literature is the Tragicomedia de Calisto y Melibea by Fernando de Rojas. This tragicomedy, that became known as La Celestina, marks the end of medieval literature and the beginning of the literary renaissance in Spain.
This new Dutch translation by Henk de Vries offers an extensive analysis of the play.

Thomas Mattheij

In Dutch with English summary.
Een gedegen beschrijving van het burgerlijk drama in Nederland, een nieuw dramagenre dat zich hier ontwikkelde vanaf de vroege 18e eeuw uit en naast het reeds bestaande classicistische blij- en treurspel. Mattheij beschrijft de introductie van het burgerlijk drama in de Amsterdamse Schouwburg met alle daarbij horende facetten als interne organisatie van de schouwburg, productie, samenstelling van het repertoire en receptie door het publiek. Daarnaast deed hij onderzoek naar de heersende denkbeelden over het burgerlijk drama die de uitvoeringspraktijk in de periode 1738-1788 begeleidden. Resultaat is een gedegen en complete studie en een prachtig naslagwerk voor een ieder die hier meer over wil weten.

Licht als leidraad

Leven en werk van Frits Lensvelt (1886-1945)

T. (Tuja) van den Berg and Rob van der Zalm

Published on the occasion of two exhibitions (in Amsterdam and in Assen) on the life and works of Frits Lensvelt. This versatile and influential Dutch designer and artist, who is probably best known in the world of theatre for his designs of stage decors, also made a name for himself as a book decorator and illustrator, a designer of decorative lamps, and as an interior architect. Licht als leidraad consists of contributions by Tuja van den Berg ("Leven en werk van Frits Lensvelt"), Rob van der Zalm ("Frits Lensvelt en het toneel"), Henriëtte Wijmenga ("Frits Lensvelt als ontwerper van lampen en als binnenhuisarchitect") en Jan Storm van Leeuwen ("Frits Lensvelt en het boek")

Catalogus der Bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam. Tiende deel (2 Vols.)

Catalogus van de brieven geschreven vóór 1900 uit de collectie "Prospectussen en personalia"

Series:

Edited by Chantal Keijsper, Ingeborg Verheul and Jos van Waterschoot

Inventory of 8.789 letters, arranged in alphabetical order of authors. There are no less than five indices: an index of the names of the firms; an index of the recipients; an index respectively of the places- and of the countries of the sender.
2 volumes:
• part 1: AA-MAN
• part 2: MAST-ZWIERS & Registers

Series:

Willibrord Rutten

Eeuwenlang stonden de pokken in de schaduw van andere plagen, maar rond 1800 werden ze volksvijand nummer één. De ontdekking van het pokkenvaccin leverde een belangrijk wapen in de strijd tegen deze plaag. Grootscheepse inentingscampagnes gingen van start om de pokken te bestrijden, desnoods onder dwang. Dit leidde tot heftige politieke en religieuze discussies. In deze studie wordt voor het eerst systematisch onderzocht hoe de opmars van de poppenvaccinatie in Nederland in zijn werk is gegaan, wie de initiatiefnemers waren, wat hun drijfveren waren en welke hindernissen ze moesten overwinnen. Ook wordt aandacht besteed aan de reakties van godsdienstige groeperingen op een medische ingreep die net zo omstreken was al gentherapie nu. De pokkenbestrijding bleek succesvol: de pokken werden als eerste epidemie bedwongen. Inhoeverre dit het begin van het einde betekende van epidemieën als belangrijkste sterftefactor zal eveneens aan de orde komen.
Oorspronkelijk verschenen als proefschrift (Landbouwuniversiteit Wageningen).

Uit de wereld van het boek, deel 4

Boeken, banden en bibliofielen

Series:

H. de la Fontaine Verwey

Uit de wereld van het boek is de titel van een vierdelige reeks, waarin opstellen van Prof. Herman de la Fontaine Verwey over boeken, schrijvers, drukkers, uitgevers, binders, bibliofielen, bibliotheken en verzamelaars in bijgewerkte vorm gepubliceerd zijn. Deze studies kan men beschouwen als hoofdstukken van de Nederlandse cultuurgeschiedenis. Aan de hand van de historie van een bepaald boek wordt de aandacht gevraagd voor geestelijke en artistieke stromingen, maar ook voor de auteurs, de drukkers, de illustratoren, de boekbinders enz.
Dit vierde deel gaat o.a. in op de vermeende incunabeldrukker Frederik Corcellis, de berooide edelman Rchard Atkyns en de falsaris George Smith, de miraculeuze bloei van het boekenbedrijf tijdens de Republiek: het Hollands wonder, de prehistorie van de huidige Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, de boekbanden van prins Willem van Oranje en Jean Frolier, de bibliotheek van Adriaan Pauw en Neerlands eerste antiquaar Pieter van Damme. Dit deel wordt gecompleteerd door uitvoerige registers op alle delen van de reeks.

Vier eeuwen turfwinning

De verveningen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel tussen 1550 en 1950

Series:

M.A.W. Gerding

Ook verschenen als proefschrift, Landbouwhogeschool Wageningen, 1995.

De Rotterdamse Woelreus

De Rotterdamsche Hermes (1720-1721) van Jacob Campo Weyerman: Cultuurhistorische verkenningen in een achttiende-eeuwse periodiek

Series:

Elly Groenenboom-Draai

13 september 1720... aan de Kralingse Oudedijk, in Leeuwenburg, resideert 'kasteelheer' Jacob Campo Weyerman als Rotterdamsche Hermes. Dit 'Monster aan de Maze', kwelgeest van professie, beheerst met een scherpe pen zijn omgeving en bespot mens en wereld. Hij voert ons door Kralingen en Rotterdam, door de Republiek en de buurlanden, kwistig strooiend met schimpscheuten. Maar wie bereid is tot nader vorsen, treft daaronder een schat aan feiten en meningen.
Over die rijkdommen gaat dit boek. Het geeft een beeld van wat Weyermans eerste periodiek, de Rotterdamsche Hermes, oproept én verbergt. We zien zijn alter ego, Hermes, in Rotterdamse kroegen en koffiehuizen, schimpend op kooplieden, windhandelaars en kunstenaars. Niets en niemand ontkomt aan zijn venijnige satire: Rooms-katholieken noch quakers, orthodoxen noch vrijdenkers, artsen noch kwakzalvers, dichters noch acteurs, immigranten noch autochtonen. Dit boek ontmaskert de Rotterdamsche Hermes als een rijke bron van kennis over het verleden en een kleurrijk vuurwerk van taal. Het boek is geïllustreerd en telt 597 pagina's, ontsloten door een uitvoerige index van 31 bladzijden.