Browse results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • Linguistics x
  • Biology & Environmental Sciences x
  • Primary Language: Dutch x
Clear All Modify Search

Edited by Osse, Frings and Zitman-Elferink

Al tientallen jaren HET zoölogisch, medisch-anatomisch woordenboek voor universiteiten en hogescholen.
De termen komen uit de vakgebieden fysiologie, genetica, immunologie, embryologie, oecologie, evolutie, taxonomie, morfologie en medische anatomie.
Technische Termen geeft een bondige omschrijving van de meest gebruikte woorden. Ter verbetering van het begrip is ook de etymologische herleiding gegeven.
In de negende, herziene druk van Technische Termen is een groot aantal termen vervangen en veel nieuwe termen zijn toegevoegd om het woordenboek weer in overeenstemming te brengen met het huidige spraakgebruik en de vakliteratuur. Er zijn ongeveer 1500 nieuwe termen opgenomen. Daarmee omvat het woordenboek nu 5500 termen van cellulair tot organischmaal niveau.
Het woordenboek is vooral geschikt voor de eerste studiejaren biologie, medicijnen, gezondheidswetenschappen en pedagogiek.

Noordelijke kristallijne gidsgesteenten.

Een beschrijving van ruim tweehonderd gesteentetypen (zwerfstenen) uit Fennoscandinavië

Zandstra