Browse results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • Linguistics x
  • Primary Language: Dutch x
Clear All

Woord en boek in de geschiedenis van de geneeskunde

Een beschouwing over de toegankelijkheid van medische kennis

M.J. van Lieburg

Namen voor ziekten van het vee

Een dialectografisch onderzoek in het gebied van het Woordenboek van de Brabantse en dat van de Limburgse Dialecten

Ute Berns