Browse results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • Linguistics x
  • International Law x
  • Primary Language: Dutch x
Clear All Modify Search

A. Dekker and H. van Katwijk

In Recht en rechtspraak in Nederlands-Indië wordt een overzicht verschaft van het ingewikkelde rechtsstelsel van Nederlands-Indië, zoals dat van 1848 tot 1950 functioneerde, en dat voor een groot deel is overgenomen door de Republiek Indonesia. Tot nu toe bestond zo’n beknopt overzicht niet. Het is bedoeld voor hen, die voor het eerst kennis maken met het recht van Nederlands-Indië en behoefte hebben aan een overzicht van de hoofdlijnen van het stelsel en de belangrijkste rechterlijke instellingen. Het is geschreven voor (rechts) historici, antropologen en andere geïnteresseerden in het Nederlands-Indische rechtsstelsel.
Recht en rechtspraak in Nederlands-Indië is een bewerking van een inleiding geschreven voor het boek Nederlands-Indische jurisprudentie: Register op de geannoteerde rechtspraak in het “Indisch Tijdschrift van het Recht” (1949-1950) en de “Mededelingen van het Documentatiebureau voor Overzees Recht” (1950-1958). Dit boekje kwam tot stand naar aanleiding van een opdracht voor een documentatieproject dat voor de Nederlandse Raad voor Juridische Samenwerking met Indonesië te Leiden werd uitgevoerd door het Van Vollenhoven Instituut van Rijksuniversiteit te Leiden.

H. van Katwijk and A. Dekker

In 1985 werd de Nederlandse Raad voor Juridische Samenwerking met Indonesië opgericht. De Raad gaf aan de ontsluiting van Indonesische rechtsbronnen hoge prioriteit. Plannen hiertoe waren inmiddels ontwikkeld door het Van Vollenhoven Instituut voor Recht en Bestuur in Niet-Westerse Landen van de Rijksuniversiteit te Leiden. Dit project voorzag in het opbouwen van een databestand van juridische artitikelen en jurisprudenlie uit Nededands-Indië vanaf de invoering van de codificatie en de reorganisatie van het rechtswezen in 1848 tot aan de overdracht van de souvereiniteit aan het in 1949 onafhankelijk geworden Indonesië, met een uitloop in de jaren vijftig. Het Indisch Tijdschrift van het Recht en de Mededelingen van het Documentatiebureau voor Overzees Recht vormden de bronnen van het databestand. Het Indisch Tijdschrift van het Recht omdat het het langst verschenen (1849-1950) en meest gezaghebbende juridische periodiek van Nederlands-lndië was, de Mededelingen omdat het veel belangrijk materiaal uit de periode 1950-1958 bevat.
Het databestand diende als basis voor dit register. Het doel ervan is het vergroten van de toegankelijkheid van de Nederlands-Indische juridische tijdschriftliteratuur, in Indonesië allereerst ten eerst ten behoeve van de rechtsontwikkeling en rechtspraktijk, in Nederland ten behoeve van onderzoek en onderwijs.
In dit register zijn 1338 verhandelingen beschreven. Deze zijn systematisch ingedeeld en daarna chronologisch geplaatst. Een trefwoorden- en een auteursregister bieden extra zoekingangen. Voor Indonesisch- en Engelstalige gebruikers zijn vertalingen van de vele Nederlandse rechtskundige termen, gebruikt in het trefwoordenregister, opgenomen.

Honderdvijftig jaar rechtsleven in België en Nederland 1830-1980

Preadviezen uitgebracht voor een Colloquium georganiseerd door de juridische faculteiten van de Universiteiten van Gent en Leiden, Gent 5-7 november 1980

Series:

Edited by Feenstra and Spanoghe

Jean Pyrrhus d'Anglebermes

Rechtswetenschap en Humanisme aan de univ. van Orléans begin 16e eeuw

Series:

Ridderikhoff