Browse results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Primary Language: Malay x
  • Search level: All x
Clear All
naar drie Londensche handschriften
Maleisch brievenboek en woordenlijst : bevattende modellen en voorbeelden van handelscorrespondentie en brieven van anderen aard in Latijnsch schrift, benevens een Nederlandsch-Maleische woordenlijst en handels-advertentiën
Author:
Tamilsche omwerking van het indische fabelboek De Pantja-Tantra vermaleischt