Browse results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • History of Cartography x
  • Brill | Hes & De Graaf x
Clear All
Matching pair of terrestrial and celestial globes, with a diameter of 26 inches (68 cm), with text in Latin. The terrestial globe is composed of 36 half gores and two polar calottes; the celestial globe of 24 ecliptical gores. The gores are pasted on a plaster sphere rotating on brass pinions within a brass meridian ring incised with a graduated scale. Each globe is set into a matching seventeenth-century Dutch wooden base with a small wooden compass-box mounted on the base-plate and with the horizon ring covered scales, almanac and calendar, etc..., engraved on paper and handcoloured as originally issued. Salescatalogue.
With an introduction by P. van der Krogt.
A Most Important Pair of Globes Showing the Results of the Earliest Dutch Exploration Voyages to the East Indies
Het kaarten-, boekuitgevers en instrumentenmakershuis Van Keulen te Amsterdam, 1680-1885
Dit boek geeft een thematisch overzicht van de geschiedenis van de firma Van Keulen. Deze was onder de naam De Gekroonde Lootsman gedurende ruim tweehonderd jaar gevestigd in een pand op de hoek van de Nieuwe Brugsteeg in Amsterdam, recht tegenover waar nu het Victoria Hotel gevestigd is. Van hier uit verkochten de opeenvolgende generaties van dit geslacht kaarten, zeevaartkundige instrumenten en boeken, kortom alles wat "voor de zeevaerdt van nut is".
In de negentiende eeuw veranderde het karakter van het bedrijf. De nadruk werd verlegd van productie naar verkoop. Daarnaast werd het assortiment uitgebreid met buitenlandse uitgaven. Door de overgang van zeil- naar stoomvaart daalde het aantal schepen en zeevarenden en daarmee ook het aantal afnemers van kaarten, instrumenten en boeken waardoor de firma in 1885 werd beëindigd.
Na een algemene inleiding wordt in het eerste hoofdstuk de ontwikkeling van zeekaarten en zeeatlassen van de firma Van Keulen behandeld. In het tweede hoofdstuk komen de boeken aan bod en in hoofdstuk drie de instrumenten. Het laatste hoofdstuk behandelt de firma Van Keulen in de negentiende eeuw.
Een selectie van oude getekende kaarten van Nederland uit de Collectie Bodel Nijenhuis
Author: D. de Vries
Dit boek laat aan de hand van een selectie manuscriptkaarten uit de Collectie Bodel Nijenhuis, de kaartenverzameling van de Leidse Universiteitsbibliotheek, zien hoe anders het landschap van onze voorouders was. Maar dat niet alleen, ook hoe ze ermee omgingen en hoe ingrijpend ze het hebben veranderd.
Een goede kennis van kaarten bevordert het inzicht in de geschiedenis. Makers van de eerste Nederlandse atlassen noemden daarom de geografie "het oog van de geschiedenis".
In Kaarten met geschiedenis is voor een "functionele" indeling gekozen, die de kaarten in hun maatschappelijke context plaatst. Zowel de verdediging van het land en de waterstaat als grondeigendom en ingewikkelde grenskwesties werden door landmeters en kartografen in kaart gebracht. Aan deze vaak rijk gekleurde bloemlezing van de Nederlandse landmeterskartografie gaan enkele opstellen vooraf waarin een handreiking wordt gegeven voor het gebruik van oude kaarten bij historisch onderzoek.