Browse results

Geweld in de West

Een militaire geschiedenis van de Nederlandse Atlantische wereld, 1600-1800

Series:

Edited by Victor Enthoven, Henk den Heijer and Han R. Jordaan

In Geweld in de West bieden tien auteurs onder redactie van Victor Enthoven, Henk den Heijer en Han Jordaan een overzicht van het Nederlandse militaire optreden in het Atlantische gebied tussen 1600 en 1800. De verovering van Indiaanse gebieden, de strijd tussen rivaliserende Europese machten en de gewelddadige slavenhandel zijn diep verankerd in de Atlantische geschiedenis. Ook Nederland heeft daaraan zijn steentje bijgedragen, maar daar is weinig over bekend. In dit boek worden diverse aspecten van die militaire aanwezigheid belicht. Zo wordt de inzet van niet-Nederlandse strijdkrachten overzee beschreven en wordt ingegaan op gewelddadige excessen die zich hebben afgespeeld. De thema’s militaire organisaties, militaire expedities en militaire cultuur vormen het hart van deze Atlantische studie.

Lachen, huilen, bevrijden

De weerspiegeling van de Surinaamse samenleving in het werk van het Doe-theater, 1970-1983

Series:

Annika Ockhorst and Thea Doelwijt

Met de cabaret-musical Land te koop nemen Thea Doelwijt en Henk Tjon het Surinaamse en Nederlandse publiek in 1973 mee op ontdekkingsreis door Suriname. Na het succes van deze voorstellingenreeks richt het duo een vast gezelschap op: het Doe-theater. In de tien jaar die volgen groeit dit theatergezelschap uit tot een begrip in Suriname. Het Doe-theater streeft een professionele en eigen theatervorm na waarin alle Surinaamse culturen zichzelf kunnen herkennen en waarmee de bevolking bewust wordt gemaakt van misstanden in de samenleving. Door deze combinatie van professioneel, multicultureel en maatschappijkritisch theater heeft het Doe-theater een unieke plek in de culturele geschiedenis van Suriname.

Lachen, huilen, bevrijden beschrijft het reilen en zeilen van het Doe-theater tegen de achtergrond van een veelbewogen Surinaamse geschiedenis. Het portret dat zo ontstaat, is gebaseerd op het privéarchief van Thea Doelwijt, interviews met voormalige Doe-theaterleden en andere betrokkenen en Surinaamse en Nederlandse krantenartikelen. Foto’s, liederen, theaterteksten en de bijgevoegde documentaire Libi Span van Jan Venema geven een levendig beeld van het Suriname van toen.

Keukenhof: van Keukenduin tot Lentetuin

De wordingsgeschiedenis van Internationale Bloemententoonstelling Keukenhof

Maarten Timmer and Arie Dwarswaard

In 1949 one of the icons of the Dutch identity was founded in the western part of Holland: Keukenhof, nowadays known as the most beautiful spring garden in the world, famous worldwide for its beautiful landscaping with bulbflowers as its main focus.
This book describes the long and interesting history of this institution. Every possible aspect of this colourful history is scrutinously described, thus giving a balanced, complete and most interesting account. Many original illustrations and documents are illustrating this unique story, printed in full colour.
In Dutch, with English summaries.

Wiebe Hogendoorn

This book comprises a series of fifteen Amsterdam Schouwburg set prints from the eighteenth century, accompanied by detailed discussions. Most of these prints have appeared individually in Dutch theatre histories or specialist studies and some of them in foreign theatre histories. However, this is the first publication that includes the complete series, in colour and, what is more, explained from every point of view.
The series of prints in this book gradually came about after the Centenary of the Schouwburg in 1738. In this publication, they are supported by illustrations that can be connected to the set prints and are equally relevant when studying the theatre history of that time.
In cooperation with Ben Albach, Eric Alexander, Tuja van den Berg, Sietske de Jong-Schreuder, Hans de Leeuwe, Bianca M. du Mortier en Rob van der Zalm.

Edited by Geert Oostindie

Met de opheffing van het land de Nederlandse Antillen verdwijnt ook het ambt van gouverneur van de Nederlandse Antillen, een ambt dat in de afgelopen twee eeuwen van grote betekenis is geweest voor de zes eilanden en het Koninkrijk. Dit boek biedt een portrettengalerij van de dertig mannen die sinds 1815 het Koninkrijk als gouverneur dienden. Van iedere gouverneur—Nederlanders tot 1962, sindsdien Antillianen—wordt de levensloop geschetst, met nadruk op de ambtsperiode; het ambtsportret completeert de biografie. De levensschetsen geven een beeld van de (post)koloniale verhoudingen en de ontwikkelingen op de eilanden, maar bieden vooral informatie over achtergrond, macht en onmacht, visie en functioneren van de gouverneurs. In de inleiding worden de ontwikkelingen van het ambt en van het profiel van de gouverneur geschetst tegen de achtergrond van de staatkundige ontwikkeling van de Antillen: van kolonie via autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederland tot de eindfase, waarin het land uiteenviel in zes eilanden met elk een eigen staatkundige positie binnen het Koninkrijk. Een kunsthistorische toelichting op de geschilderde portrettengalerij besluit het boek.
De gouverneurs van de Nederlandse Antillen werd geschreven in opdracht van het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen. Vier historici—Aart G. Broek, Ronald Donk, Wim Renkema en Dirk J. Tang—schreven de portretten, kunsthistorica Renske van der Zee belichtte de schilderijen. Gert Oostindie leidde het project en tekende voor de inleiding.
Dit boek kwam mede tot stand door financiële bijdragen van het Ministerie van Algemene Zaken, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Prins Bernhard Cultuurfonds Nederlanse Antillen en Aruba, de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en de Maduro & Curiel’s Bank.

Thomas Mattheij

In Dutch with English summary.
Een gedegen beschrijving van het burgerlijk drama in Nederland, een nieuw dramagenre dat zich hier ontwikkelde vanaf de vroege 18e eeuw uit en naast het reeds bestaande classicistische blij- en treurspel. Mattheij beschrijft de introductie van het burgerlijk drama in de Amsterdamse Schouwburg met alle daarbij horende facetten als interne organisatie van de schouwburg, productie, samenstelling van het repertoire en receptie door het publiek. Daarnaast deed hij onderzoek naar de heersende denkbeelden over het burgerlijk drama die de uitvoeringspraktijk in de periode 1738-1788 begeleidden. Resultaat is een gedegen en complete studie en een prachtig naslagwerk voor een ieder die hier meer over wil weten.

Van windhandel tot wereldhandel

Canon van de bloembollen

Maarten Timmer and Arie Dwarswaard

Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur. De bloembollensector in Nederland heeft een rijke geschiedenis. Onderdelen daarvan zijn door de jaren heen meer of minder uitgebreid beschreven. De Canon van de bloembollen gaat in vijftig verhalen in op markante momenten en ontwikkelingen uit de bloembollengeschiedenis. Van Carolus Clusius, via de tulpenwindhandel, drie generaties Krelage en de oprichting van eerst nog niet Koninklijke AVB – de organisatie die in haar 150-jarig bestaan veel heeft betekend voor de sector en de belangenbehartiging van de bloembollencultuur en -handel – naar andere historische momenten voor de sector zoals de oprichting van het Hollandsch Bloembollenkweekers Genootschap, het begin van de gangbare teelt, de oprichting van het scheidsgerecht en de opmars van de drogebloembollenveilingen.
Een prachtig geïllustreerd werk, met vele bijzondere beelden en documenten uit de nationale geschiedenis van een van Nederlands meest karakteristieke (export) producten. Meer informatie kunt u ook vinden op www.windhandeltotwereldhandel.nl.

Zelandia Comitatus

Geschiedenis en cartobibliografie van de provincie Zeeland tot 1860

Series:

Dirk Blonk and Joanna Blonk-van der Wijst

On Shortlist Zeeuwse Boekenprijs 2011.

In Dutch with English summary.
Dit onderzoek naar gedrukte kaarten van de provincie Zeeland geeft een compleet overzicht en een duidelijke systematische analyse van alle gedrukte kaarten van het oude Graafschap Zeeland. Er wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling van het landschap door de eeuwen heen en het steeds veranderende beeld van de cartografie van de eilanden door verschuivende zandbanken, inpolderingen, bedijkingen, stormvloeden en overstromingen, ook van de periode voordat er gedrukte kaarten waren. Bovendien is in de inleiding een overzicht opgenomen van de geschiedenis van de provincie Zeeland in het algemeen. Met 129 kaartbeschrijvingen en meer dan 400 afbeeldingen in kleur geeft dit boek een prachtige blik op het karakteristieke, direct herkenbare cartografische beeld van deze dynamische provincie.
Met dit werk hebben Dick Blonk en Joan Blonk-Van der Wijst een waardig opvolger voltooid van hun eerste boek, Hollandia Comitatus, met de cartobibliografie van het Graafschap Holland.

Martijn Storms, Joss Hopstaken, Luc Janssens and Karel Leenders

In the eighteenth and early nineteenth century three following generations of the Adan geometrician family where active in the western part of the province of Noord-Brabant, the Netherlands. The cartographic production of these three generations of geometricians gives a good impression of the development of Dutch cartography in the eighteenth and nineteenth century. This work is a scientific accountable reference book and a standard work about the cartographic heritance of the Adan family. It contains contributions about the local landscape, the history of the region, geometricians, the family history and the Adans in historic cartographic perspective. It also includes an annotated bibliography with descriptions and illustrations of nearly 1100 maps which the Adan geometricians have manufactured. The book contains many full-page maps in colour.

De rozenteelt in Nederland

Geschiedenis, literatuur en documenten

Gerrit Kleis

In the course of history the rose has gradually grown into a colourful addition to the Dutch cultural heritage. Crowned the "Queen of the flowers" by her numerous admirers she has often been the subject of scholarly as well as popular study. Nevertheless, a distinct and comprehensive work combining the history, historiography and bibliography of rose growing in the Netherlands had not yet been written. In this nicely illustrated book, the autor – an expert in the field – gives a lively account of the career of this royal flower and of the most important Dutch cultivators who contributed to its rise to international fame. Contains a comprehensive bibliography of Dutch books on roses, making it a valuable and substantial reference work for everyone interested in the history of rose growing.