Browse results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • Linguistics x
  • Writing & Communication x
  • Primary Language: Dutch x
Clear All Modify Search

H. Steinhauer

Het Leerboek Indonesisch is de meest complete beschrijving van de nationale taal van Indonesië, de taal van alle officiële communicatie, van pers, radio en televisie, literatuur, onderwijs en wetenschap. Het is de taal die iedere Indonesiër en buitenlander in Indonesië moet kennen om vooruit te komen.
Het boek bestaat uit twintig lessen, elk met woordenlijsten, oefeningen en een meeslepende, doorlopende leestekst. Dankzij de bijbehorende cd-rom, de cumulatieve woordenlijsten Indonesisch-Nederlands en Nederlands-Indonesisch en de toegevoegde sleutel tot de oefeningen is het boek geschikt voor zelfstudie, maar het kan uiteraard ook worden gebruikt in klas of collegezaal.
Prof.dr. A. Teeuw, emeritus hoogleraar Indonesisch aan de Universiteit Leiden schreef over dit leerboek: "De beste beschrijving van het morfologische systeem van het Indonesisch".

Achtergronden van Spelling

Lezingen gehouden op het symposium van 24 april 1976 te Leeuwarden/Ljouwert, georganiseerd door de Ynteruniversitaire Stúdzjerie Frysk

A. Feitsma