Browse results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • Book History and Cartography x
  • Brill | Hes & De Graaf x
Clear All
Author: Ryan Twomey
'The Child is Father of the Man'discusses the field of nineteenth-century Juvenilia. Specifically, the development of the child writer into the adult author, arguing for increased critical attention toward the early works of now famous writers.
The introductory chapter reviews the role of juvenilia in the writing progression of famous authors and provides a discussion of current academic scholarship in the field of juvenilia. The book then focuses on the individual literary progressions of the nineteenth-century British writers William Harrison Ainsworth, Emily Brontë, and George Eliot, and the Anglo-Irish writer, Maria Edgeworth. The analysis in each chapter has been contextualised within the historical, regional, gothic and lyric modes, and includes an interdisciplinary study in the fields of history, biography, and languages and linguistics. Each chapter is provided as an individual case study espousing the importance of the juvenilia on the development of the later, more publicised, authorship. The concluding chapter discusses the future of the genre with reference to the discoveries outlined in the text, and juxtaposes these findings with the perceived neglect juvenilia has received from the academic community.
Female Novelists from Burney to Austen
Author: Stephanie Russo
In the later eighteenth and earlier nineteenth centuries novels were believed to have the power to shape and/or change behaviour, and, by implication, affect the political landscape of society on a large scale. The English response to the French Revolution can be traced through a reading of the novels of the period. The French Revolution in itself was indelibly associated with the domestic arena, and, thus, by extension, with women. Again and again in novels of the period, and particularly in women's novels, the stability, or otherwise, of the family reflects the stability of government and of the nation. It was through the medium of the novel that women could enter the debate on revolution, using their novels as means through which to explore many of the dominant social and political issues of the day.
The novel, more often than not set in the family home, was a medium uniquely suited to an exploration of revolutionary ideologies in the late eighteenth and early nineteenth centuries. The emerging form of the novel offered a unique opportunity for women to present new, challenging perspectives on the revolutionary crisis of the 1790s. The works of Frances Burney, Charlotte Smith, Mary Wollstonecraft, Mary Robinson, Maria Edgeworth, Mrs Bullock and Jane Austen, all occupy an important place in this debate, and indeed, in the history of the novel. They demonstrate that women were at the forefront of development of the form of the novel itself.
Matching pair of terrestrial and celestial globes, with a diameter of 26 inches (68 cm), with text in Latin. The terrestial globe is composed of 36 half gores and two polar calottes; the celestial globe of 24 ecliptical gores. The gores are pasted on a plaster sphere rotating on brass pinions within a brass meridian ring incised with a graduated scale. Each globe is set into a matching seventeenth-century Dutch wooden base with a small wooden compass-box mounted on the base-plate and with the horizon ring covered scales, almanac and calendar, etc..., engraved on paper and handcoloured as originally issued. Salescatalogue.
Author: P.J. Buijnsters
Tweede, verbeterde, vermeerderde druk. Deze handleiding is bedoeld voor ieder die op een of andere wijze met boeken te maken heeft: bibliothecarissen, boekhandelaars, antiquaren, studenten, docenten en verzamelaars. Zij worden hier rondgeleid langs diverse verzamelgebieden als Nederlandse literatuur, emblemata, reisverhalen, kinderboeken, topografie, architectuur, sportboeken, natuurlijke historie, kostuumboeken en handschriften. Maar ook algemenere thema's als papier, boekband, boekillustratie en exlibris komen uitgebreid aan bod. Hoewel de nadruk ligt op zakelijke, bibliografische informatie, blijft deze gids toch naar de opzet een geschrift voor liefhebbers door liefhebbers. Naar volledigheid is niet gestreefd, wel naar precisie.
With an introduction by P. van der Krogt.
A Most Important Pair of Globes Showing the Results of the Earliest Dutch Exploration Voyages to the East Indies
Het kaarten-, boekuitgevers en instrumentenmakershuis Van Keulen te Amsterdam, 1680-1885
Dit boek geeft een thematisch overzicht van de geschiedenis van de firma Van Keulen. Deze was onder de naam De Gekroonde Lootsman gedurende ruim tweehonderd jaar gevestigd in een pand op de hoek van de Nieuwe Brugsteeg in Amsterdam, recht tegenover waar nu het Victoria Hotel gevestigd is. Van hier uit verkochten de opeenvolgende generaties van dit geslacht kaarten, zeevaartkundige instrumenten en boeken, kortom alles wat "voor de zeevaerdt van nut is".
In de negentiende eeuw veranderde het karakter van het bedrijf. De nadruk werd verlegd van productie naar verkoop. Daarnaast werd het assortiment uitgebreid met buitenlandse uitgaven. Door de overgang van zeil- naar stoomvaart daalde het aantal schepen en zeevarenden en daarmee ook het aantal afnemers van kaarten, instrumenten en boeken waardoor de firma in 1885 werd beëindigd.
Na een algemene inleiding wordt in het eerste hoofdstuk de ontwikkeling van zeekaarten en zeeatlassen van de firma Van Keulen behandeld. In het tweede hoofdstuk komen de boeken aan bod en in hoofdstuk drie de instrumenten. Het laatste hoofdstuk behandelt de firma Van Keulen in de negentiende eeuw.
Een selectie van oude getekende kaarten van Nederland uit de Collectie Bodel Nijenhuis
Author: D. de Vries
Dit boek laat aan de hand van een selectie manuscriptkaarten uit de Collectie Bodel Nijenhuis, de kaartenverzameling van de Leidse Universiteitsbibliotheek, zien hoe anders het landschap van onze voorouders was. Maar dat niet alleen, ook hoe ze ermee omgingen en hoe ingrijpend ze het hebben veranderd.
Een goede kennis van kaarten bevordert het inzicht in de geschiedenis. Makers van de eerste Nederlandse atlassen noemden daarom de geografie "het oog van de geschiedenis".
In Kaarten met geschiedenis is voor een "functionele" indeling gekozen, die de kaarten in hun maatschappelijke context plaatst. Zowel de verdediging van het land en de waterstaat als grondeigendom en ingewikkelde grenskwesties werden door landmeters en kartografen in kaart gebracht. Aan deze vaak rijk gekleurde bloemlezing van de Nederlandse landmeterskartografie gaan enkele opstellen vooraf waarin een handreiking wordt gegeven voor het gebruik van oude kaarten bij historisch onderzoek.