Browse results

Gender, Continuity, and the Shaping of Modernity in the Arts of East Asia, 16th–20th Centuries explores women’s and men’s contributions to the arts and gendered visual representations in China, Korea, and Japan from the premodern through modern eras. A critical introduction and nine essays consider how threads of continuity and exchanges between the cultures of East Asia, Europe, and the United States helped to shape modernity in this region, in the process revealing East Asia as a vital component of the trans-Pacific world. The essays are organized into three themes: representations of femininity, women as makers, and constructions of gender, and they consider examples of architecture, painting, woodblock prints and illustrated books, photography, and textiles.

Contributors are: Lara C. W. Blanchard, Kristen L. Chiem, Charlotte Horlyck, Ikumi Kaminishi, Nayeon Kim, Sunglim Kim, Radu Leca, Elizabeth Lillehoj, Ying-chen Peng, and Christina M. Spiker.
Author: J. Bruce Jacobs
The Kaohsiung Incident of 1979-1980 disturbed Taiwan’s dictatorship and ultimately contributed to Taiwan’s democratization. This book analyzes the precursors to the Kaohsiung Incident, the Kaohsiung Incident itself, the following trials and the contributions of these events to Taiwan’s democratization.
After the indictments were issued, the murder of the mother and twin daughters of Lin I-hsiung, one of the defendants, shocked Taiwan and the world. The government accused the author, a well-known scholar of Taiwan, of being involved in the murder case and he was placed under “police protection” for three months. Part 2 of this book is the writer’s memoir of that period.
Ethnicity, Religion, and the State in the Sino-Tibetan Borderland, 1379-2009
Winner of the 2016 Choice Outstanding Academic Title Award

This book is the first long-term study of the Sino-Tibetan borderland. It traces relationships and mutual influence among Tibetans, Chinese, Hui Muslims, Qiang and others over some 600 years, focusing on the old Chinese garrison city of Songpan and the nearby religious center of Huanglong, or Yellow Dragon. Combining historical research and fieldwork, Xiaofei Kang and Donald Sutton examine the cultural politics of northern Sichuan from early Ming through Communist revolution to the age of global tourism, bringing to light creative local adaptations in culture, ethnicity and religion as successive regimes in Beijing struggle to control and transform this distant frontier.
A Liberal Education for a New China
Essays in New Perspectives on Yenching University, 1916·1952 reevaluate the experience of China's preeminent Christian university in an era of nationalism and revolution. Although the university was denounced by the Chinese Communists and critics as an elitist and imperialist enterprise irrelevant to China's real needs, the essays demonstrate that Yenching's emphasis on biculturalism, cultural exchange, and a broad liberal education combined with professional expertise ultimately are compatible with nation-building and a modern Chinese identity. They show that the university fostered transnational exchanges of knowledge, changed the lives of students and faculty, and responded to the pressures of nationalism, war, and revolution. Topics include efforts to make Christianity relevant to China's needs; promotion of professional expertise, gender relationships and coeducation; the liberal arts; Sino-American cultural interactions; and Yenching's ambiguous response to Chinese nationalism, Japanese invasion, and revolution.
From Early Modern to Modern Sino-Japanese Medical Discourses
Volume Editor: Benjamin A. Elman
Based on several research seminars, the authors in this volume provide fresh perspectives of the intellectual and cultural history of East Asian medicine, 1550-1800. They use new sources, make new connections, and re-examine old assumptions, thereby interrogating whether and why European medical modernity is an appropriate standard for delineating the modern fate of East Asia’s medical classics. The unique importance of early modern Europe in the history of modern medicine should not be used to gloss over the equally unique and thus different developments in East Asia. Each paper offers an important contribution to understanding the dynamics of East Asian medicine, namely, the relationship between medical texts, medical practice, and practitioner identity. Furthermore, the essays in this volume are especially valuable for directing our attention to the movement of medical texts between different polities and cultures of early modern East Asia, especially China and Japan. Of particular interest are the interactions, similarities, and differences between medical thinkers across East Asia.
Contributors include: Susan Burns, Benjamin A. Elman, Asaf Goldschmidt, Angela KC Leung, Federico Marcon, MAYANAGI Makoto, Fabien Simonis, Daniel Trambaiolo, and Mathias Vigouroux.
Volume Editor: Benjamin A. Elman
The authors consider new views of the classical versus vernacular dichotomy that are especially central to the new historiography of China and East Asian languages. Based on recent debates initiated by Sheldon Pollock’s findings for South Asia, we examine alternative frameworks for understanding East Asian languages between 1000 and 1919. Using new sources, making new connections, and re-examining old assumptions, we have asked whether and why East and SE Asian languages (e.g., Chinese, Manchu, Mongolian, Jurchen, Korean, Japanese, and Vietnamese) should be analysed in light of a Eurocentric dichotomy of Latin versus vernaculars. This discussion has encouraged us to explore whether European modernity is an appropriate standard at all for East Asia. Individually and collectively, we have sought to establish linkages between societies without making a priori assumptions about the countries’ internal structures or the genealogy of their connections.
Contributors include: Benjamin Elman; Peter Kornicki; John Phan; Wei Shang; Haruo Shirane; Mårten Söderblom Saarela; Daniel Trambaiolo; Atsuko Ueda; Sixiang Wang.Het voorgeslacht van E. du Perron op Java
Author: Kees Snoek
In ieder geval is waar, dat ik in Holland altijd zo'n beetje de 'lastige vreemdeling' bleef. Dat is eigenlik ook wel logies: mijn ouders waren bijna volbloed Fransen en verder 'koloniaal patriciaat', wat weer iets anders is dan hollandse bourgeoisie.
Dit schreef E. du Perron (1899-1940) aan de politieke balling Soetan Sjahrir in een poging om zichzelf sociaal-cultureel te situeren. In dit boek wordt de kleurrijke geschiedenis beschreven van de Du Perrons op Java, die begint met de stamvader Jean Roch du Perron (1756/7-1806). Als 'cadet en bombardier' in dienst getreden van de VOC, eindigde hij als kapitein van de genie. Binnen enkele generaties wisten zijn nakomelingen door te dringen tot de hoogste kringen van de koloniale samenleving. Dat was voor een deel de eigen verdienste van deze 'manhafte heren', voor een ander deel hadden zij deze gerieflijke status te danken aan hun verbintenis met 'rijke erfdochters'.
In dit boek ontvouwt zich in zeven hoofdstukken een waaier van relaties en worden witte plekken ingevuld in de geschiedenis van Indische families. Dankzij Tim Timmers (1949), nazaat van E. du Perrons tante Louise Henriëtte, zijn diverse unieke documenten uit familiebezit in de tekst verwerkt. Tevens zijn er veel onbekende portretten opgenomen van de Du Perrons, P.H. Menu en aangetrouwde verwanten.
Jan Huygen van Linschotens Itinerario is in 1595 niet het eerste boek met afbeeldingen over Azië, maar wel een waarin de omvang, de variatie en de reikwijdte van de prenten opmerkelijk is. Niet voor niets wordt het een “waterscheiding in Europa’s geïllustreerde verbeelding van Azië” genoemd. Het is het eerste werk over Azië dat in het Nederlands en door een Nederlander is geschreven.
Het publiek wilde alles weten over dat verre Azië. Daarom werden in 1604 dertig prenten uit het Itinerario als aparte set uitgegeven: de Icones et habitus Indorum met onder elke prent samenvattingen van de oorspronkelijke teksten in het Latijn. Die onderschriften brengen de wat stijfjes getekende teksten tot leven door retorische overdrijvingen, scabreuze anekdotiek en allerlei terzijdes.
Van den Boogaart laat in zijn studie zien dat de combinatie van woord en beeld een educatieve bedoeling had. De prenten zijn geen nauwgezette weergave van de Aziatische werkelijkheid, maar moeten “gelezen” worden als een visuele instructie voor het begrijpen van de samenlevingen in Oost-Azië. De samenstellers van de Icones stellen zich op als vermanende humanisten: “Weet reiziger, dat U zult moeten kiezen. Kies voor matigheid”.
De Icones et habitus Indorum getuigt van inventiviteit in het gebruik van beeldende middelen, tegelijkertijd is het een voorbeeld van een methodische ordening van de kennis over vreemde volken. Al met al is het een opmerkelijk document van de vroeg-moderne visuele cultuur. Een beeldverhaal kortom “seer nut, oorbaer ende oock vermakelijk voor alle curieuse ende liefhebbers van vreemdigheden”.
Liedjes op de maat van de Rottan
Editor: Harry A. Poeze
Jef Last (1898-1972), rond 1930 voorman van de proletarisch-revolutionaire literatuur in Nederland, schreef van 1927 tot 1934 een dertigtal gedichten waarin hij op de scherpst mogelijke wijze van leer trok tegen het Nederlandse imperialisme in Nederlands-Indië. Hij werd daarbij vooral geïnspireerd door de vervolging van de Indonesische communisten na de opstanden van 1936-1927, die gepaard ging met executies en massa internering in de Boven-Digoel, diep in het onherbergzame Nieuw-Guinea. Ook poogde hij de Nederlandse arbeiders te mobiliseren en hekelde hij de opstelling van de grote sociaal-democratische SDAP. Zowel naar aard als inhoud is deze poëzie, die in obscure bundeltjes en verspreide linkse periodieken verscheen, opmerkelijk.
In een inleiding worden de grillige politieke omzwervingen—van SDAP via Trotzkistische bewegingen nar de Communistische Partij—van Jef Last in deze jaren beschreven, zijn poëtisch genre geanalyseerd en zijn plaats in de ‘Indische poëzie’ bepaald. Zo wort een marginaal, maar boeiend stukje literaire, politieke en Indische historie aan de onverdiende vergetelheid ontrukt en vastgelegd. De historicus dr. Harry Poeze (1947), hoofd van de KITLV Uitgeverij, verzamelde deze poëzie en schreef de inleiding.