Browse results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Linguistics x
  • Intellectual History x
  • Primary Language: Dutch x
Clear All Modify Search

Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-Geleerdheid

Met de te Lund teruggevonden verbeteringen, aanvullingen en opmerkingen van den schrijver en met verwijzingen naar zijn andere geschriften uitgegeven en van aantekeningen voorzien door F. Dovring, H.F.W.D. Fischer, E.M. Meijers

Hugo de Groot