Browse results

Geweld in de West

Een militaire geschiedenis van de Nederlandse Atlantische wereld, 1600-1800

Series:

Edited by Victor Enthoven, Henk den Heijer and Han R. Jordaan

In Geweld in de West bieden tien auteurs onder redactie van Victor Enthoven, Henk den Heijer en Han Jordaan een overzicht van het Nederlandse militaire optreden in het Atlantische gebied tussen 1600 en 1800. De verovering van Indiaanse gebieden, de strijd tussen rivaliserende Europese machten en de gewelddadige slavenhandel zijn diep verankerd in de Atlantische geschiedenis. Ook Nederland heeft daaraan zijn steentje bijgedragen, maar daar is weinig over bekend. In dit boek worden diverse aspecten van die militaire aanwezigheid belicht. Zo wordt de inzet van niet-Nederlandse strijdkrachten overzee beschreven en wordt ingegaan op gewelddadige excessen die zich hebben afgespeeld. De thema’s militaire organisaties, militaire expedities en militaire cultuur vormen het hart van deze Atlantische studie.

Een zwarte vrijstaat in Suriname (deel 2)

De Okaanse samenleving in de negentiende en twintigste eeuw

Series:

Wilhelmina van Velzen and H.U.E. Thoden van Velzen

In 2011 verscheen Een zwarte vrijstaat in Suriname; De Okaanse samenleving in de 18e eeuw. Het vertelt de geschiedenis van slaven die in de achttiende eeuw de plantages ontvluchtten om diep in het regenwoud, in het zuidoosten van Suriname, een nieuwe samenleving op te bouwen. Deze Marrons, zoals de ontsnapte slaven werden genoemd, sloten in 1760 een vredesverdrag met de planters. Zij noemden zich Okanisi. Hier, in dit tweede deel van deze historie, wordt verslag gedaan van de gebeurtenissen zoals die zich na 1800 afspeelden in de onafhankelijke gemeenschappen van Okaanse Marrons. Het is een bewogen geschiedenis van profetische bewegingen, heksenvervolgingen, en de opkomst van een eigen, inheemse, kerk. Al deze voor buitenstaanders exotische gebeurtenissen speelden zich af in een samenleving die hecht was geïntegreerd in het economische leven van de Guiana’s. In de twintigste eeuw vinden de eerste grote botsingen plaats tussen de Okanisi en het koloniale en postkoloniale bestuur van Suriname. Soms ging het om een staking die het economische leven van de kolonie dreigde te verlammen; later, eind jaren tachtig, toen Suriname onafhankelijk was, zorgde de opstand van enkele honderden Okaanse jongeren, en de gedoogsteun van de bevolking, voor een kritieke situatie in de jonge republiek. In deze eeuw zijn het voornamelijk conflicten over het behoud van het oude grondgebied, en zijn natuurlijke hulpbronnen, die de oude vrijstaat bedreigen.

In Een zwarte vrijstaat in Suriname, deel 2, Van Wetering and Thoden van Velzen relate the history of the Okanisi after their successful escape into the South American rainforest and the signing of a peace treaty with Dutch planters in 1760.
Following Part 1, which deals with their struggle for freedom, this volume describes the emergence of an autonomous Okanisi Maroon state; its integration into the economic life of the Guiana’s, but also its internal development, as it manifested itself through prophetic movements, anti-witchcraft purges and the rise of a native church. Predominantly based on oral sources, this book charts a previously undocumented history and provides a unique insight into a culture emerging from the roots of slavery.

Lachen, huilen, bevrijden

De weerspiegeling van de Surinaamse samenleving in het werk van het Doe-theater, 1970-1983

Series:

Annika Ockhorst and Thea Doelwijt

Met de cabaret-musical Land te koop nemen Thea Doelwijt en Henk Tjon het Surinaamse en Nederlandse publiek in 1973 mee op ontdekkingsreis door Suriname. Na het succes van deze voorstellingenreeks richt het duo een vast gezelschap op: het Doe-theater. In de tien jaar die volgen groeit dit theatergezelschap uit tot een begrip in Suriname. Het Doe-theater streeft een professionele en eigen theatervorm na waarin alle Surinaamse culturen zichzelf kunnen herkennen en waarmee de bevolking bewust wordt gemaakt van misstanden in de samenleving. Door deze combinatie van professioneel, multicultureel en maatschappijkritisch theater heeft het Doe-theater een unieke plek in de culturele geschiedenis van Suriname.

Lachen, huilen, bevrijden beschrijft het reilen en zeilen van het Doe-theater tegen de achtergrond van een veelbewogen Surinaamse geschiedenis. Het portret dat zo ontstaat, is gebaseerd op het privéarchief van Thea Doelwijt, interviews met voormalige Doe-theaterleden en andere betrokkenen en Surinaamse en Nederlandse krantenartikelen. Foto’s, liederen, theaterteksten en de bijgevoegde documentaire Libi Span van Jan Venema geven een levendig beeld van het Suriname van toen.

Grammatica van het Bijbels Hebreeuws en Leerboek van het Bijbels Hebreeuws (2 vols)

Twaalfde, herziene editie door M.F.J. Baasten en W.Th. van Peursen

J.P. Lettinga, Martin Baasten and Wido Th. van Peursen

Deze Grammatica biedt een overzicht van de beginselen van het Bijbels Hebreeuws. Het werk is in eerste instantie geschreven voor de beginnende student, maar is eveneens nuttig voor gevorderden. Het boek heeft ruime aandacht voor de historische ontwikkeling van het Bijbels Hebreeuws en bevat een uitvoerige behandeling van de syntaxis. De Grammatica is ook bedoeld als naslagwerk naast het bijbehorende Leerboek van het Bijbels Hebreeuws, waarin de stof in zorgvuldig opgebouwde lessen didactisch verantwoord wordt aangeboden.

Deze twaalfde editie is geheel herzien en in overeenstemming gebracht met recente inzichten in de hebraïstiek en de taalkunde; zij bevat een aanzienlijk aantal aanvullingen en verbeteringen ten opzichte van de elfde editie (2000).

Bij bestelling van meer dan 8 sets tegelijk ontvangt u 15% korting.

---------------------------------------------
This Grammar offers an overview of Biblical Hebrew. It is mainly aimed at beginning students, but contains much of value for advanced study. Ample attention is paid to the historical development of the language and an an extensive, up-to-date description of Hebrew syntax is offered. This Grammar is meant to be used alongside the accompanying Textbook of Biblical Hebrew, which contains carefully graded lessons, exercises, Biblical texts, as well as an annotated inscription. In addition, it offers a glossary, verbal paradigms and an elaborate list of grammatical terms, with examples taken from Dutch and English.

The twelfth edition has been thoroughly revised on many points and contains numerous additions and corrections to the eleventh edition (2000).

You will receive 15% discount on orders of more than 8 sets.

Een zwarte vrijstaat in Suriname

De Okaanse samenleving in de achttiende eeuw

Series:

H.U.E. Thoden van Velzen and Wilhelmina van Velzen

Waar plantages en slaven zijn, vluchten slaven van plantages. Al vrij snel na de stichting van de plantagekolonie Suriname (1651) ontsnapten Afrikaanse slaven om een menswaardig bestaan op te bouwen in het immense regenwoud. Zij vestigden zich in het labyrint van kreken en rivieren en voerden vandaar een felle guerrilla tegen de blanke planters. Een van deze groepen Marrons, zoals de gevluchte slaven in de literatuur bekend staan, is de Okanisi.

Een zwarte vrijstaat in Suriname vertelt de geschiedenis van de Okanisi in de achttiende eeuw. Het is een geschiedenis van hekserij en orakels, van knechting en ontsnapping, van opsporing en oorlog. Na jaren van strijd kwam de koloniale overheid tot de conclusie dat zij de Marrons niet onderwerpen kon en bood hun in 1760 een vrede aan die door de Okanisi werd geaccepteerd. Het sluiten van de vrede tussen overheid en Okanisi was de erkenning van de eerste ‘zwarte vrijstaat’ in Suriname.

De geschiedenis van de Okanisi is geschreven op basis van uniek materiaal. Dat materiaal bestaat uit verslagen van de koloniale oorlog tegen de Marrons en uit mondelinge overleveringen van de Okanisi. Een zwarte vrijstaat toont overtuigend aan dat in het verleden het heden ligt.

Een leven in de West

Van Raders en zijn werkzaamheden op Curacao

Series:

W.E. Renkema

Bij het herstel van het Nederlandse gezag over de kolonie Curaçao in 1816, kwam een nieuw garnizoen van meer dan 350 militairen uit Europa op Curaçao aan. Een van de officieren was de twintigjarige kapitein R.F. van Raders. Bijna dertig jaar lang bleef hij werkzaam op het eiland: eerst als garnizoensofficier, daarna als adjudant van de gouverneur en vervolgens als garnizoenscommandant. De laatste negen jaren van zijn verblijf op Curaçao (1836-1845) bekleedde Van Raders de hoogste bestuurlijke functie, die van gezaghebber.
Economisch gezien vormde de periode 1816-1845 een moeilijke tijd voor de kolonie. Op Curaçao kon de oude overslaghandel zijn vroegere bloei niet herwinnen. Van raders legde bij zijn aantreden als gezaghebber aan de minister van Koloniën een welvaartsplan voor. Curaçao zou voortaan met eigen agrarische exportproducten de scheepvaart gaan bevorderen. Met groot enthousiasme probeerde Van Raders de teelt van nieuwe producten ingang te doen vinden. Hoewel tegenslagen en tegenwerking de uitvoering van zijn plannen van meet a aan vergezelden, bleef de gezaghebber overtuigd van de juistheid van zijn inzichten.
Tot dusver onderbelichte onderwerpen in de West-Indische geschiedschrijving komen in Een leven in de West; Van Raders en zijn werkzaamheden op Curaçao aan bod. Voor het eerst wordt het leven en de maatschappelijke positie van garnizoensmilitairen op Curaçao beschreven. Wim Renkema heeft diepgaand onderzoek verricht in overheidsarchieven, wat geleid heeft tot nieuwe vondsten, bijvoorbeeld over de wijze waarop Van Raders het streven naar gelijkberechtiging van de rooms-katholieke bevolkingsgroep steunde. Eerst waren er niet meer dan algemeenheden over Van Raders bekend, maar nu is zijn carrière voor het eerst uitgebreid onderzocht. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de Caraïben en in het bijzonder Curaçao is Een leven in de West een aanrader.

Series:

Edited by Brad Gregory

This volume is a collection of prison writings by seven Dutch Mennonite martyrs executed between 1569 and 1592, first published in the late sixteenth and early seventeenth centuries, but until now almost entirely neglected even by specialists in the Radical Reformation. Included are some forty-nine letters, fifteen songs, a poem, a treatise, and six Tafereelen ("tableaux"), plus four letters written to the martyrs, several editorial prefaces and introductions, and several archival documents pertaining to the execution of the martyrs. An introduction contextualizes the writings and explains the reasons for their exclusion from the Mennonite martyrological tradition. This collection adds to the primary sources pertaining to Anabaptist martyrs, Dutch Mennonites, and the Radical Reformation, supplementing van Braght's Martyrs' Mirror.

Published as Kerkhistorische Bijdragen, Documenta Anabaptistica, vol. 8

Series:

Edited by Mellink and Zijlstra

This volume presents a rich collection of archival records on the Anabaptist movement in Friesland and Groningen in the second half of the sixteenth century, such as reports of interrogations, sentences, edicts, and letters of officials. New light is shed on the pattern in the repression of the Anabaptist movement which was entirely different in the two northern provinces. The merciless persecution in Friesland stands in opposition to the relative liberty of the Anabaptists in Groningen in that time.
This carefully documented collection of sources was assembled by Professor A.F. Mellink. After his death in 1987 the manuscript was not ready for publication. Dr. S. Zijlstra completed and supplemented the annotation and transcribed and introduced a number of documents which were recently added to the collection.
The sources will be of interest for historians and church historians in particular.

Published as Kerkhistorische Bijdragen, Documenta Anabaptistica, vol. 7

In het land van de overheerser

I: Indonesiërs in Nederland 1600-1950

Harry A. Poeze