Browse results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • Linguistics x
  • Languages and Linguistics x
  • Primary Language: Dutch x
Clear All Modify Search

Grammatica van het Bijbels Hebreeuws and Leerboek van het Bijbels Hebreeuws (2 vols)

Twaalfde, herziene editie door M.F.J. Baasten en W.Th. van Peursen

J.P. Lettinga, Martin Baasten and Wido Th. van Peursen

Deze Grammatica biedt een overzicht van de beginselen van het Bijbels Hebreeuws. Het werk is in eerste instantie geschreven voor de beginnende student, maar is eveneens nuttig voor gevorderden. Het boek heeft ruime aandacht voor de historische ontwikkeling van het Bijbels Hebreeuws en bevat een uitvoerige behandeling van de syntaxis. De Grammatica is ook bedoeld als naslagwerk naast het bijbehorende Leerboek van het Bijbels Hebreeuws, waarin de stof in zorgvuldig opgebouwde lessen didactisch verantwoord wordt aangeboden.

Deze twaalfde editie is geheel herzien en in overeenstemming gebracht met recente inzichten in de hebraïstiek en de taalkunde; zij bevat een aanzienlijk aantal aanvullingen en verbeteringen ten opzichte van de elfde editie (2000).

Bij bestelling van meer dan 8 sets tegelijk ontvangt u 15% korting.

---------------------------------------------
This Grammar offers an overview of Biblical Hebrew. It is mainly aimed at beginning students, but contains much of value for advanced study. Ample attention is paid to the historical development of the language and an an extensive, up-to-date description of Hebrew syntax is offered. This Grammar is meant to be used alongside the accompanying Textbook of Biblical Hebrew, which contains carefully graded lessons, exercises, Biblical texts, as well as an annotated inscription. In addition, it offers a glossary, verbal paradigms and an elaborate list of grammatical terms, with examples taken from Dutch and English.

The twelfth edition has been thoroughly revised on many points and contains numerous additions and corrections to the eleventh edition (2000).

You will receive 15% discount on orders of more than 8 sets.

H. Steinhauer

Het Leerboek Indonesisch is de meest complete beschrijving van de nationale taal van Indonesië, de taal van alle officiële communicatie, van pers, radio en televisie, literatuur, onderwijs en wetenschap. Het is de taal die iedere Indonesiër en buitenlander in Indonesië moet kennen om vooruit te komen.
Het boek bestaat uit twintig lessen, elk met woordenlijsten, oefeningen en een meeslepende, doorlopende leestekst. Dankzij de bijbehorende cd-rom, de cumulatieve woordenlijsten Indonesisch-Nederlands en Nederlands-Indonesisch en de toegevoegde sleutel tot de oefeningen is het boek geschikt voor zelfstudie, maar het kan uiteraard ook worden gebruikt in klas of collegezaal.
Prof.dr. A. Teeuw, emeritus hoogleraar Indonesisch aan de Universiteit Leiden schreef over dit leerboek: "De beste beschrijving van het morfologische systeem van het Indonesisch".

M. Termorshuizen-Arts

This dictionary has mainly been compiled for Dutch translators, lawyers and others working with Indonesian law. In the colonial era large parts of Dutch law were 'exported' to Indonesia. Apart from being a dictionary of Dutch judicial terms, the book aims to give the reader a clear understanding of Indonesian law and tries to make it accessible by way of comparative law. Attention is given not only to modern law, but also to historical aspects. Of the most important legal expressions the history is described. In the model sentences Dutch legal notions are explained in Indonesian and subsequently linked with Indonesian law. Of all Indonesian expressions the more important sources of legislation and literature are given.
This dictionary will also be a useful tool for Indonesian lawyers who still stumble across so many Dutch legal expressions in their daily practices.

L. Onvlee

Woordenboek van het Kamberaas, een taal die voornamelijk wordt gesproken in het district Kambera, rondom Waingapoe, de hoofdplaats van Oost-Soemba.
Zoveel mogelijk zijn aan het begin van een artikel de etymologische verwante woorden in zes andere Soembase dialecten opgenomen, te weten Mangili (Oost-Soemba), Lewa (Midden-Soemba), Anakalang en Mamboroe in het oostelijk deel van West-Soemba en Wewewa en Kodi, uit het westelijk deel van West-Soemba.
In de inleiding geeft de samensteller nadere informatie over schrift en uitspraak; trefwoord, woordafleiding door affigering; grammaticale vormen; modale elementen; samenstellingen met ningu en wàngu; voegwoorden; leenwoorden; en Nederlands-Kamberaas register.

P.J. Zoetmulder

De Taal van het Adiparwa vormt de enige algemene studie van de Oud-Javaanse grammatica. Dit in 1950 voor het eerst verschenen overzicht baseert zich op de tekstuitgave van het Oud-Javaanse prozageschrift Adiparwa, zoals H.H. Juynboll die in 1906 uitgaf. Deze tekst is door haar betrekkelijke eenvoud bij uitstek geschikt om te dienen als uitgangspunt voor verdere studie van het Oud-Javaans.
In het boek worden morfologie en syntaxis grondig geanalyseerd. Deze analyse is ondanks de ontwikkelingen in de studie van de taalkunde en het Oud-Javaans nog steeds waardevol. Naast de waarde als grammatica heeft deze uitgave groot nut als handleiding bij de vertaling van het Adiparwa; honderden zinnen uit dit prozastuk zijn voorzien van een passende Nederlandse vertaling.
Deze heruitgave is mede gericht op studenten die voor het eerst kennis maken met het Oud-Javaans. Met de andere werken die Professor Zoetmulder op zijn wetenschapsterrein publiceerde wil dit boek de belangstelling stimuleren voor en de aanzet geven tot nieuwe studie naar de Oud-Javaanse grammatica.

A. A. Cense

This dictionary is based on the 2nd printing (1885) of the Macassarese-Dutch dictionary of Dr. B.F. Matthes. The collection of material started in 1935, but with regularity only from 1967 onward. All Macassarese words and sentences are rendered in transcription with Latin characters only; the keywords are listed in alphabetical order. As many examples as possible are given of the word use in the sentence (sometimes covering the field of syntax), as e.g. proverbs, phrases and expressions. Dialects, often very different from the Macassarese, are only seldom included. Sometimes the information has an encyclopaedic character. The dictionary includes a Dutch-Macassarese index.

K.G. Steller and W.E. Aebersold

Beknopte Indonesische grammatica

Van klassiek naar modern Maleis

de Boer