Browse results

You are looking at 1 - 10 of 244 items for :

  • Linguistics x
  • Status (Books): Out Of Print x
  • Primary Language: Dutch x
Clear All Modify Search

R. van Albada and Theodore G.Th. Pigeaud

Ruim 90 miljoen mensen spreken Javaans. Het Javaans is de grootste streektaal van Indonesië. Dit woordenboek is een een uitbreiding van de uitgave van 2007, die ongeveer 6.000 nieuwe woorden en vertalingen bevatte. In deze druk zijn dat er circa 20.500. Het aantal artikelen is gegroeid tot meer dan 55.000. Daarmee overtreft dit woordenboek alle tot op heden verschenen Javaanse woordenboeken.
In de huidige uitgave zijn alle spreektaalopnames uit 1996 verwerkt, steekproeven van dialecten uit gebieden die reiken van Serang in het westen tot Malang in het oosten. Verder zijn er romanteksten in verwerkt en stukken poëzie, vooral uit het gedicht Centhini.Tenslotte zijn de inzendingen van een romanwedstrijd uit 2010 allemaal in het woordenboek verwerkt.
Een ander belangrijk verschil met de vorige druk is dat alle artikelen nu op grondwoord gesorteerd staan, zoals gebruikelijk in een wetenschappelijk woordenboek. Veel gebruikers vinden dit prettiger dan de methode-Pigeaud waar bij woorden met een voorvoegsel eenvoudig onder de beginletter van dat voorvoegsel stonden. Nu staat bijvoorbeeld panerus onder het grondwoord, terus. Waar dat voor de gebruiker onduidelijkheid zou kunnen geven, staat een verwijzing, zodat ook de beginnende javanicus gemakkelijk iets kan opzoeken.

Snellen om namen

De Marind Anim van Nieuw-Guinea door de ogen van de missionarissen van het Heilige Hart, 1905-1925

Raymond Corbey

In 1905 stichtten de Tilburgse Missionarissen van het Heilig Hart hun eerste missiepost bij de Marind Anim aan de zuidwestkust van Nieuw-Guinea. Ze werden getuige van de snelle, dramatische teloorgang van een oude cultuur, waarvan ze de diepzinnige kosmologie, de complexe initiatieceremonies, de spectaculaire kunst en de intensieve koppensnellerij gedetailleerd vastlegden in woord en beeld. ‘Het zijn echte mensen, verstandige mensen, met een heerlijke taal, ongeschreven literatuur, smaak voor het goede en schone’, schreef de ene missionaris. ‘Hoe diep, onpeilbaar diep de mensen hier gevallen zijn’, ‘walgelijk’, ‘beesten zijn er nog achtenswaardig bij’, schreef een andere. Verbijstering en fascinatie, bestrijding en bestudering gingen hand in hand.
Raymond Corbey kreeg toestemming de bijzondere foto’s uit het archief van de congregatie te publiceren. Met deze ruimschoots toegelichte, unieke foto’s vormt Snellen om namen een document voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis en cultuur van Nieuw-Guinea.

Ik heb Suriname altijd liefgehad

Het leven van de Javaan Salikin Hardjo

Series:

Klaas Breunissen

Salikan Hardjo (1910-1993) wijdde zijn hele leven aan de belangenbehartiging van zijn mensen, de Surinaamse Javanen. Hij werd geboren op Java en groeide sinds 1920 op in Suriname als zoon van Javaanse contractarbeiders. In de jaren dertig schreef hij onder het pseudoniem Bok Sark felle artikelen tegen het koloniale bestuur en de wijze waarop Javaanse contractarbeiders in Suriname werden behandeld. Na de oorlog ontpopte hij zich tot vooraanstaand politiek leider van de Javanen in Suriname. Hij was de voorman van een groep Surinaamse Javanen die een schip charterden en in 1954 repatrieerden naar Indonesië.
In West-Sumatra stichtten zij het dorp Tongar. Tongar werd niet het modeldorp dat Hardjo voor ogen had gehad. Ondanks alle tegenslagen bleef Hardjo zich als dorpshoofd inzetten voor zijn mensen. De Javaan Hardjo, die naar eigen zeggen Suriname altijd heeft liefgehad, overleed in Tongar.
Dit boek bevat naast een biografie van Hardjo ook de brieven van Bok Sark in de Surinaamse krant De Banier van Waarheid en Recht en een vertaling van Hardjo's autobiografie die oorspronkelijk in 1989 in Indonesië is verschenen.

J.P. Lettinga

This is an extensively revised version of the tenth edition of Lettinga's Biblical Hebrew grammar, which has served generations of Dutch-speaking students. In addition to substantive aterlations and expansions, the mode of presentation and the style have been made more user-friendly.

A. Massier and M. Termorshuizen-Arts

Bestaat uit drie kleinere deelwoordenboeken, namelijk: Belastingrecht (700 in-gangen), Arbeidsrecht (350 ingangen) en Inter-rechtsorden- of conflictenrecht (150 ingangen). Belasting- en arbeidsrecht zijn ondanks hun publiekrechtelijke karakter opgenomen gelet op de nauwe samenhang met het verbintenissenrecht en het handelsrecht, en hun belang voor de Nederlandse doelgroep van het woordenboek.
Het Indonesisch-Nederlands Woordenboek Privaatrecht is samengesteld onder eindredactie van Ab Massier en Marjanne Termorshuizen-Arts. Het kwam tot stand in het kader van het Indonesisch-Nederlands Juridisch Woordenboek Project (1993-2000) dat, gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Justitie, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, werd uitgevoerd aan het Centre for International Legal Cooperation (CILC) te Leiden. Het woordenboek bestaat uit zes delen*: Goederenrecht, Verbintenissenrecht, Handelsrecht, Personen- en familierecht, Burgerlijk procesrecht, en Belastingrecht /Arbeidsrecht/Interrechtsorden- of conflictenrecht.

De Architectonische Ruimte

Vijftien Lessen over de Dispositie van het Menselijke Verblijf

van der Laan

In dit boek wordt de architectuur niet beschouwd als een autonoom verschijnsel en ook niet in haar relaties tot alle mogelijke andere voor haar bijkomstige gebieden van het menselijk leven, maar in haar fundamentele betrekking tot de natuur, die zij aanvult en uitdrukt. Ook de fenomenen binnen de architectuur zelf worden niet los van elkaar gezien of afhankelijk van bijkomstige motieven, maar in hun wezenlijke onderlinge relaties: de ruimte binnen het huis tot de ruimte buiten, de vorm van de wand tot de vorm van de ruimte binnen, de grootte van de lijn tot de grootte van het vlak en het volume. Tenslotte worden al deze fenomenen onderworpen aan een allesbeheersend getal waardoor het huis voor zijn bewoner niet alleen een materieel maar ook een geestelijk bezit wordt.

Edited by J.W. Schoorl

This book contains the lectures delivered at the presentation of the book Besturen in Nederlands-Nieuw-Guinea 1945-1962 on 29 August 1996. A kaleidoscope of subjects passes in review, ranging from the pre- and protohistory of New Guinea to the decolonization and the return of the Dutch to the island.

Edited by J.P. Lettinga and Muraoka

This volume deals with the essentials of Biblical Hebrew grammatical structure. It is designed as a textbook for complete beginners, though it is detailed enough to arouse the interest of students wishing to learn a little more than the bare essentials and to see the language in the light of its earlier phases. Partly for the latter purpose there are constant references to the appropriate parts of the two advanced Biblical Hebrew grammars, Joüon-Muraoka and Waltke-O'Connor.
Unlike most grammars of its kind, this work contains a fairly extensive syntax section. The appended Hulpboek contains a considerable amount of exercise material and a selection of biblical texts and an inscription with annotations and cross-references to the main body of the grammar. Furthermore, there are a glossary, a set of paradigms, a subject index, and a list of technical terms with explanatory notes drawn on non-Hebrew examples. The volume is a considerably rewritten, revised version of the ninth edition of Lettinga's grammar.

Edited by J.W. Schoorl

This is a collection of 25 stories by 17 former Dutch New Guinea civil servants about their life and work in this remote area between 1945 and 1962. The majority of the articles read like hair-raising adventure stories and exciting tales of sometimes bizarre events—portraying the work of real frontiersmen, in fact. At the same time they paint a picture of the daily duties of these officials.

De Rotterdamse Woelreus

De Rotterdamsche Hermes (1720-1721) van Jacob Campo Weyerman: Cultuurhistorische verkenningen in een achttiende-eeuwse periodiek

Series:

Elly Groenenboom-Draai

13 september 1720... aan de Kralingse Oudedijk, in Leeuwenburg, resideert 'kasteelheer' Jacob Campo Weyerman als Rotterdamsche Hermes. Dit 'Monster aan de Maze', kwelgeest van professie, beheerst met een scherpe pen zijn omgeving en bespot mens en wereld. Hij voert ons door Kralingen en Rotterdam, door de Republiek en de buurlanden, kwistig strooiend met schimpscheuten. Maar wie bereid is tot nader vorsen, treft daaronder een schat aan feiten en meningen.
Over die rijkdommen gaat dit boek. Het geeft een beeld van wat Weyermans eerste periodiek, de Rotterdamsche Hermes, oproept én verbergt. We zien zijn alter ego, Hermes, in Rotterdamse kroegen en koffiehuizen, schimpend op kooplieden, windhandelaars en kunstenaars. Niets en niemand ontkomt aan zijn venijnige satire: Rooms-katholieken noch quakers, orthodoxen noch vrijdenkers, artsen noch kwakzalvers, dichters noch acteurs, immigranten noch autochtonen. Dit boek ontmaskert de Rotterdamsche Hermes als een rijke bron van kennis over het verleden en een kleurrijk vuurwerk van taal. Het boek is geïllustreerd en telt 597 pagina's, ontsloten door een uitvoerige index van 31 bladzijden.