Browse results

Verzamelaars en volksopvoeders

Musea in Suriname, 1863-2012

Pepijn Reeser

Sinds 150 jaar wordt Surinaams erfgoed bewaard en getoond in musea. Die werden opgericht en geleid door mensen waarvan de achtergrond uiteenliep van planter tot onderwijzer en van wetenschapper tot politieagent. Pepijn Reeser beschrijft hoe en op basis van welke ideeën deze musea tot stand kwamen en hoe ze zich verhielden tot ontwikkelingen in Suriname en Nederland. Steeds weer bleek de behoefte aan eenheid in zowel het koloniale als onafhankelijke Suriname de motor achter vrijwel alle museale initiatieven.
De nadruk ligt op de geschiedenis van het in 2012 vijfenzestigjarige Surinaams Museum, gevestigd in Fort Zeelandia. Het boek bevat een groot aantal afbeeldingen van opstellingen, tentoonstellingen en topstukken uit de museumcollectie. Verzamelaars en volksopvoeders werpt zo nieuw en helder licht op het Surinaamse museumwezen en mag met recht het eerste standaardwerk op dit gebied genoemd worden.

Netherlands Yearbook for History of Art / Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 56/57 (2005/2006)

Louis Napoleon and the Arts in the Kingdom of Holland / Lodewijk Napoleon en de kunsten in het Koninkrijk Holland

Series:

Edited by Eveline Koolhaas-Grosfeld, Dulcia Meijers, Herman Roodenburg and Frits Scholten

Up until now in histiography about the origins of the monarchy, little attention has been given to the Kingdom of Holland. Louis Napolean's kingship appears to represent little more than an opportunity for the Dutch people to already gain some experience of having a monarchy. Louis' implemented royal representation comes up against a similar disregard, yet it is an interesting example of invented tradition.

In 2006, it is exactly two centuries since the Dutch republic, under the leadership of Louis Napolean, was changed into a kingdom. This dramatic event, which undoubtedly made a real difference, also to Dutch cultural life, is the theme of this Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek.

The general underlying question of how Louis Napolean gave form to the 'national kingship' he advocated is answered on the basis of much new source material. Topics covered include national art and decorative arts exhibitions, order of knights, modernisation plans for Amsterdam, ditto for architecture and the study of architecture, rebuilding plans for Leiden, Catholic 'hofkapellen' (court orchestras), interior designs of the palaces and court etiquette.

The text is given in Dutch, and the summary in English.

Arnold Borret

Suriname, gezichten, typen en costumen: naar de natuur geteekend door A. Borret

Series:

Rosemarijn Höfte and Clazien Medendorp

Arnold Borret (1848-1888) vertrok in mei 1878 naar Suriname. Hij was 29 jaar, jurist en had een aanstelling als griffier van het Hof van Justitie in Paramaribo op zak. Al spoedig werd hij rechter en later ook lid van de Koloniale Staten. In 1882 gaf hij al zijn hoge functies op om toe te treden tot de orde der redemptoristen. Ook hier klom hij snel op in de hiërarchie. Hij werd priester en later provicaris. In 1888 maakte de tyfus een einde aan zijn leven. Borret was een gedreven tekenaar en schilder. Hij legde zijn indrukken van Suriname vast in een album. Begin 1882 stuurde hij dit naar zijn broer Theodoor in Nederland. Deze schonk het in 1911 aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. Voor het eerst worden nu alle 148 tekeningen uit het album gereproduceerd. Tevens bevat dit boek vier tekeningen die zijn gevonden in het archief van de redemptoristen in Wittem, Limburg.
Deze publicatie laat zien hoe Borret tegen Suriname aankeek, een land dat hem, zoals hij zelf schreef, voor zijn vertrek geheel onbekend was. Wat gaf hij weer van de natuur, de mensen, de verschillende bevolkingsgroepen met hun kleding en gebruiken? Meteen als zijn schip in Frankrijk van wal steekt, begint hij te tekenen. De aquarellen, pen- en potloodtekeningen en een enkele krijttekening, laten ons delen in Borrets verwondering en belangstelling voor zijn nieuwe land.

Over beeldcultuur

Fotografie, film, televisie, video

Jan Marie Peters

Series:

Edited by Joost Baneke

Dit is het verslag van de lezingen die gehouden zijn op de tweede studiedag die door de Stichting Psychoanalyse en Cultuur is georganiseerd, op 21 september 1991 in de Rode Hoed te Amsterdam. Hoewel Sigmund Freud over zichzelf schreef dat hij niet veel van muziek begreep, blijken er toch tal van raakvlakken te zijn tussen psychoanalyse en muziek. Zoals Christa Widlund in haar inleiding opmerkt: “Muziek heeft haar wortels in het primair proces-denken, dat is bijvoorbeeld te zien aan het feit, dat we fenomenen die we uit de droom kennen - zoals omkering, verdichting, transpositie - letterlijk in de muziek terugvinden. Muziek grijpt terug op de allervroegste, zelfs pre-natale ervaringen met de moeder: ritmische, lichamelijke belevingen van gewiegd worden, gekoppeld aan geluiden, aan een stem met emotionele kenmerken. We zouden dus kunnen zeggen: bij het musiceren of naar muziek luisteren gaan we terug naar een belevingswijze van vroeger …”

Nadere informatie over de activiteiten van de Stichting Psychoanalyse en Cultuur kan men krijgen via het secretariaat van de Stichting: Olympiaplein 71’’, 1077 CP Amsterdam.

Tussen zwart en ultramarijn

De levens van schilders beschreven door Jacob Campo Weyerman (1677-1747)

Series:

Ton J. Broos

Netherlands Yearbook for History of Art / Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 39 (1988)

'That Special Touch': Vormgeving tussen kunst en massaprodukt. Paperback Edition

Series:

Edited by F. Gribling, G. Kieft, A. Martis and J. de Vries

Netherlands Yearbook for History of Art / Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 35 (1984)

Het Rijksmuseum: Opstellen over de geschiedenis van een nationale instelling. Paperback Edition

Series:

Edited by E. de Jong, G.Th.M. Lemmens and P.J.J. van Thiel