Browse results

You are looking at 1 - 10 of 17 items for :

  • Linguistics x
  • Book History and Cartography x
  • Primary Language: Dutch x
Clear All

Brabantia Ducatus

Geschiedenis en Cartobibliografie van het Hertogdom Brabant tot 1795

Mario Dorigo and Mathieu Franssen

Deze inventarisatie van de gedrukte kaarten van het hertogdom Brabant omvat alle kaarten die gepubliceerd zijn tussen 1536, wanneer voor het eerst een kaart van Brabant wordt vermeld, en 1795, toen het feodale hertogdom werd opgeheven. De cartobibliografie betreft uitsluitend gedrukte kaarten, zowel houtsneden als koperdiepdrukken. In vier introductiehoofdstukken worden achtereenvolgens de geschiedenis van het hertogdom, de cartografie van het hertogdom, de wijzingen in het kaartbeeld in de loop van de tijd en de ontwikkeling van de nauwkeurigheid van kaarten met behulp van het programma MapAnalyst beschreven.
De cartobibliografie bevat kaarten van het hele hertogdom, de vier kwartieren, het noorden en het zuiden en een viertal historische kaarten. Alle kaarttitels zijn volledig, aangevuld met een toelichting, de publicatiewijze en een lijst van vindplaatsen, met nadruk op Nederland en België.

This catalogue of printed maps of the Duchy of Brabant includes all the maps published between 1536, the date of the earliest mention of a map of Brabant, and 1795, when the feudal duchy was abolished. It includes woodcuts and intaglio prints. Four introductory chapters discribe the history of the duchy, the catrography of the duchy, the changes in the cartographic image over time and the evolution of the accuracy of the maps over time.
The cartobibliography contains maps of the entire duchy, maps of the four quarters, and maps of the north and south. All map titles are complete and supplemented with explanatory remarks, the manner of publication, and a list of locations where copies can be found, emphasizing the Netherlands and Belgium.
In Dutch, with an English summary.

Kaarten van de Nederlandse Antillen

Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten tot 1900

W.E. Renkema

Edited by Paula van Gestel-Van het Schip, Ferjan Ormeling and Peter C.J. van der Krogt

This publication systematically categorizes and provides a nearly complete overview of the great variety of maps, both manuscript and printed, that have been made of the Dutch Antilles. The map descriptions are clarified with information on the creators of the maps and the historical background of the map image. The author has extensively studied how and for which reasons these maps were created. The cartobibliography is preceded by an extensive introduction in which the history of the islands and their inhabitants are described.

In Dutch, with an English summary.

Paul van den Brink

The main focus of attention in this study are the more than 3000 maps which were published by the Magazine (Tijdschrift) of the Royal Dutch Geographical Society (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap) between 1873 and 1966. These have been divided into four periods, which are discussed in the elaborate introduction and which gives a complete overview of the history of the Society.
The wealth and variation of the cartographical material, which has been published in this leading magazine for almost a century, led worldwide to major interest among collectors and researchers. All maps are extensively described and have been made even more accessible by adding indices on name, area and subject.
In Dutch.

Zelandia Comitatus

Geschiedenis en cartobibliografie van de provincie Zeeland tot 1860

Dirk Blonk and Joanna Blonk-van der Wijst

On Shortlist Zeeuwse Boekenprijs 2011.

In Dutch with English summary.
Dit onderzoek naar gedrukte kaarten van de provincie Zeeland geeft een compleet overzicht en een duidelijke systematische analyse van alle gedrukte kaarten van het oude Graafschap Zeeland. Er wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling van het landschap door de eeuwen heen en het steeds veranderende beeld van de cartografie van de eilanden door verschuivende zandbanken, inpolderingen, bedijkingen, stormvloeden en overstromingen, ook van de periode voordat er gedrukte kaarten waren. Bovendien is in de inleiding een overzicht opgenomen van de geschiedenis van de provincie Zeeland in het algemeen. Met 129 kaartbeschrijvingen en meer dan 400 afbeeldingen in kleur geeft dit boek een prachtige blik op het karakteristieke, direct herkenbare cartografische beeld van deze dynamische provincie.
Met dit werk hebben Dick Blonk en Joan Blonk-Van der Wijst een waardig opvolger voltooid van hun eerste boek, Hollandia Comitatus, met de cartobibliografie van het Graafschap Holland.

Spiegel van de Zuiderzee

Geschiedenis en cartobibliografie van de Zuiderzee en het Hollands Waddengebied

Erik Walsmit, Hans Kloosterboer, Nils Persson and Rinus Ostermann

Spiegel van de Zuiderzee (Mirror of the Zuiderzee. History and Cartobibliography of the Zuiderzee and the Dutch Waddenzee) is an extensive, richly illustrated and beautifully designed work which for the first time describes and depicts all nautic maps of the Dutch Zuiderzee until the completion of the dike which created the IJsselmeer (former Zuiderzee) in 1932.

Martijn Storms, Joss Hopstaken, Luc Janssens and Karel Leenders

In the eighteenth and early nineteenth century three following generations of the Adan geometrician family where active in the western part of the province of Noord-Brabant, the Netherlands. The cartographic production of these three generations of geometricians gives a good impression of the development of Dutch cartography in the eighteenth and nineteenth century. This work is a scientific accountable reference book and a standard work about the cartographic heritance of the Adan family. It contains contributions about the local landscape, the history of the region, geometricians, the family history and the Adans in historic cartographic perspective. It also includes an annotated bibliography with descriptions and illustrations of nearly 1100 maps which the Adan geometricians have manufactured. The book contains many full-page maps in colour.

Gijsbert Franco, Baron von Derfelden van Hinderstein 1783-1857

Leven en werk van 'eene ware specialiteit' in kaart gebracht

P.W.A. Broeders

An extensive work on the life and work of the Utrecht based cartographer Gijsbert Franco von Derfelden. The composer of the Algemeene Kaart van Nederlandsch Oost-Indië is virtually unknown, except for his name and his maps. Therefore, this work offers many new insights. The book comes with a CD-rom with numerous appendices.

P.J. de Rijke

Attractive and richly illustrated publication in which for the first time a complete survey of all printed maps of the province of Friesland (Frisia) is presented. Over a hundred maps from the period 1545-1850 are systematically and extensively described and analyzed. Also attention is given to the producers, engravers and publishers of the maps and the different states of the maps. Each map is depicted in one or more different states. Important work for the history of government of the province, development of the territory and the many varieties and changes in toponyms of the Frisian towns and villages are described in the introduction, preceding the cartobibliography. With summary in English.

Henk Deys

With extensive introduction in English.
Een van de succesvolste beschrijvingen van Nederland werd in de 16e eeuw vervaardigd door de Italiaan Lodovico Guicciardini. Zijn Beschrijving van de Nederlanden beleefde vooral in de 17e eeuw een ongeëvenaard groot aantal herdrukken. Het werk dat oorspronkelijk in het Italiaans geschreven was, werd door verschillende uitgevers in allerlei talen uitgegeven. Vooral de schitterende kaarten en prenten van steden in de Lage Landen waren populair.
Guicciardini Illustratus geeft een overzicht van de verschillende edities die er sinds 1567 zijn verschenen. Alle kopergravures en houtsneden, die gebruikt zijn in de verschillende edities, zijn opgenomen en worden wetenschappelijk beschreven. Van alle belangrijke steden uit de toenmalige Zeventien Provinciën treft men naast stadsplattegronden ook stadsgezichten en aangezichten van belangrijke gebouwen. Een onmisbaar boek voor liefhebbers en verzamelaars van oude kaarten. Maar ook liefhebbers van oude steden kunnen hun hart ophalen met dit boek, dat op een onovertroffen manier een beeld oproept van de Nederlanden tijdens de beroemde Tachtigjarige Oorlog.

Dirk Blonk and Joanna Blonk-van der Wijst

With an extensive summary in English. This attractive and profusely illustrated book offers for the first time a complete survey of all printed maps of the former county of Holland. The reader obtains an excellent insight into the development of the typically Dutch landscape through the ages. Over a hundred maps from the period of 1542 to the beginning of the Kingdom of the Netherlands show the results of impoldering, peat cutting and town extensions in the provinces of North and South Holland. Many maps from this period are richly decorated. Beside the geographical and cartographical developments this book also gives a good picture of the developments which took place in the artistic field.