Browse results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • Linguistics x
  • Earth Sciences x
  • Primary Language: Dutch x
Clear All

Met zicht op zee

Zeewetenschappelijk onderzoek in de lage landen na 1800

Edited by Annemarie de Knecht-van Eekelen and G. Vanpaemel

J.J. de Vries

Het ontstaan van Frieslands noordhoek

Een fysisch-geografisch onderzoek naar de holocene ontwikkeling van een zeekleigebied

Jakob Willem Griede