Browse results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • Linguistics x
  • Primary Language: Dutch x
Clear All

Menagerie van het imaginaire: dichters over dieren

Afscheidscollege uitgesproken op 10 december 1991 door J.J.A. Mooij bij zijn aftreden als hoogleraar in de algemene literatuurwetenschap met inbegrip van de filosofie van de literatuurwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen

J.J.A. Mooij

Van Plotinus tot Teilhard de Chardin

‘n Studie oor die metamorfose van die Westerse werklikheidsbeeld

Jacobus S. Oosthuizen